2017. március 17., péntek 22:35

Plébániánk hirdetései - márc. 19.

Rate this item
(0 votes)

Tartósélelmiszer gyűjtés templomunk Szent Antal oltáránál márc. 19-től egy héten keresztül! 

Heti hittanórák és programok

Hétfő

1700    felsősök

1900    felnőtt szentségfelk. hittan

 

Kedd

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    jegyesoktatás

 

Szerda

1800       Kőb. Nagycsalád. összejöv.

 

Csütörtök

1630    elsőáldozók, IV. osztály és ministránsok

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Szombat

1000       vezetőképző a nyári táborra

 

ÉJJEL ÓRAÁTÁLLÍTÁS: KEZDŐDIK A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS!

Szombatról (márc. 25.) vasárnapra virradóra egy órával előbbre kell állítani időmérő szerkezeteinket! (kevesebbet alszunk)

*          *          *

Keresztút nagyböjt péntekjein

márc. 24.:Feltámadt KrisztusPongrácz út

márc. 31.:Szt. László-Szent László tér

ápr. 7.: Szt. László-Szent László tér

*          *          *

Heti liturgikus rend

Hétfőtől - péntekig a zarándoklat miatt templomunkban nincs szentmise!

Péntek  (márc. 24.)

Templomunkban nincs szentmise! Közösen a Pongrácz úti Feltámadt Krisztus templomban veszünk részt szentmisén 18 órakor, majd kereszt-úton!

Szombat  (márc. 25.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise       (orgonás)

 

Vasárnap  (márc. 26.)

900      Szentmise       (orgonás)

1100    Szentmise       (orgonás)

1800    Szentmise       (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A kórus beszámolója a tavalyi esztendőről idekattintva olvasható!

 

A kétszer 1%-os felajánlásról szóló hirdetésünk idekattintva olvasható! 

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, főünnep. Az ünnep 19-én van, de mivel idén ez vasárnapra esik, így az a követke-ző hétfőre kerül át.

Csütörtök: Mongrovejói Szent Turibiusz püspök, megemlékezésül. Spanyolországban született 1538 kö-rül. Jogot tanult Salamancában. Lima püspökévé nevezték ki, és 1580-ban Amerikába ment. Apostoli hévtől égve gyakran tartott zsinatokat, ame-lyek az egész vidék vallási életét előbbre vitték. Az Egyház jogait véd-te, a rábízott nyájat gondozta, s gyak-ran látogatta. A bennszülöttekre is nagy gondot fordított. Meghalt 1606. március 23-án.

Szombat: Urunk születésének hírüladása: (Gyümölcsoltó Boldog-asszony), főünnep. Nagyböjtben csak ma és Szent József ünnepén szólhat az orgona az ének kíséretén kívül is, van Dicsőség, és az oltár díszíthető virággal.

Read 979 times
Joomla Templates: from JoomlaShack