2017. szeptember 11., hétfő 10:38

Plébániánk hirdetései - szept. 10.

Rate this item
(0 votes)

A zágrábi útra még lehet jelentkezni. Részletek idekattintva!

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (szept. 10.)

1700     Rózsaf. Társ.

1900     ifjúsági hittan (plébánia)

Hétfő (szept. 11.)

1700     Ált.Isk. 6-tól.

1900     felnőttek (kezdő)

Kedd (szept. 12.)

2000     papa-klub (beszélgetés, meccsnézés)

Csütörtök (szept. 14.)

16.30     elsőáldozási (plébánia)

1900     gyermekkeresztelési (hivatal)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Szeptember

16: Országos gyalogos Mindszenty zarándoklat: Városmajor - Máriaremete. Részletek idekattintva!

23: szom. 900: elsőáldozók gyóntatása.

24: Szentírás vas. 9-kor elsőáldozás.

Ars sacra - szeptember

Részletek idekattintva

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (szept. 11.)

700       szentmise-kápolna (olvasott)

Kedd  (szept. 12.)

14.30     temetői temetés (énekes)

1800     szentmise (olvasott)

Szerda  (szept. 13.)

1200     temetői temetés (énekes)

1800     szentmise (olvasott)

Csütörtök  (szept. 14.)

1730     gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (szept. 15.)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

18.30     Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (szept. 16.)

17.20     Rózsafüzér - templom

17.30     Gyóntatás - templom

1800     Szentmise (orgonás)

Vasárnap (szept. 17.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (énekkari)

1800     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

12: Szűz Mária Szent Neve, em-léknap. Mária héberül: Mirjam. Eredeti jelentése bizonytalan. Jézus idejében a „Marjam” formát használták. Az arám „mara” (Úr) szóból eredeztetve Úrnőt jelent. A rabbik magyarázata szerint a „marar” tőből származik, s jelentése: keserűség. A görög atyáknál főként három értelmezés szerepel: úrnő, meg-világosító, ill. tengernek mirhája. Szt Jeromos „a tenger csillagá”-nak mondja.

Az ünnep az újkorban bukkan föl, de csak Bécs felszabadítása (1683. szept. 12.) után, Boldog XI. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé.

13: Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító emléknapja. 349 körül Antiochiában született. 386-ban pappá, majd 397-ben konstantinápolyi püspökké szentelték. A császári udvar és irigyeinek gyűlöl-ködése miatt kétszer számkivetésbe kényszerült. Sok szenvedéstől megtörve 407. szept. 14-én halt meg. A katolikus tanításról és a keresztény életről sokat beszélt, így méltán tiszteljük őt az „Aranyszájú” névvel.

14: A Szent Kereszt felmagasztalása, ünnep.

A Szent Keresztet megtalálták, és a Szentsírnál bazilikát építettek, melyet 335. szept. 14-én szenteltek fel.

Felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Csodálatos szekrényben őrizték, gazdagon díszí-tették (ékkövek, arany, ezüst).

614-ben a perzsák zsákmányul meg-szerezték Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög Heraklius császár visszaszerezte. Szept. 14-én a császár ünnepélyesen, mezítláb, szegény ruhában vitte vissza.

A 7. század óta nyugaton ezen a napon ünneplik ezeket az eseményeket. Már Nagy Szent Gergely pápa bevezette (+604 Róma) ezt az ünnepet. 800 táján az egész nyugati egyházban ez lett a megtalálás ünnepe. Később kapcsolódott az ünneplésbe a visszaszerzés emléke, ezért a megtalálást május 3-án, a felmagasztalást szept 14-én ünnepelték.

A II. Vatikáni Zsinat megszüntettette a májusi ünnepet, ami a Szent Kereszt megtalálása nevet viselte.

15: A Fájdalmas Szűzanya, emléknap. Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást. A művé-szek ábrázolásain gyakori a szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával szerepel (Pieta).

Mária szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei a szerviták rendjét alapította. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. 1888-ban XIII. Leó pápa a „hét alapítót” szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-ére tette.

Az 1423-i kölni zsinat elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, Húsvét utáni 3. vasárnapjára. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szept. harmadik vasárnapjára tette. A II. Vatikáni Zsinat óta szept. 15.

16: Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök és vértanúk, emléknap.

Kornélt 251-ben szentelték róma püspökévé. Gallus császár száműzte őt. Civitavecchia mellett szenvedett vértanúságot, 253-ban. Rómában, a Kallixtusz-katakombában temették el.

 

Ciprián Karthágóban született 210 körül pogány családból. Megtérve pap lett, majd 249-ben szülővárosa püspökévé szentelték. A Valerianus-féle ül-dözés idején száműzték, majd 258. szept. 14-én vértanúságot szenvedett.

Read 611 times
Joomla Templates: by JoomlaShack