2017. november 05., vasárnap 09:28

Plébániánk hirdetései - nov. 5.

Rate this item
(0 votes)

Heti liturgikus rend

Hétfő  (nov. 6.)

Nincs szentmise.

Kedd  (nov. 7.)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda  (nov. 8.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök  (nov. 9.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (nov. 10.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   csendes szentségim. gyónt.

Szombat  (nov. 11.)

17:00   esküvő (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap (nov. 12.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (Jozef Rheinberger: Missa Puerorum (Szt. István Konzer-vatórium férfikara, Balasi Barnabás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Heti hittanórák és programok

Hétfő (nov. 6.)

17:00   Ált. Isk. 6-tól.

19:00   felnőttek (kezdő)

Csütörtök (nov. 9.)

16:30   Elsőáldozási (ált. isk. 3. oszt-tól felfelé, akik már járnak az iskolában hittanra) (plébánia)

16:30   Ált.isk.4, elsőáldozottak, ministránsok (plébánia - templom)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Szombat (nov. 11.)

16:00   Ruppert István és Mészáros Zsolt Máté orgonahangv. (templom)

19:00   Házasklub (plébánia)

Vasárnap (nov. 12.)

10:00   Várjuk a plébániára azokat, akiknek fontos plébániánk jövője és szeretnének segíteni, hogy fejlődjön lelkiekben, programokban.

17:00   Rózsafüzér Társulat

19:00   Ifjúsági hittan.

Urnatemetőnkben nov. és dec. 15% kedvezmény. A legalsó és legfelső soroknál még több engedmény.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

november

13, hétfő 19:00 Felnőtt haladó hittan.

15, szerda: 9:30 Baba-mama klub.

19, vas: 15:00 Családi délután a plébánián. Havonta a felnőtteknek, szü-lőknek, családoknak, gyermekeknek beszélgetős, játékos délután.

20, hétfő 19:00 Felnőtt kezdő hittan.

22, szerda 20:00 Férfi klub (pléb).

26, vasárnap 19:00 Ifjúsági filmklub.

27, hétfő 19:00 Felnőtt haladó hittan.

29, szerda 9:30. Baba-mama klub.

december

1, péntek Kezdődik a jelentkezés a 2018 május végéig lévő esküvőkre.

3, Advent I. Vasárnapja.

4, hétfő 6:00 első roráte.

9, szombat: Szent László pénz keresés – buszos zarándoklat a Bakonyba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Csütörtök: A lateráni-bazilika felszentelése, ünnep. Ez a megemlékezés eredetileg Róma városának ünnepe volt, majd később tiszteletét az egész római katolikus Egyházra kiterjesztették. A mai ünnep kifeje-zésre juttatja az egységet és a sze-retetet Péter apostoli széke iránt.

Péntek: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja. Péter katedrájára 440-ben emelték. Minden módon a hit épségének erősítésére törekedett, az Egyház egységét állhatatosan védelmezte. A barbárok (Attila, Geizerik) támadásait visszaszorítani vagy mérsékelni igyeke-zett. + 461. nov. 10-én, Rómában.

Szombat: Tours-i Szent Már-ton püspök emléknapja. Savariában (ma Szombathely) született 316 kö-rül pogány szülőktől. A keresztség felvétele és a katonai szolgálattól való megválás után a galliai Ligugé mellett monostort alapított, ahol Szent Hilariusz vezetésével szerze-tesi életet élt. Pappá szentelték, és Tours püspökévé választották. Monostorokat alapított, a papság mű-veltségét emelte. +397. nov. 8-án.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Katolikus Egyház Főtemploma

A lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház:

Az Üdvözítő temploma,

a pápa székesegyháza,

Róma főtemploma,

az ókori Róma és a kereszténység első nyilvános temploma,

a homlokzatán lévő felirat hirdeti: a Város és a világ minden templomának anyja és feje.

A Lateráni bazilika a római püspöknek mint pátriárkának a székhe-lye. A pápák megválasztásuk után ellátogatnak a Lateráni bazilikába és elfoglalják tanítói székét, katedráját.

A Lateráni név egy ősi római család emlékét őrzi, mert a bazilika he-lyén állt a Lateranus család palotája.

I. (Nagy)Konstantin császár (306-337) építtette, I. Szilveszter pápa szentelte föl 324-ben az Üdvözítő tiszteletére. II. Sergius pápa (844-47) Keresztelő Szent Jánost, II. Lucius pápa (1144-45) Szent János apostolt is védőszentjévé nyilvánította, így lett a nép nyelvén Szt Já-nos-bazilika.

A hozzá épült palotában székeltek a pápák a 4.-16. századig.

A 14. században V. Orbán pápa a főoltár fölötti cibóriumba helyezte Szent Péter és Pál koponyáját. A templom főoltárába befoglalt faoltár az „apostololtár” maradványa.

A tűzvész, földrengés és rablás ál-dozatául esett templomot XIII. Be-nedek pápa 1726-ban szentelte fel újra a Megváltó és Keresztelő Szent János tiszteletére, és nov. 9-ére tette a szentelés évfordulójának ünneplését. Aki aznap meglátogatja egyházmegyéje székesegyházát, elmond egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet, teljes búcsúban részesül.

 

Benedek András

Read 590 times
Joomla Templates: by JoomlaShack