2017. július 15., szombat 20:49

Plébániánk hirdetései - júl. 16.

Rate this item
(0 votes)

A szeptember 9.-ei egynapos Zempléni útra, és a szept 30/okt 1-i Zágrábi Zarándoklatra jelentkezni és a részvételi díjakat befizetni a következő időpontokkor lehet:

(Díjak: Zempléni út: 5 200 HUF; Zágrábi út: 22 500 HUF és 15 EUR)

júl 16, vas: 10-11 között a sekr-ben.

júl. 20, csütörtök: 1500-1730 között a plébániahivatalban.

júl 21, péntek: 900-1230 között a plébániahivatalban.

júl 23, vas: 10-11 között a sekr-ben.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongr. elnöksége és A Magyar Kat. Püspöki Konf. körlevele Úrnapjára V. rész

(…)

Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a közösség mindennapi munkájába.

Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a 2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, megérkezését az egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is sokat tehetünk ezért a megújulásért.

Budapest, 2017. május 20-án

(Vége)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti programok

Csütörtök (júl. 20.)

1900    gyermekkeresztelési (hivatal)

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS:

Szerdai irodai félfogadás szünetel

Hétfőn - kedden – szerdán nincs mise

Vasárnap esti mise 1900-kor kezdődik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

16-20: 5. Nyári családos tábor Ráróspusztán. Jelentkezés honlapunkon.

Heti liturgikus rend

Hétfő  (júl. 17.)

Kedd  (júl. 18.)

Szerda  (júl. 19.)

Csütörtök  (júl. 20.)

17.30    gyóntatás

1800    szentmise (orgonás)

Péntek  (júl. 21.)

1700    gyóntatás

1800    Szentmise (orgonás)

18.30    Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (jún. 22.)

1600    Esküvő (orgonás)

1700    Esküvő (orgonás)

17.30    Gyóntatás - templom

1800    Szentmise (orgonás)

Vasárnap (jún. 23.)

  900    Szentmise (orgonás)

1100    Szentmise (orgonás)

1900    Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent Zoerárd-András és Benedek remeték tetszés szerinti emléknapja. A XI. században Lengyelországból jöttek hazánkba. Zoerárd-András előbb remeteéletet élt Tropiében (tarnowi egyházmegye), majd a Nyitra melletti Zoborhegyen levő Szent Hippolit bencés kolostor tagja lett. A tökéletes élet után vágyódva – apátja engedélyével – újra remeteségbe vonult, Trencsén közelébe, ahol 1010 körül meghalt. Tanítványa, Benedek, még 3 évig követhette szent mestere életét, amikor rablók megölték, és a Vág folyóba dobták. Szent László király idején, 1083. július 17-én avatták szentté őket. Ereklyéiket a nyitrai székesegyházban nagy tisztelettel őrzik.

Kedd: Szent Hedvig királynő emléknapja. Magyarországon született 1374-ben, Nagy Lajos és Boszniai Erzsébet leányaként. 1384-ben Len-gyelország királynőjévé koronázták. Jagelló Ulászlóval, Litvánia nagyher-cegével kötött házassága eredményezte a litván herceg és nép megtérését. Férjével együtt fáradozott a vilniusi püspökség megalapításán (1388). Nagy gondot fordított mind saját maga, mind embertársai üdvösségére. A hit, a szeretet és az alázatosság példaképe volt. Neki köszönhető a hittudományi kar megalapítása és az egyetem megújulása Krakkóban. Erényekben és érdemekben gazdagon halt meg 1399-ben, Krakkóban. 1997-ben ugyanott avatta szentté II. János Pál pápa.

Csütörtök: Szent Apollinaris püspök és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Szent Apollinaris a 2. század vége felé a pogányok között hirdette Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát. A hagyomány szerint Ravenna püspöke volt, és székvárosát a vértanúság díszével gazdagította.

Péntek: Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító tetszés szerinti emléknapja. 1559-ben született Brindisiben. Kapucinus lett. Fáradhatatlan és hatékony vándorprédikátorként bejárta Európát, így 1601-ben Magyarországra is eljutott, ahol Székesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyarokat a törökök ellen. Számos művet is írt, amelyekben a hitet mutatta be. Meghalt Lisszabonban 1619. július 22-én.

Szombat: Szent Mária Magdolna ünnepe. Krisztus tanítványaihoz tartozott. Jelen volt halálánál, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9). Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban. E nap emléknap volt, 2016. június 10-től azonban ünnepi rangra emelték.

Egy szenténekünk kötődik hozzá:

Szent Magdolna elmene

ama reggel sírva,

S az Úr Jézust nem lelé

a kinyílott sírban. (H92)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A szentekről szóló rövid ismertetéseket egy éve, 2016. július 18.-ától közöljük. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük példaképeink életét, hogy belőlük erőt merítve igyekezzünk mi is szentebb életet élni.

 

Benedek András

Read 616 times Last modified on 2017. július 15., szombat 20:53
Joomla Templates: by JoomlaShack