2017. július 01., szombat 11:16

Plébániánk hirdetései - júl. 2.

Rate this item
(0 votes)

Ezen a hétvégén minden mise után a kijáratnál ún. Péter-fillér gyűjtés, amely Vatikán karitatív céljait szolgálja.

*         *          *

E héttől kezdve, július és augusztus hónapokban a szerdai irodai félfogadás szünetel.

 

A héten elsőpéntek.

A szeptember 30/október 1-i Zágrábi Zarándoklatra jelentkezni, és a részvételi díjat (22 500 HUF és 15 EUR) befizetni a következő időpontokban lehet:

9, vas: 10-11, 19-es mise után sekr.

13, csüt: 1500-1730 a plébánián.

14, péntek: 900-1230 a plébánián.

16, vas: 10-11 között a sekr-ben.

20, csüt: 1500-1730 a plébánián.

21, péntek: 900-1230 a plébánián.

23, vas: 10-11 között a sekr-ben.

*         *          *

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ismerve sok keresztény közös-ség helyzetét úgy döntött, hogy az üldözött közel-keleti keresztények meg-segítésére online adománygyűjtést hirdet, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104—18181490—14000003) ke-resztül tudnak hozzájárulni.

A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését. Az anyagi támogatás nemcsak konkrét segítséget jelent az elüldözött családok számára, hanem a keresztény közösség testvéri szolidaritásának kifejeződése is. Alapja annak a reménynek, hogy Isten a legnehezebb helyzetben élők számára is előkészíti a jövőt és a békét. A hívek pedig az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával mennyei Atyánk irgalmas szerete-téről tesznek tanúságot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti hittanórák és programok

Csütörtök (júl. 6.)

1900     gyermek keresztelési (hivatal)

Vasárnap (júl. 9.)

1800     Rózsaf. Társ. összejövetele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongr. elnöksége és A Magyar Kat. Püspöki Konf. körlevele Úrnapjára III. rész

 (…)

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét. Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus meg-váltó művének jelenvalóvá tétele. Át-alakít minket és küldetést ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felis-merték őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve elinduljanak és megosszák az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint (Ál-talános kihallgatás 2000. június 21-én) amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört és kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek nem maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben, hogy ezt az ajándékot másokkal is megosszuk és magunk is a világ életéért adott kenyérré váljunk. Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet.       (Folytatjuk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent Tamás apostol ünnepe. Hitetlenkedve fogadta Jézus fel-támadásának hírét. Ez a hitetlenség a feltámadt Krisztus előtt semmivé vált, és így vallotta meg az Egyház húsvéti hitét: „Én Uram, én Istenem!” A ha-gyomány szerint India népeinek hir-dette az evangéliumot. Edesszában a VI. századtól kezdve július 3-án emlé-keznek meg holttestének átviteléről.

Kedd: Portugáliai Szent Erzsé-bet tetszés szerinti emléknapja. Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga. Az aragóniai királyi családból született 1271-ben. Gyermeklányként feleségül adták Portugália királyához. Két gyer-meket szült. Férje halála után szétosztotta javait a szegények között, és fel-vette Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. 1336. július 4-én halt meg.

Szerda: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap tetszés szerinti emléknapja. A lombardiai Cremonában született 1502-ben. Páduában orvosi tanulmányokat folytatott, majd pappá szentelték, ő alapította a Szent Pálról elnevezett vagy más néven Barnabiták társulatát. + 1539. július 5. Cremona.

Csütörtök: Goretti Szent Mária szűz és vértanú tetszés szerinti emlék-napja. 1890-ben született szegény csa-ládból. Szent életet élt, és állhatatos volt az imádságban. 1902. július 6-án szüzessége védelmében tőrdöfések ol-tották ki életét, mivel inkább meghalni akart, mint vétkezni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Csütörtök  (júl. 6.)

1245     Temetés (újköztemető)

1500     Kelenföldön temetés (énekes)

1730    gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (júl. 7.)

délelőtt betegek látogatása

14.30    altemplomi temetés (énekes)

1530     altemplomi temetés (énekes)

1630     altemplomi temetés (énekes)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

1830     Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (júl. 8.)

1700     50. évf. esk. (csendes)

1720     Rózsafüzér

1730     Gyóntatás

18     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (júl. 9.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1145    Keresztelők

1800     Rózsafüzér

1900     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július

10-14: Gemenci Hittanos Tábor.

Augusztus

16-20: 5. Nyári családos tábor Rárós-pusztán. Jelentkezés honlapunkon.

Szeptember

 

9. szombat: egynapos Zempléni-Tokaji út. Részletek később.

Read 970 times Last modified on 2017. július 01., szombat 11:22
Joomla Template: from JoomlaShack