2018. január 13., szombat 22:07

Plébániánk hirdetései - jan. 14.

Rate this item
(0 votes)

Heti liturgikus rend

Hétfő (jan. 15.)

6:30     laudes

7:00     szentmise-kápolna (olvasott)

Kedd  (jan. 16.)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Szerda  (jan. 17.)

18:00   szentmise-kápolna (olvasott)

Csütörtök  (jan. 18.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Péntek  (jan. 19.)

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

18:30   Szentségimádás (csendes)

Szombat  (jan. 20.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   Szentmise (orgonás)

Évközi 3. vasárnap (jan. 21.)

9:00     szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

Heti hittanórák és egyéb programok

Vasárnap (jan. 14.)

17:00   Rózsafüzér Társ. (templom)

19:00   Farsangi megbesz, ifj. hittan.

Hétfő (jan. 15.)

19:00   Felnőtt hittan (mindkét csop)

Csütörtök (jan. 18.)

16.30   elsőáldozók és ministránsok

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Vasárnap (jan. 21.)

15:00   Családi du. Téma: meghívás, hivatás a vas. olvasmányok alapján.

17.00   Farsangi megbeszélés.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Varsányi István betegsége miatt a kántor-helyettesi szolgálatot templomunk híve, Kissné Baranyai Éva orgonaművésznő látja el.

Templomunk tavalyi évéről kisfilm tekinthető meg! 

https://www.youtube.com/watch?v=WpUuzW9bFyo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Január

22-27: Ökumenikus imahét:

hétfő, 18:00 Sörgyár utca

Szilágyi-Sándor András

kedd 18:00 Református templom

Balogh Attila

szerda 18:00 Lengyel templom

Benkóczy Péter

csütörtök 18:00 Pongrác út

Bánóczky Előd

péntek 18:00 Szent László

Mihalovics Mihály

szombat 16:00 Evangélikus temp.

Cseh Zoltán

24, szerda 9:30 Baba-mama klub.

február

3,szo: Farsangi mulatság a Szt. Lász-ló Ált. Isk.-ban. Tombola nyeremé-nyeket, program ötleteket várunk.

7. szerda: 9:30 Baba-mama klub.

10. szombat: 19:00 Házas-csoport.

11.vas:9-es misén jegyesek megáldása.

14.Hamvazószerda 16:00Nyugd. Klub

Április

14-16:buszos felvidéki zarándoklat. Krasznahorka, Betlér, Lőcse, Kés-márk, tutajtúra a Dunajecen (időjá-rás függő), Körmöcbánya és Bajmóc. Félpanzióval 39 900 HUF és 15 EUR. Kérjük, hogy febr. 11-ig 20 000 HUF-ot fizessenek be. A továbbit márc. 11-ig szedjük. Befi-zetni a csüt. és pént. irodai idő alatt és a vasárnapi szentmisék után lehet Andrásnál.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Remete Szent Pál szer-zetes tetszés szerinti emléknapja. A Decius-féle üldözések idején – 249 körül – a thébai hegyek közé mene-kült, és ott élt az emberektől távol. Az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a Boldog Özséb által ala-pított pálos rend tőle nyerte nevét.

Szerda: Szent Antal apát emléknapja. A remeték híres atyja Egyip-tomban született 250 körül. Anyagi javait szétosztotta a szegényeknek, magányba vonult, és ott bűnbánó életet élt. 356-ban halt meg.

Csüt: Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe. IV. Béla lánya, Boldog Kinga, Boldog Jolán és Boldog Kons-tancia testvére. Klissza várában (ma Horvátország) született. Négyévesen a veszprémi domonkos apá-cákhoz adták. A Nyulak szigeti (ma Margit-sziget) kolostorban 1254-ben szerze-tesi fogadalmat tett, amelyet, több u-ralkodó házassági ajánlatát visszau-tasítva, 1261-ben megerősített. +1270. jan. 18-án a Nyulak szigeti kolostorban.

Szombaton három szent:

Szent Fábián pápa és vértanú tet-szés szerinti emléknapja. 236-ban vá-lasztották a római egyház püspöké-vé. A Decius-féle üldözéskor, 250-ben vértanúságot szenvedett.

Szent Sebestyén vértanú tetszés szerinti emléknapja. Rómában szen-vedett vértanúságot a Diocletianus-féle üldözés kezdetén.

Esztergomi Boldog Özséb áldo-zópap tetszés szerinti emléknapja. Esz-tergomban született 1200 körül. Ka-nonok. Gyakran vendégül látta a ma-gányos barlangokban lakó embereket. Társaságukat annyira megkedvelte, hogy 1245 táján társaival a Pilisbe vonult remetének. IV. Orbán pápától Szent Ágoston Reguláját kérte rendje számára, amelyet nem kapott meg a remetetestvérek nagyfokú szegénysége miatt. +1270. jan. 20. Sírját a törö-kök valósz. már 1526-ban feldúlták.

 

Read 617 times
Joomla Template: by JoomlaShack