2017. május 13., szombat 21:40

Plébániánk hirdetései - máj. 14.

Rate this item
(0 votes)

Lukács József atya temetése május 20, szombat délután 3 órakor lesz az Újpest Kertvárosi Szent István plébánia templomban, a Rákóczi téren. * * *

Beiratkozás a nyári napközire május 31.-én és június 1.-én a Széchenyi Ált. Isk-ban 15-18 között.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HETI HITTANÓRÁK ÉS PROGRAMOK

Vasárnap (máj. 14.) 1700 Rózsafüzér Társulat 1900 ifjúsági hittan - plébánia

Hétfő (máj. 15.) 1700 felsősök 1900 felnőtt hittan szentségfelk.

Kedd (máj. 16.) 1545 III. osztályosok 1630 óvodások

Szerda (máj. 17.) Látogatás az újpalotai Salkaházi Sára templomba. Találkozás a Bosnyák téri templom előtt 9.15-kor.

Csütörtök (máj. 18.) 1630 elsőáld, IV. oszt, ministr. 1900 gyermek keresztelési (hivatal)

Szombat (máj. 20.) 1000 Vezetőképző (Plébánia); Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Vasárnap (máj. 21.) 1700 Szentének-kör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HETI LITURGIKUS REND

Hétfő  (máj. 15.) 700 Szentmise - kápolna (olv.)

Kedd  (máj. 16.) 1800 Szentmise (olv), Lorettói-lit.

Szerda  (máj. 17.) 1215 Temetői temetés (énekes) 1800 Szentmise (olv), Lorettói-lit.

Csütörtök  (máj. 18.) 1230 Altemplomi temetés (énekes) 1730 Gyóntatás 1800 Szentmise (org), Lorettói-lit.

Péntek  (máj. 19.) 1700 Gyóntatás 1800 Szentmise (olv), Lorettói-lit. 1845 Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (máj. 20.) 1100 Esküvő (orgonás) 1500 Esküvő (orgonás) 1600 Esküvő (orgonás) 1730 Gyóntatás - templom 1800 Szentmise (gitáros), Lor.-lit.

Húsvét 6. vasárnapja  (máj. 21.) 900 Szentmise (orgonás)          

1100 Szentmise (énekkari), a Betegek Szentségének kiszolgáltatása. Felvehetik mindazok, akik életkortól függetlenül betegségben szenvednek, illetve minden 60 év feletti testvérünk egészégi állapottól függetlenül. Feltétel: szentgyónás és szentáldozás. 1800 Szentmise (org), Lorettói-lit. Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tetszés szerinti emléknapja. 1330 táján született Nepomukban (Csehországban). Pappá szentelése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A feldühödött király 1393. március 20-ának estéjén a Moldva folyóba dobatta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté. Szerda: Boldog Scheffler János püspök és vértanú emléknapja. Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon (Szatmár vármegye). Május 17-én a szatmári székesegyházban szentelték püspökké. 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952. december 6-án.

Csütörtök: Szent I. János pápa és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Toscanában született, pápa 523-ban lett. Jusztinosz császárhoz Konstantinápolyba mint Theodorik király követe ment el. Innen hazatérve a király elfogatta, mivel sikertelen követjárása miatt megneheztelt rá. Ravennában börtönbe vetette, ahol 526. május 18-án meghalt.

Szombat: Sienai Szent Bernardin áldozópap tetszés szerinti emléknapja. 1380-ban született Toscánában. A ferencesek közé lépett, és pappá szentelték. Nagy lelki haszonnal prédikálta végig egész Itáliát. Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette. Rendje tanulmányi és fegyelmi ügyeinek előmozdításában nagy érdemeket szerzett, teológiai értekezéseket is írt. Meghalt Aquilában 1444. május 20-án. 

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

MÁJUS 22. hétfő: 19 óra: felnőtt szentségfelk.

28. vasárnap Urunk mennybemenetelének ünnepe, 9-es mise után a Gemenci tábor megbeszélése.

31. szerda: 19 órakor felnőtt hittan

JÚNIUS 2. pént. 19 órától Szt. László évéhez kapcsolva utcakoncert a plébánia előtt

3. szomb. Kirándulás a Börzsönyben

4. Pünkösd. Szentségimádás a 11-es szentmise után.

5. Pünkösdhétfő - karizmák napja Máriaremetén - Az Eucharisztikus Világkongr. előkészületének fontos napja.

10. szombat 10.30-kor papszentelés Esztergomban. Felnőtt hittan záró tábortüze 19 órakor.

11. vas. 9-es misén Te Deum, utána szülői megbeszélés és kerti party a plébánián.

16. pént. 19 óra: Donizetti: Parafrasi del Christus – magyar bemutatója. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adózási tudnivaló Kérjük abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak és plébániánk alapítványának, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint. Köszönjük támogatását, amely külön anyagi teherrel nem jár! A rendelkezési nyilatkozat plébániánk honlapjáról is letölthető! Adózási rendelkezési nyilatkozat plébániánk honlapjáról is letölthető! Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Alapítványunk adószáma: 19659664-1-43 

Read 1081 times Last modified on 2017. május 19., péntek 13:26
Joomla Templates: by JoomlaShack