2017. február 25., szombat 23:18

Plébániánk hirdetései - febr. 26.

Rate this item
(0 votes)

Ezen a hétvégén minden szent-mise után országos gyűjtés a Katoli-kus Iskolák javára! Kérjük a testvérek támogatását!

A héten Hamvazószerda, szigorú böjti nap!
    14 éven felüliek: hústilalom
    18-60 év közöttiek: hústilalom, háromszori étkezés, egyszeri jóllakással.

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (febr. 26.)

9-es szentmise után általános iskolás keresztelendőkkel megbeszélés a plébánián

1900    ifjúsági hittan

 

Hétfő

1700    felsősök

 

Kedd

1545    III. osztályosok

1700    óvodások

 

Hamvazószerda

900           baba-mama klub

1600       Nyugdíjas Klub összejövetel

1900       összevont felnőtt hittan

 

Csütörtök

1630    IV. osztály és ministránsok

1630    elsőáldozók

1730    karitász-összejövetel

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Vasárnap (márc. 5.)

1000    bábozás és kézműves foglalkozás gyerekeknek a plébá-nián

1600    Bánóczky Előd atya vetített képes előadása a plébánián Pompei-ről (márciusi zarán-doklathoz)

*          *          *

Keresztút nagyböjt péntekein

márc. 3.: Szt. László-Szent László tér

márc. 10.: Szent György-Sörgyár utca

márc. 17.:Szent Család - Kada utca

márc. 24.: Feltámadt Krisztus Pongrácz út

márc. 31.:Szt. László-Szent László tér

ápr. 7.: Szt. László-Szent László tér

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten csak szombaton található szent emléknapja, de az nap kettő is: Szent Kázmér és Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanúról emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Heti liturgikus rend

Hétfő  (febr. 27.)

700      Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Kedd  (febr. 28.)

1800    Szentmise - kápolna (olvasott)

 

Hamvazószerda  (márc. 1.)

1645    Sík Sándor keresztútjának olvasása a templomban

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

 

Csütörtök  (márc. 2.)

1400       idősek otthonában hamvazás

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

 

Péntek  (márc. 3.)

délelőtt betegek látogatása

1530    Altemplomi temetés (énekes)

1700    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

1830    Keresztút - templom

 

Szombat  (márc. 4.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

 

Vasárnap  (márc. 5.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

A szentmisék végén hamvazás

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

*         *          *

Alapítványi beszámoló

Kedves Hívek!

A Kőbányai Szent László Egyház-község Alapítvány 2016-ban 2.000.000 Forint önkormányzati támogatásban részesült, amelynek felhasználásról szóló beszámolót a testület a napokban elfogadta. A jelentős összegű bevétel felhasználásáról külön is értesíteni kívánom a plébánia közösségét.

A 2016. évi alapítványi teljes beszá-molót a kuratórium tárgyalja majd a tavasz folyamán, melyről újabb ismertetést adunk.

Alább az önkormányzati beszámoló kivonata olvasható. Az elszámolási összeg sportszerjáték címén 536 ezer forint volt.

„Alapítványunk a 2016. évi költség-vetésből származó működési támogatás felhasználásának szakmai teljesítéséről pénzügyi tekintetben önállóan, szakmai vonatkozásban megosztva számol be.

A Szent László Kórus javára kifizetett, két forint híján 1.000.000 forint szabályossága nem kérdéses, ám annak szakmai tartalmáról a kórus képviselői önállóan, e beszámoló keretein kívül kívánnak tájékoztatást nyújtani a támogató felé. Az énekkar szakmai vezetőjével folytatott levelezésből egy szakaszt idéznék, amely a beszámolás struktúrájának felvázolására szolgált:

"Külön kérdés a kórus szakrális eseményeken való szolgálatának díjazása. Ha a kórus tagjai javadalmazásra tartanak igényt, vagy ilyen jövedelemben részesülnek, pénzügyileg nem kifogásolható, ám morálisan aligha támogatható az alapítvány részéről. 

(Attila atya megjegyzése: a kórus tagjai, akik rendszeresen énekelnek templomunkban nem kapnak javadalmazást, az Alapítvány továbbra is várja a szakmai beszámolót a kórustól a tavalyi évről ahogy ígérték!)

(A beszámolót március 7-én megkaptuk, amely idekattintva olvasható!)

Ha a külsősök javadalmazására szükséges évi egymillió forint, az csupán a kórus világi megjelenése oldalán értékelhető, ebbéli véleményemet tehát fenntartom. Ezektől elvonatkoztatva: a megvalósult rendezvények időrendi felsorolását és a kifizetés célja szerinti teljesítéseket (külső közreműködők tevékenységének típusa, hangszer, szólam, stb. összegek nélkül) szíveskedjetek a 2016. évi két számlához külön-külön tételesen meg-adni, mert az önkormányzat és a kuratórium felé szakmai beszámolót is be kell nyújtanunk. Ugyancsak a beszámoló része a felsorolt rendezvények látogatottságának ismertetése (nyilván csak becslés lehet). Amennyiben a kiadások a kórus szakmai színvonalának emelését célozták, ezt külön is érdemes hangsúlyozni. Ha az ismertség növelésére fordítottuk az egymillió forintot, arra célszerű külön kitérni."

A zenei, kulturális területen használtunk fel csaknem 500.000 forintot, amely-ből a csekély megtakarítást a játékok javára átcsoportosítottuk. A zenés áhítatok szakmai megítélése továbbra is kedvező, a látogatottság fokozására 2017-ben újabb lépéseket teszünk.

A gyermekek és hitoktatók egyaránt örülhetnek a kitűnő minőségű és nagyszámú játék, sporteszköz beszerzésünknek. A kültéri játékok, sátrak, sportszerek a jövő évi táborok, családi rendezvények kellékei, és a korábbi beszerzések elhasználódása miatti pótlást szolgálják.”

Az adóhatóság értesítése szerint a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával alapítványunk 571 ezer forint bevételre számít (2015-ös adóév után), melynek kiutalása a közeljövőben várható.

Hálásan köszönjük a felajánlásokat!

Ezúton kérek és bíztatok mindenkit, hogy 2016. évi adóbevallásában 1 %-os fela-jánlását alapítványunk javára tegye meg.

A Budapest Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány adószáma:

19659664-1-43

 

Köszönettel:

Szabóné Krupa Ágnes - kurátor

Read 1102 times Last modified on 2017. március 08., szerda 10:41
Joomla Template: by JoomlaShack