2017. április 22., szombat 21:30

Plébániánk hirdetései - ápr. 23.

Rate this item
(0 votes)

A XXXVIII. Márianosztrai Ifjúsá-gi Gyalogos Zarándoklat április 29-május 1 között lesz. A zarándoklat témája: Szent László király. Mottó: ”Erősödjetek meg az Úrban”.

Tekintve, hogy a mi plébániánk is Szent László oltalma alatt működik, ezért az idei évben különösen fon-tos, hogy plébániánkról minél töb-ben vegyünk részt, ezért április 23-án, vasárnap az esti szentmise után az ifjúsági hittan keretében beszélgetés és filmvetítés a zarándoklatról. A zarándoklaton azok is részt vehetnek, akik csak egy, vagy két napra tudnak jönni.

A zarándoklat vezetői várják azo-kat is, akik szívesen vállalnak cso-portvezetést! Számukra megbeszé-lés április 25-én, kedden, a Tisztvi-selőtelepi Plébánián (VIII. Bláthy Ottó utca 22.) Közösen megyünk a megbeszélésre!

További részletek:

 

http://marianoszra.zarandoklat.hu/szorolap

*          *          *

Május 1.-én a Márianosztrai Zarándoklat miatt a szentmise elmarad, a Plébániai Hivatal zárva tart.

 

Májusban az esti szentmisék után a Lorettói-litániát imádkozzuk.

*          *          *

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (ápr. 23.)

1900    ifjúsági hittan, melynek kere-tében beszélgetés és filmvetítés a Márianosztrai Zarán-doklatról

Hétfő (ápr. 24.)

1700    felsősök

Kedd (ápr. 25.)

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    jegyesoktatás

1900    Márianosztrai csoportvezetők (VIII. Bláthy Ottó u. 22.)

Szerda (ápr. 26.)

1900    felnőtt hittan

Csütörtök (ápr. 27.)

1630    elsőáldozók, IV. osztály és

ministránsok

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

*          *          *

Napközis tábor idén is lesz 2017. június 19. és augusztus 11. között. Helyszín: Széchenyi István Ált. Isk. Jelentkezni Gabi néninél, vagy a hely-színen lehet a megjelölt időpontban.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent György vértanú tetszés szerinti emléknapja. Már a IV. században tisztelték a palesztinai Diosz-poliszban, ahol a tiszteletére temp-lom is épült. Tisztelete Keleten és Nyugaton gyorsan elterjedt.

Szintén hétfő: Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú tetszés szerinti emléknapja. A németországi Sigmaringenben született 1578-ban. Kapucinus lett, kemény életet élt virrasztásban és imádságban. Fárad-hatatlan volt az igehirdetésben. A Hit-terjesztés kongregációjának paran-csára Raetiába ment, hogy az igaz ta-nítást megerősítse. A kálvinisták ha-lálra keresték, Svájcban szenvedett vértanúságot 1622. április 24-én.

Kedd: Szent Márk evangélista, ünnep. Barnabás unokatestvére. Pál apostolt elkísérte első útján, és követte Rómába is. Péter tanítványa volt, akinek tanítását evangéliumában tolmácsolta. Neki tulajdonítják az alexandriai egyház megalapítását.

Péntek: Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú, tetszés szerinti emléknap. Franciaországban született 1803-ban. Papi szolgálatba lépett, néhány éven keresztül lelkipásztori munkát végzett. Mária Társaságába belépve, Óceániába indult az evangé-liumot hirdetni. Bár sok nehézséggel küszködött, néhány bennszülöttet mégis a hitre térített. Ezért Futuna szigetén orgyilkosok a hit iránti gyűlöletből megölték 1841. április 28-án.

Szintén péntek: Montforti Grig-nion Szent Lajos Mária áldozópap tetszés szerinti emléknapja. Montfort-ban született 1673. január 31-én. Bér-málásakor kapta a Mária nevet.

Miután XI. Kelemen pápa apostoli misszionáriusnak nevezte ki, Francia-ország nyugati vidékén az örök Böl-csesség misztériumát, a megtestesült és keresztre feszített Krisztust hir-dette. Tanította, hogy az életszentség útja Mária által vezet Jézushoz. +1716. április 28-án. Sok írást ha-gyott hátra, melyek különösen máriás lelkiséggel foglalkoznak.

Szombat: Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, ünnep. Sienában született 1347-ben. Már kisleányként a tökéletesebbre törekedett, és 15 éves korában belépett Szent Domon-kos harmadik rendjébe. Az Isten és a felebarát iránti szeretettől égve, a városok közötti békét és egyetértést megerősítette, a pápa jogait és sza-badságát védelmezte, és a vallásos élet megújulását mozdította elő. Bölcs tanítással és lelkiséggel teli műveit tollba mondta. +1380. április 29-én, Rómában. VI. Pál pápától kapta meg az egyháztanítói címet 1970. okt. 4-én.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (ápr. 24.)

700      Szentmise-kápolna (olvasott)

Kedd  (ápr. 25.)

1800    Szentmise-templom(olvasott)

Szerda  (ápr. 26.)

13.15   Temetői temetés (énekes)

1800    Szentmise-templom(olvasott)

Csütörtök  (ápr. 27.)

1230    Altemplomi temetés (énekes)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

Péntek  (ápr. 28.)

14.00 Altemplomi temetés (énekes)

1515    Temetői temetés (énekes)

16.30    Altemplomi temetés (énekes)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise-templom (orgonás)

1830    Csendes szentségimádás és gyóntatás - templom

Szombat  (ápr. 29.)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise        (orgonás)

Húsvét 3. vasárnapja  (ápr. 30.)

900      Szentmise        (orgonás)

1100    Szentmise        (orgonás)

1800    Szentmise        (orgonás)

 

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

Read 1226 times
Joomla Template: from JoomlaShack