2017. május 06., szombat 21:12

Plébániánk hirdetései - máj. 7.

Rate this item
(0 votes)

Adózási tudnivaló

Az idei évtől lehetőség van arra, hogy a NAV készítse el az adózók bevallását. Mivel ebben az esetben figyelmünket könnyebben elkerülheti a személyi jövedelemadó 1 %-ról való rendelkezés, kérjük ennek lehetőségeiről tájékozódjanak a templomokban kihelyezett szórólapokról, valamint a www.johelyrekerul.hu honlapon. Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint, mert a nullás bevallás is számít. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét az 1%-os felajánlások révén kapott összeg teszi ki. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár!

A rendelkezési nyilatkozat plébániánk honlapjáról is letölthető!

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Alapítványunk adószáma:

19659664-1-43

Heti hittanórák és programok

Hétfő (máj. 8.)

1700    felsősök

Kedd (máj. 9.)

1545    III. osztályosok

1630    óvodások

1900    jegyesoktatás

Szerda (máj. 10.)

1900    felnőtt hittan

Csütörtök (máj. 11.)

1630    elsőáld, IV. oszt, ministr.

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

Szombat (máj. 13.)

1900     Házasok Klubja

Vasárnap (máj. 14.)

1700     Rózsafüzér Társulat

1900     ifjúsági hittan - plébánia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (máj. 8.)

700      Szentmise - kápolna (olv.)

Kedd  (máj. 9.)

1800    Szentmise (olv), Lorettói-lit.

Szerda  (máj. 10.)

1800    Szentmise (olv), Lorettói-lit.

Csütörtök  (máj. 11.)

1730    Gyóntatás

1800    Szentmise (olv), Lorettói-lit.

Péntek  (máj. 12.)

1700    Gyóntatás

1800    Szentmise (olv), Lorettói-lit.

1845    Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (máj. 13.)

1300    Esküvő (orgonás)

1400    Esküvő (orgonás)

1730    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise (org), Lorettói-lit.

Húsvét 5. vasárnapja  (máj. 7.)

900      Szentmise (orgonás)

1100    Szentmise (énekkaries)

1800    Szentmise (org), Lorettói-lit.

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

A hétvégi szentmiséken rövid beszámoló az Eucharisztikus Kong-resszusról! Témája és mottója: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) – Az Eucharisztia keresztény életünk és küldetésünk forrása.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Csütörtök: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú tetszés szerinti emléknapja. 1899. május 11-én szü-letett Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1944. dec. 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték.

Péntek: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk tetszés szerinti emléknapja. Hadbírák voltak. Megté-résükkor elhagyták a katonai pályát, ezért halálra ítélték őket, valószí-nűleg 304-ben, Diocletianus idején. Domitilla temetőjében, a Via Ardea-tinán temették el őket. Tiszteletükre bazilika is épült.

Szintén péntek: Szent Pongrác vértanú tetszés szerinti emléknapja. Rómában szenvedett vértanúságot, valószínűleg a Diocletianus-féle ül-dözéskor, 304 körül. Sírja a Via Au-relián található, föléje Szimmachusz pápa templomot építtetett.

Szombat: A Fatimai Boldogsá-gos Szűz Mária, tetszés szerinti em-léknap. 1917. május 13-án a portugá-liai Fatimában a Szent Szűz megje-lent három pásztorgyereknek: Lucia Santosnak, valamint Francesco és Jacinta Martónak, és engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította őket. A jelenések a következő hóna-pokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a „napcsoda”, amelyet előre jelzett a Szűzanya.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

13. szombat Élő Rózsafüzér Buda-pest körül. www.elorozsafuzer.hu, 19 órakor Házasok Klubja

15. hétfő 19 óra felnőtt szentség-felkészítő hittan

17. szerda de. látogatás az újpalotai Salkaházi Sára templomba

20. szombat 10 órakor Vezetőképző, Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

21. vasárnap: 11-es szentmisén a Be-tegek Szentségének közös kiszolgálta-tása

22. hétfő: 19 órakor felnőtt szentség-felkészítő hittan

28. vasárnap Urunk mennybemenete-lének ünnepe, 9-es mise után a Ge-menci tábor megbeszélése.

31. szerda: 19 órakor felnőtt hittan

Június

2. pént. 19 órától Szt. László évéhez kapcsolva utcakoncert a plébánia előtt

3. szomb. Kirándulás a Börzsönyben

4. Pünkösd

5. Pünkösdhétfő - karizmák napja Máriaremetén - Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészületének fontos napja.

10. szombat 10.30-kor papszentelés Esztergomban

11. vasárnap 9-es misén Te Deum

18. Úrnapja délelőtt csak 10 órakor lesz szentmise!

 

25. vasárnap TEMPLOMBÚCSÚ Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, az ünnepi mise 17 órakor kezdődik!

Read 830 times
Joomla Template: by JoomlaShack