2017. július 30., vasárnap 12:42

Plébániánk hirdetései - júl. 30.

Rate this item
(0 votes)

A héten elsőpéntek.

*          *          *

Aug. 7-én egyházmegyei szentségimádás lesz templomunkban. Reggel 9-kor szentségkitétel, egésznap csendes szentségimádás, 5-kor szentóra, 6-kor mise. Kérjük, hogy a nap folyamán legalább fél óra szentségimádást vállaljanak. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

 

Heti programok

Csütörtök (aug. 3.)

1900     gyermekkeresztelési (hivatal)

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS:

Szerdai irodai félfogadás szünetel

Hétfőn - kedden – szerdán nincs mise

Vasárnap esti mise 1900-kor kezdődik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

16-20: 5. Nyári családos tábor Rárós-pusztán. Jelentkezés honlapunkon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Csütörtök  (aug. 3.)

17.30     gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (aug. 4.)

16.30    temetés             + Bartos János

1700     gyóntatás

1800     Szentmise       +Verseczy Mária

18.30    Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (aug. 5.)

1600     esküvő (orgonás)

17.20     Rózsafüzér - templom

17.30    Gyóntatás - templom

1800     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (aug. 6.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1200-1900 Csendes szentségimádás

1900     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

31: Loyolai Szent Ignác áldozópap emléknapja. Spanyolországban született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben megtért. Megalapította a Jézus Társaságot. Rómában halt meg 1556. július 31-én.

1: Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. Nápoly közelében született 1696-ban. Megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, a re-demptoristákat. XIII. Kelemen 1762-ben püspökké nevezte ki, de e tisztétől hamarosan megvált. Rendtársai között halt meg 1787. augusztus 1-jén.

2: Vercelli Szent Özséb püspök. A IV. század elején Szardínia szigetén született. 345-ben választották Észak-Itália első püspökévé. Nyugaton ő vezette be a szerzetesi életet. Hitéért Constantius császár száműzte. Hazájába visszatérve az ariánusokkal szemben az igaz hit visszaállításán fáradozott. +371. aug. 1.

Szintén 2: Szent Eymard Julián Péter áldozópap. Franciaországban született 1811-ben. Az Eucharisztia rendkívüli tisztelője volt. Sok és üdvös kezdenyezése volt, amelyekkel az Oltáriszentség szeretetét előmozdította. +1868. aug. 1.

4: Vianney Szent János Mária áldozópap. Lyon mellett született 1786-ban. Ars falucskában a rábízott plébániát vitte előbbre prédikációival, önmegtagadásával, imádságával és szeretetével. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. +1859. augusztus 4.

5: Szűz Mária római főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony). A 431. évi efezusi zsinat után, amelyen Jézus anyját Istenszülőnek nyilvánították, Rómában, az Esquilinus dombon III. Szixtusz pápa (432?-440) templomot építtetett az Istenszülő tiszteletére.

A legenda szerint a 4. században az örök városban egy János nevű gazdag patrícius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, emeljenek templomot tiszteletére. E templomot ezért ’Havas Boldogasszony’ bazilikának is nevezik.

6: Urunk színeváltozása ünnepe. Jézus isteni dicsőségének megmutatkozása. A Szentírás szavai szerint: Mt 17,1-9:

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fi-am, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elhunyt Verseczy Mária

Július 20-án életének 84. évében elhunyt szeretett Marika nénink, a napközis tábor megálmodója és alapítója.

1933-ban született. Ének–történelem sza-kos tanárként végzett. Később elvégezte a kántor- és hitoktatóképzőt. Nagy lelkesedéssel indult a pályájára. Családjában hajótörés következett be és édesanya-szerepben lépett testvére gyermeke mellé. Ez az indítás volt az, amely az utcán csellengő gyermekek felé fordította figyelmét. Nem hagyta nyugodni, ha egy gyermeknek megoldatlan problémája volt. Kollégáival is szoros kapcsolatot ápolt, nem feledkezett meg a név- és születésnapjukról. Fontos volt számára a másik EMBER. Fáradhatatlan volt az egyházközségek között végzett munkájában. Örömmel tanított bennünket énekelni, színes magyarázatokkal gazdagított. Hálás volt az egyszerűségért és az olyan tanítványokért, akiket ő vezetett a Jó Isten elé. Életét "Nem ti választottak engem, hanem Én választottalak titeket" jellemezte.

"Legyen áldás az úton, melyen te mindig jársz. Legyen veled az Isten kérjük vigyázzon rád!"                  Mihalik Gabi

*          *          *

Elhunyt Bartos János, a Szent László Kórus basszistája

15 éve jelentkezett kórusunkba és a meghallgatás után örömmel vettük, hogy mély regisztereket éneklő basszistánk lett. Szorgalmával, pontosságával példaképe lett mindenkinek. Súlyos betegsége – amiről csak sejtésünk volt – sem akadályozta, hogy a próbákon jelen legyen, ami Neki igen fáradtságos lehetett.

Segítőkész ember volt.

Anyagilag is támogatta a kórust. Saját költségén csináltatta meg a hosszú csigalépcső mellé a biztonságot jelentő korlátot. ”Hibája” az volt, hogy szerette és becsülte az őszinte embereket.

A Jó Isten adjon Neki örök nyugodalmat és fogadja be a Mennyei Kórusba.

A Kórus nevében:      Varsányi István karnagy, kórusvezető

Read 633 times
Joomla Template: from JoomlaShack