2017. augusztus 10., csütörtök 13:06

Plébániánk hirdetései - aug. 06.

Rate this item
(0 votes)

Bartos Jánosért 10-én, csütörtökön a 18-as sztmise keretében imádkozunk.

Verseczy Mária temetése 11-én, pénteken 10-kor lesz a Sörgyár utcai templomban.

*          *          *

Augusztus 15-e Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep. Szentmisék: 9 és 19 órakor. 14-én, hétfőn 18-kor előesti szentmise. 15-én az irodai ügyelet szünetel!

*          *          *

Tudatjuk, hogy templomunk egykori káplánja Turcsik György életének 72., áldozópapságának 46. évében 2017. július 21-én elhunyt.

Lelki üdvéért az engesztelő-hálaadó szentmisét 2017. augusztus 29-én, kedden, 15.00 órakor a lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán templomban

(1119 Budapest, Etele út 3.) mutatjuk be. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a templom urnatemetőjében.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti programok

Csütörtök (aug. 10.)

19    gyermekkeresztelési (hivatal)

 

AUGUSZTUSTÓL:

Szerdai irodai félfogadás szünetel

 

AUGUSZTUSBAN:

 

Hétfőn - kedden – szerdán nincs mise

Vasárnap esti mise 1900-kor kezdődik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

 

Szeptember

9: Zempléni egynapos zarándoklat. Jelentkezni, informálódni még lehet Benedek Andrásnál. 5 200 HUF / fő.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (aug. 7.)

Egyházmegyei szentségimádási nap

900       szentségkitétel

900-1700   egyéni csendes szentségim.

Kérjük, hogy a nap folyamán legalább fél óra szentségimádást vállaljanak. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

1700     szentóra

1800     szentmise (orgonás)

*          *          *

Csütörtök  (aug. 10.)

17.30    gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (aug. 11.)

1300     temetés (énekes)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

18.30    Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (aug. 12.)

1500     esküvő (orgonás)

1600     esküvő (orgonás)

17.20     Rózsafüzér - templom

17.30     Gyóntatás - templom

1800     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (aug. 13.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1800     Rózsafüzér Társulat

1900     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

7: Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk tetszés szerinti emlék-napja. Szixtuszt 257-ben szentelték Róma püspökévé. A következő évben, amikor augusztus 6-án a Kallixtusz temetőben misézett, Valerianus császár parancsára letartóztatták, és négy római diakónussal együtt ott helyben azonnal megölték. Ugyanabban a temetőben temették el.

Szintén 7: Szent Kajetán áldozó-pap tetszés szerinti emléknapja. Vicen-zában született 1480-ban. Páduában jogi tanulmányokat folytatott, majd 1516-ban pappá szentelték. Rómában az apostoli munka előmozdítására megalapította a teatinusok rendjét, amely mind Velence vidékén, mind pedig a nápolyi királyságban elterjedt. Nápolyban + 1547. augusztus 7-én.

8: Szent Domonkos áldozópap emléknapja. Spanyolországban szüle-tett 1170 körül. Az albiak eretneksége ellen prédikációval eredményesen dol-gozott. Erre a munkára társakat is toborzott, és megalapította a prédiká-torok (domonkosok) rendjét. Bologná-ban halt meg 1221. augusztus 6-án.

9: A keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje. Németországban született 1891-ben, zsidó szülei tizenegyedik gyermekeként. 1922-ben megkeresztelkedett. 1933-ban belépett a kölni Kármelbe, ahol ”A keresztről nevezett Teréz Benedikta” ne-vet kapta. Zsidó származása miatt 1942. aug. 2-án a németek Auschwitzba deportálták. A koncentrációs táborban ki-végezték. II. János Pál pápa 1987-ben boldoggá, 1998-ban szentté avatta, 1999-ben pedig Európa társvédőszent-jévé nyilvánította.

10: Szent Lőrinc diakónus és vér-tanú ünnepe. A római egyház diakónusa volt, a Valerianus-féle üldözés ide-jén szenvedett vértanúságot 258. augusztus 10-én, négy nappal II. Szixtusz pápa és négy római diakónustársa után. Sírja mellé Nagy Konstantin császár bazilikát emelt. Tisztelete már a IV. században elterjedt az Egyházban.

11: Szent Klára szűz emléknapja. Assisiben született 1193-ban. A sze-génység útján szülővárosának nagy fiát, Ferencet követte. Alapítóanyja a róla elnevezett női szerzetesrendnek. Meghalt 1253. augusztus 11-én, az assisi Szent Damján-kolostorban.

12: Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő tetszés szerinti emléknapja. 1572-ben született Franciaországban. De Chantal báró felesége lett, hat gyermekét vallásosan nevelte. Férjét korán elvesztette, ezután Szalézi Szent Ferenc lelki vezetése alatt kitartóan járta a tökéletesség útját. Megalapította a vizitációs nővérek szerzetesrendjét. +1641. december 13.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vasárnap, amikor nincs vasárnap

Ma ugyan vasárnap van, de egyhá-zunk nem a 18. Évközi Vasárnapot üli, hanem Urunk színeváltozását (In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi).

A keleti egyház már az 5. században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek.

Az ünnep további régi elnevezései: Úr színe változatja, Úrnak megváltozása, illetve Jézus táborhegyi színváltozásának ünnepe.

Ez az ünnep, ha vasárnapra esik, fölébe emelkedik, és az ünnepet üljük meg a vasárnap helyett.

Kevés ilyen ünnepünk van még, többek között Szent Kereszt felmagaszta-lása, Mindenszentek, Halottak napja, Lateráni Bazilika felszentelése.

 

Benedek András

Read 735 times
Joomla Templates: by JoomlaShack