2017. április 28., péntek 20:19

Plébániánk hirdetései - ápr. 30.

Rate this item
(0 votes)

A héten elsőpéntek.

*             *             *

Lukács József atya, a sörgyár utcai templom előző plébánosa, a betegek szentségével megerősítve a halálán van. Imádságban kísérjük őt!

*             *             *

Május 1-jén a márianosztrai zarán-doklat miatt a szentmise elmarad, a plébániai hivatal zárva!

*             *             *

Május hónapban lorettói litánia az esti szentmisék után.

Szent László évében egy civil szervezés indult, amelynek célja, hogy a Magyarországi illetve a határon túli Szent László településeket végig látogassák!

Május 6-án, szombaton a mi kerületünkbe és a mi templomunkba érkezik a menet! Az esti 6-os szentmisén fogadjuk őket, illetve a feltámadási zászlót amely másnap indul tovább Mátraverebély szentkútra. A szentmi-se után a plébánia épületében lenne egy kis állófogadás! Ehhez szeretnénk kérni segítséget! Az agapé előkészítése du. 4 órakor kezdődik a plébánián. Sütemény felajánlásokat és a kenyerekre rávalókat köszönettel elfogadunk. A várható létszámot még nem tudjuk biztosan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti hittanórák és programok

Kedd (máj. 2.)

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    jegyesoktatás

Szerda (máj. 3.)

900      Baba-mama Klub

1500    Nyugdíjas Klub összejövetele

Csütörtök (máj. 4.)

1630    elsőáld, IV. oszt, ministr.

1730    Karitász ügyelet (hivatal)

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

Szombat (máj. 6.)

1000    Ált. iskolás keresztelendők és szüleik lelki napja

1800     Szent László zarándokok fo-gadása a misén, majd szere-tetvendégség a plébánián.

Vasárnap (máj. 7.)

1700     Szentének-kör

Heti liturgikus rend

Hétfő  (máj. 1.)

Kedd  (máj. 2.)

1800    Szentmise (olv), Lorettói-litánia

Szerda  (máj. 3.)

1800    Szentmise (olv), Lorettói-litánia

Csütörtök  (máj. 4.)

1730    Gyóntatás

1800    Szentmise (org), Lorettói-litánia

Péntek  (máj. 5.)

délelőtt betegek látogatása

1700    Gyóntatás

1800    Szentmise (org), Lorettói-litánia

1845    Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (máj. 6.)

1500    Esküvő (orgonás)

1600    Esküvő (orgonás)

1700    Esküvő (orgonás)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise (orgonás) Szent László Zarándokokkal; Máté Kristóf 3. éves kispap tanúságtétele

utána Lorettói-litánia

Húsvét 4. vasárnapja  (máj. 7.)

900      Szentmise (orgonás) Máté Kris-tóf 3. éves kispap tanúságtétele

Ált. iskolás gyerekek keresztelése

1100    Szentmise (orgonás) Máté Kris-tóf 3. éves kispap tanúságtétele

Szentmise után szentségimádás az es-ti szentmiséig.

1800    Szentmise (org), Lorettói-litánia

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Munkás Szent József, tet-szés szerinti emléknap. Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be 1955-ben. József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kéz-művesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa.

Kedd: Szent Atanáz püspök és egyháztanító emléknapja. Alexandriá-ban született 295-ben. Sándor püspök-kel együtt vett részt a niceai zsinaton, majd utóda lett. Az ariánusok ellen he-vesen küzdött, emiatt sokat szenvedett, és többször kellett számkivetésbe men-nie. Kiváló műveket írt, amelyekben az igaz hitet kifejtette és védelmezte. Meghalt 373. május 2-án.

Szerda: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe. Fülöp Bet-szaidában született, előbb Keresztelő Szt. János tanítványa volt, majd Krisz-tust követte. Jakab, az Úr unokatest-vére, Alfeus fia, a jeruzsálemi egyházat kormányozta. Kemény életet élt, és sok zsidót a hitre térített. 62-ben vértanú-ságot szenvedett.

Csütörtök: Szent Flórián vértanú tetszés szerinti emléknapja. 240 körül született Alsó-Ausztriában. Mint a római hadsereg századosa a Diocletianus-féle üldözés alkalmával 40 keresztény katona védelmére kelt. Aquilinus helytartó elfogatta, majd Lauriacum (Lorch) mellett megkínozták, és ma-lomkövet kötve a nyakába, az Enns folyóba dobták 304-ben. Hazánkban is népszerű szent, különösen a tűzvész és az árvíz ellen kérik segítségét.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

10. szerda 19 óra felnőtt hittan.

13. szombat Élő Rózsafüzér Budapest körül. www.elorozsafuzer.hu, 19 óra-kor Házasok Klubja

14. vasárnap 17 óra: Rózsafüzér Társu-lat összejövetele, 19 óra: ifjúsági hittan

15. hétfő 19 óra felnőtt szentségfelké-szítő hittan

17. szerda de. látogatás az újpalotai Salkaházi Sára templomba

20. szombat 10 órakor Vezetőképző

21. vasárnap: 11-es szentmisén a Bete-gek Szentségének közös kiszolgáltatása

28. vasárnap Urunk mennybemenete-lének ünnepe, 9-es mise után a Gemen-ci tábor megbeszélése.

Június

2. péntek 19 órától Szt. László évéhez kapcsolva utcakoncert a plébánia előtt

3. szombat Kirándulás a Börzsönyben

4. Pünkösd

 

5. Pünkösdhétfő - karizmák napja Má-riaremetén - Az Eucharisztikus Világ-kongresszus előkészületének fontos napja.

Read 1148 times
Joomla Template: by JoomlaShack