2017. július 22., szombat 12:45

Plébániánk hirdetései - júl. 23.

Rate this item
(0 votes)

Elhunyt Bartos János, Jani bácsi templomunk kórusának tagja, imádkozzunk érte! A temetés időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni. 

Elhunyt Verseczy Mária, kőbánya egykori hitoktatója, orgonistája és a mai is működő nyári napközi megalapítója, imádkozzunk érte! A temetés időpontjáról később tudunk tájékoztatást adni. 

Aug. 7-én egyházmegyei szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 9-kor szentségkitétel, egésznap csendes szentségimádás, 5-kor szentóra, 6-kor mise. Kérem a testvéreket, hogy a nap folyamán legalább fél óra szentségimádást vállaljuk. Feliratkozni táblázatban lehet amely a sekrestyében található.

Heti programok

Csütörtök (júl. 27.)

1900    gyermekkeresztelési (hivatal)

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS:

Szerdai irodai félfogadás szünetel

Hétfőn - kedden – szerdán nincs mise

Vasárnap esti mise 1900-kor kezdődik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

16-20: 5. Nyári családos tábor Ráróspusztán. Jelentkezés honlapunkon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (júl. 24.)

Kedd  (júl. 25.)

13.15    Temetői temetés (énekes)

Szerda  (júl. 26.)

Csütörtök  (júl. 27.)

17.30    gyóntatás

1800    szentmise (orgonás)

Péntek  (júl. 28.)

1700    gyóntatás

1800    Szentmise (orgonás)

18.30   Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (júl. 29.)

17.30   Gyóntatás - templom

1800    Szentmise (orgonás)

Vasárnap (júl. 30.)

  900    Szentmise (orgonás)

1100    Szentmise (orgonás)

1900    Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

24: Árpád-házi Szent Kinga szűz emléknapja. IV. Béla legidősebb leánya. 1224-ben született. Már szüzességi fogadalmat tett, amikor szülei államérdekre hivatkozva 1239-ben eljegyezték Boleszláv krakkói her-ceggel. Hatására férje szintén örök tisztaságot fogadott a krakkói székesegyházban, a nép ezért „Szemérmes Boleszlávnak” nevezte el. Férje halála (1279) után az ószandeci klarisz-szák közé lépett, és ott is halt meg, mint főnöknő, 1292. július 24-én. Sírja búcsújáróhely lett. VIII. Sándor pápa avatta boldoggá (1690-ben), XII. Ince 1695-ben Lengyelország védőszentjei közé iktatta.

25: Szent Jakab apostol ünnepe. Zebedeus fia, János apostol testvére, Betszaidában született. Az Úr főbb csodatetteinek tanúja volt. Heródes ölette meg 42 körül. Kiváltképpen tisztelik a spanyolországi Compos-tellában, ahol igen jeles templomot emeltek nevének.

(Jövő évben ide, a Szent Jakab-útra, és Oviedo-ba - itt őrzik Jézus szudáriumát, azaz halotti arc-leplét - szeretnénk elzarándokolni.)

26: Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei emléknapja. A II. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit. Szent Annát már a VI. századtól tisztelték Keleten, kultusza Nyugaton a X. században terjedt el. Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki.

27: Szent Charbel Makhlouf áldozópap tetszés szerinti emléknapja. A libanoni Biqua Kafra faluban született 1828-ban. A libanoni maroniták szerzetébe lépett be, ahol a Charbel nevet kapta. Pappá szentelve szigorú magányban magasabb tökéletességre törekedett, és az annaiai szerzetesközösségből remeteségbe vonult, ahol a legkeményebb aszkézis-ben, állandó böjtölés és ima közepette szolgált Istennek. 1898. december 24-én hunyt el az Úrban.

29: Szent Márta emléknapja. Máriának és Lázárnak nővére. Amikor Betániában vendégül látta az Urat, buzgó lélekkel szolgált neki. Kö-nyörgésével kieszközölte testvére, Lázár feltámasztását.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A szentségimádásról

Szentségimádás (lat. adoratio Sanctissimi Sacramenti): az Oltári-szentségben jelen lévő Jézus Krisztus imádása a a szentmisén kívül. A 13. században, az Úrnapja ünnep elrendelése után bontakozott ki. Magánájtatossági formája a szentséglátogatás, közösségi-nyilvános formája a szentségkitétel.

Zaccaria Szent Antal kezdeményezte Milánóban (1527), hogy a Megváltó 40 órás sírban nyugvásának emlékére 40 órás szentség-imádást tartsanak. Ezt VIII. Kelemen pápa 1592-ben a római templomokban kötelezővé tett.

(XIV. Benedek pápa 1742-ben engedélyezte az éjszakai megszakítást, így három napos lett a szentségimádás e formája.) Ebből alakult ki az örökimádás egy-egy városban vagy egyházmegyében.

Az ünnepélyes szentségimádás-nak része az engesztelő ima, egy litánia, a csendes imádás, a Tantum ergo és a szentségi áldás.

A szentségi áldás: a szentségimádási ájtatosság végén a monstranciába helyezett Eucharisztiával adott áldás. A litániák végén a cibóriumban őrzött Eucharisztiával adott áldás.

A szentségimádási nap: egy plébánia híveinek részvétele az egyházmegye örökimádásában. Ez azt jelenti, hogy az egyházmegyében az év minden napján ünnepélyes, nyílvános szentségimádást végeznek kora reggeltől estig legalább egy templomban. A helyi hagyomány szerint ünnepi szentmise van szentbeszéddel, ájtatosságokat végeznek, és a hívők kiírt rendben, lehetőleg minden kor-osztályból imádják az Oltáriszentséget.

 

Benedek András

Read 718 times Last modified on 2017. július 22., szombat 13:01
Joomla Templates: by JoomlaShack