2017. április 01., szombat 20:26

Plébániánk hirdetései - ápr. 2.

Rate this item
(0 votes)

E hétvégén a szentmisék után országos gyűjtés a Szentföld javára a kijáratnál. Kérjük a testvérek tá-mogatását!

Heti hittanórák és programok

Hétfő

1700    felsősök

1900    felnőtt szentségfelkészítő

 

Kedd

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    jegyesoktatás

 

Szerda

900      Baba-mama Klub

1500       Nyugdíjas Klub - nagyböjti elmélkedés

 

Csütörtök

1630    elsőáldozók, IV. osztály és

ministránsok

1730    karitász-összejövetel 1900-ig

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Szombat

1400    plébánia lelki nap minden kor-osztálynak gyóntatással együtt

 

Vasárnap

1700    Rózsafüzér Társulat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keresztút nagyböjt péntekjein

április 7.: Szent László templom, a 18 órai szentmise után

április 14: Nagypénteken 9 órától

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (ápr. 3.)

700      Szentmise-kápolna (olvasott)

 

Kedd  (ápr. 4.)

1800    Szentmise-templom(olvasott)

 

Szerda  (ápr. 5.)

1800    Szentmise-templom(olvasott)

 

Csütörtök  (ápr. 6.)

1230    Altemplomi temetés (énekes)

1330    Altemplomi temetés (énekes)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom(orgonás)

 

Péntek  (ápr. 7.)

1630    Altemplomi temetés (énekes)

1700    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom(orgonás)

1830    Keresztút – templom

 

Szombat  (ápr.8.)

1700    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

 

Vasárnap  (ápr. 9.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Izidor püspök és egyháztanító, megemlékezésül. 560 körül született a Hispániái Sevilla mellett. Atyja halála után fivére ne-velte. Szülővárosának püspöke lett. Sokat és bölcsen írt. Hispániában több zsinatot hívott egybe, és veze-tett, amelyeken sok bölcs rendeletet hoztak. Meghalt 636-ban.

Szerda: Ferrer Szent Vince áldozópap, megemlékezésül. A His-pániai Valenciában született 1350-ben. A domonkosok közé belépve te-ológiát tanított. Szónokként számos vidéket bejárt, bőséges gyümölcsöt aratott az igaz hit védelmében és az erkölcsök jobbításában. Meghalt a franciaországi Vannesban 1419. ápri-lis 5-én.

Péntek: De la Salle Szent János áldozópap, megemlékezésül. A franciaországi Reimsben született 1651-ben. Pap lett, életét a gyerekek neve-lésének szentelte, a szegényeknek is-kolákat alapított. Társait kongregációba gyűjtötte. A kongregáció fennmaradásáért sok üldöztetést szenvedett. Rouenben halt meg 1719. április 7-én

Nagyheti liturgikus rend

Virágvasárnap (ápr. 9.)

Jézus ünnepélyes bevonulása

9-es és 11-es szentmisén barkaszen-telés. 9-es szentmisén ünnepélyes bevonulás.

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda

(ápr. 10 – 11 – 12.)

18 órakor lelkigyakorlatos szentbe-szédek az esti szentmiséken, melyet Ailer Gáspár, templomunk egykori káplánja, Dunabogdányi plébános mond. Előtte 1730-tól gyóntatás.

Nagycsütörtök (ápr. 13.)

700-800: gyóntatás a templomban.

1000: Krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában.

1800: Ünnepi szentmise templomunkban az utolsó vacsora emléke-zetére.

2130: Templomunk kápolnájában egy órás virrasztás.

Templomunk és urnatemetőnk nyit-va: 700-1200 között és 1430-tól az esti szentmise végéig.

Nagypéntek (ápr. 14.)

munkaszüneti-, szigorú böjti nap

900: Keresztút.

945-1100: gyóntatás a templomban.

1500: Ünnepi szertartás Jézus kereszthalálára emlékezve.

Szentségimádás a szentsírnál 2000-ig.

Szertartás után 1800-ig gyóntatás.

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 9 és 20 óra között.

Nagyszombat (ápr. 15.)

900-1000: gyóntatás a templomban.

900-1700: szentségimádás a szentsírnál.

1800: Ünnepi feltámadási szertartás, szentmise, körmenet.

Templomunk és urnatemetőnk nyitva: 9 - körmenet végéig.

Húsvét vasárnap (ápr. 16.)

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

A délelőtti szentmisék után húsvéti eledelek megáldása.

9-es szentmise után meglepetés a gyerekeknek.

Húsvét hétfő (ápr. 17.)

Szentmisék: 9 és 11 órakor.

 

14 órától kínai nyelvű gyóntatás, majd utána kínai nyelvű szentmise.

Read 1001 times
Joomla Template: by JoomlaShack