2017. június 04., vasárnap 18:18

Plébániánk hirdetései - jún. 4.

Rate this item
(0 votes)

Június 5-én, hétfőn templomunkban nincs mise! De. 10 órakor a Pongrácz úti kistemplomban lesz szentmise, du. 3 órakor Máriaremetén a Karizmák napján! 

Templomunk de. 9 - 12 és 14.30 - 19.15 között tart nyitva!

A plébánia hivatal zárva!

*         *          *

Június 11-én a 9-es szentmisén Te Deum.

Szentmise után a plébánián: bábjáték, bográcsozás, szülő megbeszélés (2018-as elsőáldozóknak). Játék és beszélge-tési lehetőség.

A várható létszám meghatározása miatt kérjük, hogy ingyenes ebédjegyeket kérjenek a sekrestyében.

 

Heti hittanórák és programok

Hétfő (jún. 5.)

Máriaremetén Karizmák napja. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus első előkészítő évének megnyitása. 1500 szabadtéri szentmise Máriaremetén.

 

Kedd (jún. 6.)

17 órától Nemzeti összetartozás napja alkalmából ünnepség a Pongrácz úti kistemplomban szentmisével.

 

Szerda (jún. 7.)

Nyugdíjas klub a bőséges program miatt elmarad.

1400     Kőbánya kiváló tanulóinak jutalmazása (templom), fogadás (plébánia)

 

Csütörtök (jún. 8.)

1630     elsőáldozók (templom)

1900     gyermek keresztelési (hivatal)

 

Szombat (jún. 10.)

1030     papszentelés Esztergomban

1900     tanévzáró tábortűz felnőtt hittanosokkal és jegyesekkel (plébánia)

 

Vasárnap (jún. 11.)

900       tanévzáró Te Deum (templom)

1000     tanévzáró kerti party a plébánián, bábjáték és szülői a mostani 2. osztályosok szüleinek.

1700     Rózsafüzér Társulat (templom)

1700     „TŰZ ÉS VÁSZON” című képzőművészeti kiállítás megnyitója a plébánián. Kiállító művészek:

E. Szabó Margit Ferenczy díjas textilművész,

Illéssy Zoltánné tűzzománc művész,

Weninger Varga Ilona ikonfestő művész.

A kiállítás megtekinthető: június 17. szombat 10 - 14 és 17 - 19 óra között, jún. 18 vasárnap 17 - 19 óra között, június 24-e szombat 10 - 19 óra között, június 25. vasárnap 10 - 16 óra között, június 27. kedd az esti mise után.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (jún. 5.)

1000     szentmise a Pongrácz úton

Kedd  (jún. 6.)

1800     szentmise a Pongrácz úton

Szerda  (jún. 7.)

1800     szentmise (olvasott)

Csütörtök  (jún. 8.)

1730     gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (jún. 9.)

1430     altemplomi temetés (énekes)

1530     altemplomi temetés (énekes)

1630     altemplomi temetés (énekes)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

1830     Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (jún. 10.)

1600     esküvő (orgonás)

1800     Szentmise (orgonás)

Szentháromság vasárnap (jún. 11.)

  900     tanévzáró szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1800     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja. Angliában szüle-tett 673 körül. Bencés szerzetesként élt az exeteri monostorban. 719-ben Né-metországba ment a hitet hirdetni. Püspökké szentelése után a mainzi egyház-megyét kormányozta, társakat gyűjtött maga mellé, akiknek segítségével szá-mos egyházmegyét alapított vagy megújított Bajorországban, Türingiában és a frankok földjén. Zsinatokat is tartott, és törvényeket hozott. Amikor a frízeket térítette, a pogányok megölték tár-saival együtt 754. június 5-én. Testét az általa alapított fuldai monostorban helyezték el.

Szerda: Szent Norbert püspök tetszés szerinti emléknapja. 1080 körül született a Rajna vidékén. 1115-ben pappá szentelték. Társakat gyűjtött maga köré, és megalapította a premontrei rendet. 1126-ban Magdeburg érseke lett. Meghalt 1134. jú-nius 6-án, Mag-deburgban.

Csütörtök: Prágai Szent Ágnes szűz tetszés szerinti emléknapja. Prágában született 1205-ben. Apja I. Pře-mysl Ottokár cseh király, anyja Kons-tancia, III. Béla királyunk leánya. Elutasította II. Frigyes császár házassági ajánlatát, mert elhatározta, hogy Krisz-tusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a klarisszák prágai kolostorába. Szent Klárával igen jó barátságban volt, Klára levelet is írt hozzá. Meghalt 1282. március 2-án, Prágában. IX. Piusz pápa 1874. december 3-án jóvá-hagyta az emberemlékezetet meghala-dó tiszteletét. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Péntek: Szent Efrém diakónus és egyháztanító tetszés szerinti emléknapja. Niszibiben született 306 körül keresztény családból. Szerpapként hazájában és Edesszában működött, ahol teológiai iskolát alapított. Aszketikus életet élt. Nem szűnt meg prédikálni és könyveket írni kora tévedéseinek cáfo-latára. + Edesszában, 373. június 9-én.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

8-11: Kit keresel címmel Budapesti Városmissziós Napok. Részletek a szórólapon az újságos asztalnál!

16. péntek 19ó: Donizetti: Parafrasi del Christus – magyaro. bemutató.

17. szombat 10ó: vezetőképző (pléb)

18. Úrnapja: délelőtt csak 10 órakor lesz szentmise!

22. csüt 17ó: a Kőbányai Könyvtár: Sinkó Veronika, festőművész, illuszt-rátor "Idvézlégy kegyelmes Szent László király" c. kiállításának megnyitója.

25. vasárnap TEMPLOMBÚCSÚ Délelőtt csak 9 órakor lesz szentmise, az ünnepi mise 17 órakor kezdődik!

27. kedd 18ó: szentmise a Lengyel Ursynovia Cantabile vendégkórussal.

A szentmise után a Kőbányai Szent Kinga kórussal együtt közös koncert.

Júl és aug: a szerdai irodai ügyelet szünetel. Hétfő-kedd-szerda nem lesz szentmise, vasárnap 19 órakor lesz esti mise.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Van, vagy nincs Pünkösdhétfő?

A nagy ünnepeket Egyházunk nyolc egymást követő napon üli meg. Ezt nyolcadnak (lat. octava) hívják. Különböző korokban különböző ünnepeknek volt oktávája (pl. Szent Ágnes, Szent János születése, Mindenszentek). Ezeket a II. Vatikáni Zsinatkor (1962-65) kettőre szűkítették: karácsony és húsvét.

 

Így a pünkösdöt követő hétfő 1969 óta nem Pünkösdhétfő, hanem az évközi időhöz tartozó nap.      Benedek András

Read 965 times Last modified on 2017. június 04., vasárnap 18:29
Joomla Template: by JoomlaShack