2017. június 09., péntek 18:06

Plébániánk hirdetései - jún. 11.

Rate this item
(0 votes)

Felkérést kaptunk kőbányai idősott-honokból: várják azokat az önkénteseket, akik havonta egyszer bejárnak az otthonokba imádkozni a lakókkal (rózsafüzér, szentírás olvasás, stb.). Várjuk a jelentkezéseket!

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (jún. 11.)

900      tanévzáró Te Deum (templom)

1000    tanévzáró kerti party a plébá-nián, bábjáték és szülői a mostani 2. osztályosok szüleinek.

1700    Rózsafüzér Társulat (templom)

1700    „TŰZ ÉS VÁSZON” című kiállítás megnyitója (pléb). Kiállítók:

E. Szabó Margit Ferenczy-díjas textilműv,

Illéssy Zoltánné tűzzománc műv,

Weninger Varga Ilona ikonfestő műv.

 

Hétfő (jún. 12.)

1400    Szt. László Isk. Flash mobja a téren

1700    felsősök záró hittanórája (pléb)

 

Szerda (jún. 14.)

930-1130 Donizetti mű próbája

 

Csütörtök (jún. 15.)

1900    gyermek keresztelési (hivatal)

 

Péntek (jún. 16.)

1900    Donizetti: Parafrasi del Christus magyaro. bemutató (templom)

 

Szombat (jún. 17.)

1000    Magyar Kat.Vasutasok Egy.(templ)

1000    vezetőképző a plébánián

1000-1400 és 1700-1900: Tűz és vászon

 

Úrnapja (jún. 18.)

1700- 1900: Tűz és vászon c. kiállítás

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (jún. 12.)

700      szentmise – kápolna (olv)

 

Kedd  (jún. 13.)

1800    szentmise (olvasott)

 

Szerda  (jún. 14.)

1800    szentmise (olvasott)

 

Csütörtök  (jún. 15.)

1330    altemplomi temetés (énekes)

1730    gyóntatás

1800    szentmise (orgonás)

 

Péntek  (jún. 16.)

1700    gyóntatás

1800    Szentmise (olvasott), a szent-ségimádás elmarad.

 

Szombat  (jún. 17.)

1000    dunai temetés (énekes)

1730    gyóntatás

1500    esküvő (orgonás)

1600    nászmisés esküvő (orgonás)

1800    szentmise (orgonás)

 

Úrnapja (jún. 18.)

1000    ünnepi sztmise körmenettel (org)

Várjuk a virágszirmok és kosarak fel-ajánlását. Kérjük, hogy már elsőál-dozott gyerekek szórják a virágszir-mokat a körmenet alatt.

1800    Szentmise (org), gyóntatás.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Páduai Szent Antal áldozó-pap és egyháztanító emléknapja. Portugáliában, Lisszabonban született. Az Ágoston-rendi kanonokok közé lépett be, majd pappá szentelése után a ferencesekhez ment át. Tudománytól és kedves-ségtől átjárt beszédeket írt. Páduában halt meg 1231. június 13-án.

Csütörtök: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő tetszés szerinti emléknapja. Szüleivel együtt végigszenvedte a tatárok előli menekülés viszontagságait. A fe-rences eszmény hatására két kolostort alapított a klarisszáknak. Férje halála u-tán (1279) belépett a klarisszák kolosto-rába. 1298. június 11-én halt meg, sírja zarándokhely lett. XII. Leó pápa 1827-ben avatta boldoggá.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

19: nyári napközi kezdete

20: 1000 nyitó mise a napköziben

22, 1700: Kőb. Könyvtár: Sinkó Vero-nika festőműv, illusztrátor "Idvézlégy kegyelmes Szent László király" c. ki-állításának megnyitója

TEMPLOMBÚCSÚ 2017

23. péntek: 1800 szentmise

24. szombat:

Templom

* nyitva 900-1900, torony: 1000-1800

* idegenvezetés: 1000-1400

* 1800 szentmise

Szent László tér

* plébánia bemutatkozása, könyvárusítás

Plébánia (Szent László tér 25.)

* Felújított épület megtekintése; vetí-tés a plébánia életéből 1000-1800

* ”Tűz és vászon” kiállítás

25, vasárnap

Templom

* nyitva 800-1900, torony: 1000-1600

* 900 szentmise

* orgonabemutató 1000-1100

* 1700 ünnepi szentmise, melyet Dr. Kálmán Antal a Béke téri Szt László templom plébánosa celebrál. Elhang-zik: Haydn: Nelson-mise.

Plébánia (Szent László tér 25.)

* Felújított épület megtekintése; vetí-tés a plébánia életéből 1000-1600

* ”Tűz és vászon” kiállítás

27, kedd, Templom

* 1000 Kispesti Jézus Szíve t. miséje

* 1800 szentmise a Lengyel Ursynovia Cantabile vendégkórus.

A szentmise után a Kőbányai Szent Kinga kórussal együtt közös koncert.

Július

Július és augusztus: a szerdai irodai ügyelet szünetel.

Hétfőtől szerdáig nincs szentmise, a vasárnap esti pedig 1900-kor kezdődik.

1, szombat 1900 tábortűz az ifjúságnak

Augusztus

16-20: V. Nyári családos tábor Rárós-pusztán. Jelentkezés: honlapunkon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Határozatok a Budapest X. Kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítványa 2017. május 29.-i kuratóri-umi ülésén.

1/2017 (2017.05.29.)

Kuratóriumi határozat – egyhangú

A Kuratórium az Alapítvány 2016. évi számviteli beszámolóját és közhasznú-sági jelentését áttanulmányozta és elfo-gadja. Az SZJA felajánlások 2016-2017. évi bevételét részben a működési kiadásokra: 103e Ft 2017. év könyve-lési díjra, a fennmaradó hányadot a Plé-bánia szabadidős célú tárgyi eszközei-nek cseréjére (pingpong asztal, csocso asztal) kívánjuk fordítani.

2/2017 (2017.05.29.)

Kuratóriumi határozat – egyhangú

A Kuratórium az Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó, 1millió Ft felhasználási tervét jóváhagyja.

* Orgonakoncertek szervezése maximum 300e Ft, amely számlás előadói díjakra, szervezési költségekre áll rendelkezésre.

* A plébániai táborozás szállás- és eset-leg utazási költségére, belépődíjakra leg-feljebb 600e Ft a rendelkezésre álló keret.

* A plébániai hittancsoportok számára felszerelési tárgyak 100e Ft-ig.

A kuratórium a három feladatkör részletes egyeztetésre felhatalmazza a kur. elnökét.

Az SZJA 1%-ból a könyvelési kiadások finanszírozandók, illetve az önk.-i tá-mogatás céljai szerint felmerülő több-letkiadások, saját erőként.

A kiadmány hiteléül:

Szabóné Krupa Ágnes kurátor s.k

Read 994 times
Joomla Templates: from JoomlaShack