2017. július 08., szombat 22:15

Plébániánk hirdetései - júl. 9.

Rate this item
(0 votes)

JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN: Szerdán nincs irodai ügyelet.

Hétfőn – kedden – szerdán nincs mise.

Vasárnapi esti misék 1900 órától.

A Zágrábi Zarándoklatra jelentkezni és a részvételi díjat (22 500 HUF és 15 EUR) befizetni lehet:

júl. 9, vasárnap: 10-11 között, 19-es szentmise után a sekrestyében.

júl. 13, csütörtök: 1500-17.30 között a plébániahivatalban.

júl 14, péntek: 900-12.30 között a plébániahivatalban.

júl 16, vas: 10-11 között a sekr-ben.

júl. 20, csütörtök: 1500-17.30 között a plébániahivatalban.

júl 21, péntek: 900-12.30 között a plébániahivatalban.

júl 23, vas: 10-11 között a sekr-ben.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongr. elnöksége és A Magyar Kat. Püspöki Konf. körlevele Úrnapjára IV. rész

(…)

1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét kérjük Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen szembe a mai idők kihívásaival.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk min-den egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban, sőt határainkon túl egész régiónkban és szerte a világon. Pünkösd után megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a munkát. Missziós megbízottak fognak felkeresni számos plébániát, hogy a helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a szentségimádás végzésének megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése, az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége, magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség megújulását eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös gondolkodás és az együttes liturgikus ünneplés kap-csolja össze helyi közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az élet minden területén.

(Folyt.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti hittanórák és programok

Hétfő-péntek: Plébániai hittanos tábor Gemencen

Csütörtök (júl. 13.)

1900     gyermek keresztelési (hivatal)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Csütörtök  (júl. 13.)

17.30     gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (júl. 14.)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

18.30     Csendes szentségim. gyóntatás

Szombat  (jún. 15.)

1700     Esküvő (orgonás)

17.20    Rózsafüzér

17.30     Gyóntatás - templom

1800     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (jún. 16.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1900     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje, ünnep. Az umbriai Nursiában (ma Norcia) született 480 körül. Rómában nevelkedett, Subiaco vidékén remeteéletet kezdett, ahol összegyűjtötte tanítványait, majd Mon-te Cassinóra ment. Itt híres kolostort alapított, és Regulát állított össze, amely mindenfelé elterjedt. Ezért a nyugati szerzetesség atyjának is szokták őt nevezni. 547. március 21-én halt meg, de már a VIII. század végétől sokfelé július 11-én emlékeztek meg róla. VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé nyilvánította.

Csütörtök: Szent Henrik tetszés szerinti emléknapja. Baváriában (Bajorország) született 973-ban. Szent István királyunk feleségének, Boldog Gizellának bátyja. Szent Imre az ő nevét kapta a keresztségben. Atyja örökébe lépett a hercegség kormányzásában, majd később császárrá választották. Kitűnt az Egyház életének megreformálásában és a missziós munka előmozdításában. Több püspökséget alapított, és számos monostort gazdagított. 1024. július 13-án halt meg. III. Jenő pápa 1146-ban iktatta a szentek sorába.

Péntek: Lellisi Szent Kamill áldozópap tetszés szerinti emléknapja. Az abruzzókbeli Chieti közelében szü-letett 1550-ben. Előbb katonai szolgá-latot teljesített, majd megtérve, a be-tegek gondozására kötelezte el életét. Pappá szentelték, majd 1582-ben meg-alapította a Jó halál atyái társaságot, amely a hajléktalanokat befogadta, és a betegeket szolgálta. Rómában halt meg 1614. július 14-én.

Szombat: Szent Bonaventura püs-pök és egyháztanító emléknapja. 1218 körül született. Bölcseleti és hittudományi tanulmányait Párizsban folytat-ta, majd tanárrá nevezték ki. Rendtár-sait eredményesen tanította. Okosan és bölcsen kormányozta rendjét, amely-nek főnökévé választották. Albanói bíboros püspökké nevezték ki. 1274. július 15-én halt meg Lyonban. Számos hittudományi és bölcseleti művet írt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gyűjtést hirdet a püspöki kar a közel-keleti keresztények megsegítésére.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank

11100104—18181490—14000003.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

16-20: 5. Nyári családos tábor Rárós-pusztán. Jelentkezés honlapunkon.

Szeptember

 

9. szombat: egynapos Zempléni út a ref. egyházközséggel. 5 200 HUF / fő. Szerencs, Legyesbénye. Ebédet kapunk felajánlásként. Mádon fakultatív bor-kóstoló (1 000 HUF). Jelentkezni ak-kor lehet, amikor a zágrábi útra.

Read 588 times
Joomla Templates: by JoomlaShack