2017. szeptember 20., szerda 21:55

Plébániánk hirdetései - szept. 17.

Rate this item
(0 votes)

A zágrábi útra még lehet jelentkezni. Részvételi díj: 22 500 HUF és 15 EUR.

Tervezett program:

szept. 30: indulás 630-kor a Szt László Templom elől. Zágrábi városnézés. Szállás, vacsora: Frangepán kastélyban.

okt.1: Reggeli, karlovaci városnézés, majd látogatás a trakostyáni várnál.

Inf: Benedek András (30/683-2825)

         A nyugdíjas klub programjainak hirdetéseit az érdeklődők a Családi Sarok hirdetési felületén is tudják olvasni.

*          *          *

A Budapesti Katolikus Kórházlelkész-ség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja. A soron következő képzés 2017. okt. 7-én indul. A képzésre je-lentkezni a Kórházlelkészség 1/224-8640-es telefonszámán lehet hétköz-nap 8-16 óra között szept. végéig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti hittanórák és programok

Vasárnap (szept. 17.)

16.30     Kőbánya az én aranybányám c. könyv bemutatója és vásárlási lehe-tőség; és É.Szabó Margit, Kőhegyi Kőhler Gyula, Krausz Margit, Illésyné Naszádos Ilona, Weninger Varga Ilona, Zenobia Siekersky és Eperjesi Nóra közös kiállításának megnyitója (pléb).

Hétfő (szept. 18.)

1700     Ált.Isk. 6-tól.

1900     felnőttek (haladó)

Szerda (szept. 20.)

9.30      baba-mama klub (plébánia)

1900     Szent Efrém férfikar (templ.)

Csütörtök (szept. 21.)

16.30     elsőáldozási (plébánia)

1900     gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek (szept. 22.)

1900      próba az elsőáldozásra (templ.)

Szombat (szept. 23.)

900        elsőáldozók gyóntatása (templ.)

1600      Peter Locke orgonakonc. (templ.)

Vasárnap (szept. 24.)

900        elsőáldozás

1900      Ifjúsági hittan Filmklub (pléb.)

1900      Bujtás József zeneszerző műveiből hangverseny a templomban.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Szeptember

30: szo. 1000: Béke téri Szent László templomban a budapesti Szent László templomok találkozója. Ünnepi szent-mise, orgonahangv (Almásy László). Ebéd – jelentkezni nálunk kell rá.  1400: Szt László király élete a Sacra Co-rona c. film tükrében. Almágyi Miklós.

1600: Sacra Corona c. film.

30: szo. 1030: Szent László füve címmel Hasznosi Márk vetítettképes előadása a gyógynövényekről, fűszernövényekről a Kőbányai Könyvtárban.

Október

Október hónapban az esti szentmisék előtt rózsafüzért imádkozunk.

7: szo: Rózsafüzért Imádkozók VIII. Orsz. Találk. 10–16 óráig Bp, a Rózsafüzér Királynéja „Országos Szentélyében” (1146 Thököly u. 56.). Mise 15-kor, Snell György püspök.

7: szo: Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

8: vas. 1600: Bánóczky Előd atya előadása Portugáliáról.

13: pént: Megemlékezés a fatimai jelenések 100. évf. A Magy. Kat. Püspöki Konf. országos zarándoklatot szervez a Soroksár-újtelepi Fatimai Szűzanya tiszteletére épült templomhoz. 11-kor szentmise, Bíboros úr celebrálja.

14: szo: 10 órától a fatimai jelenésekről, a Mária tiszteletről konferencia a soroksári Fatimai Szűzanya templomban

15: vas. 1600: Bánóczky Előd atya előadása Fatimáról.

17: kedd, 1800 Kőrösi Műv. Ház Hegyiné Szántai Marianna grafikai kiállítása.

18: sze. 1000 templomunkban szentmise a Halom utcai idősotthon lakói-nak és dolgozóinak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti liturgikus rend

Hétfő  (szept. 18.)

700       szentmise-kápolna (olvasott)

14.30     temetői temetés (énekes)

Kedd  (szept. 19.)

1315     temetői temetés (énekes)

1800     szentmise (olvasott)

Szerda  (szept. 20.)

1800     szentmise (olvasott)

Csütörtök  (szept. 21.)

17.30    gyóntatás

1800     szentmise (orgonás)

Péntek  (szept. 22.)

9.45       temetői temetés (énekes)

1700     gyóntatás

1800     Szentmise (orgonás)

18.30    Csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (szept. 23.)

1400     esküvő (csendes)

17.20     Rózsafüzér - templom

17.30     Gyóntatás - templom

1800     Tridenti Szentmise (énekkari)

Vasárnap (szept. 24.)

  900     Szentmise (orgonás)

1100     Szentmise (orgonás)

1800     Szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Januáriusz püspök és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Társaival együtt Nápoly mellett szenvedett vértanúságot a Diocletianus-féle üldözés idején, 305. szept. 19-én. Főként Nápolyban tisztelik.

Szerda: Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk emlék-napja. A XVII. század elején jutott el Koreába először a keresztény hit. Az erős és lelkes közösséget világi hívek vezették és tartották össze 1836-ig. Ekkor léptek először az ország földjére francia misszionáriusok. Ebből a közösségből valók voltak azok, akik az 1839., 1846. és 1866. évi üldözés idején vérükkel szentelték meg a koreai egyház indulását. Összesen 103-an voltak. Közülük kitűnik a lelkes pap és lelkipásztor, Kim Taegon András és a kiváló világi apostol, Csong Haszang Pál.

Csütörtök: Szent Máté apostol és evangélista ünnepe. Kafarnaumban szü-letett. Adószedő volt, amikor Jézus meghívta. Arám nyelven írt evangéliu-mot. A hagyomány szerint Keleten hir-dette az evangéliumot, és tanítását Etiópiában vérével pecsételte meg.

 

Szombat: Pietrelcinai Szent Pio áldozópap emléknapja. Az olasz Pietrelcina faluban szül. 1887. máj. 25-én. Kapucinus szerzetes lett, ahol 1910. aug. 10-én szentelték pappá. Főleg San Giovanni Rotondóban teljesített szol-gálatot nagy odaadással. A hívek lelki vezetésében, a bűnbánók gyóntatásában, a betegek és szegények iránti gondoskodásban buzgólkodott. Urunk sebhelyeit (stigmáit) viselte testén. 1968. szept. 23-án halt meg San Giovanni Rotondóban. II. János Pál pápa 1999-ben boldoggá és 2002-ben szentté avatta Rómában a világ minden tájáról összegyűlt hívek jelenlétében.

Read 633 times
Joomla Templates: by JoomlaShack