2018. március 24., szombat 21:38

Plébániánk hirdetései - márc. 25.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Virágvasárnap (márc. 25.)

15:00   Lelki du. készülődés Húsvét-ra minden korosztálynak (plébánia)

19:00   ifjúsági hittan

Nagyhétfő (márc. 26.)

Reggel nem lesz szentmise.

  9:00   Aranykereszt id. otth.

10:30   Piroskaliget id. otth.

18:00   szentmise-lelkigyak (org)

Nagykedd (márc. 27.)

17:30   gyóntatás - Attila atya

18:00   szentmise - Attila atya

Nagyszerda (márc. 28.)

10:00   Gizella kórházban

13:00   altemplomi temetés (énekes)

14:00   altemplomi temetés (ref)

15:15   temetői temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

18:00   szentmise-lelkigyak (org)

Nagycsütörtök  (márc. 29.)

Templ, urnatem: 7 - 8, 9 -12, 14.30-19.00. Iroda és keresztelési megbesz. nincs!

7.00-8.00 Gyóntatás (templom)

10.00   Krizmaszent. (Bazilika)

18.00   Ünnepi sztmise az utolsó va-csora emlékére, lábmosás, oltárfosztás.

21.30   Virrasztás a kápolnában.

Nagypéntek  (márc. 30.)

Templ. urnatem: 9-20. Iroda nincs.

9.00 Keresztút, majd gyóntatás 11-ig.

15.00 Szertartás: passio, könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd gyóntatás 18.00-ig.

Nagyszombat  (márc. 31.)

Templ. és urnatemető nyitva: 9-20.

9 - 17.00-ig szentsírőrzés.

9 - 10.00 gyóntatás.

18.00 Ünnepi feltámadási szertar-tás. Tűzszentelés, Húsvéti örömé-nek, keresztvíz megáldás, feltáma-dási szentmise, körmenet.

Húsvétvasárnap (ápr. 1.)

Templ. és urnatem: 8 – 18.45.

Szentmisék: 9, 11 és 18.

9-es után gyerekeknek meglepetés. Délelőtti sztmiséken ételszentelés.

11-es szentmise után szentségimádás.

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

Húsvéthétfő(ápr.2.)-Tanácsolt ünnep

Templ, urnatem: 8-18.45.

Szentmisék: 9, 11. Kínai: 12.30.

Szentföldi gyűjtés: 106 000 Ft-ot adtak a Testvérek, továbbítottunk a főegyházmegyének.

*          *          *

Megalakult a Szent József édesapák imaköre. Havonként egyszeri találkozást és egy napi imádságot kérünk. Feliratkozás a sekrestyében.

*          *          *

Idén gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe április 9-én hétfőn lesz. Az esti 6-os szentmisén kezdődik a lelki adoptálás imádsága. Napi egy ima és egy tized rózsafüzér dec. 25-ig. A lelki adoptálás imádságos elköteleződés az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A lelki adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által is-mert gyermek - lelki szüleivé tesz minket. www.lelkiadoptalas.hu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Április

4. 9:30 Baba-mama klub

7. szo: 19: öröm útja a templom körül.

8. vas. 15 óra: első bérmálkozási ok-tatás, akik személyesen kaptak erre meghívást. 17 óra: Rózsaf. Társ.

9. hétfő: Gyümölcsoltó Boldogasz-szony: 18 mise, 19 felnőtt szentség-felkészítő hittan.

11, szerda 15 óra: Nyugdíjas klub

14, szombat 19 óra: Házas-klub

15, vas 17 óra: Kőhegyi Gyula élet-műkiállításának megnyitója (pléb)

Május

1. kedd Brenner János boldoggá ava-tása Szombathelyen. A csoportok és az egyénileg utazók is regisztráljanak:  www.brennerjanos.hu.

21. Pünkösdhétfő, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Má-riaremetén, ministránstalálkozó.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán.

Október 8-14.

El Camino Zarándoklat. Terv:

8: Altemirai barlangok, Oviedo, ó-ceáni fürdőzés.

9: Leon és Ponferrada.

10: Lugo.

11: O Pedruso. 18 km gyaloglás az El Caminon a Szt Jakab katedráláshoz.

12: La Coruna.

13: Pontevedra, Vigo.

14: Hazautazás.

Félpanziós ellátás. Idegenvezetés.

Részvétel: 249 000 HUF + 40 EUR.

Jelentkezés ápr. 15-ig Andrásnál.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rendelkezés adónk 1 %-ról

Idén kiemelten fontos a rendelkezés, mert a 2018-ban benyújtott, az egyház technikai számára szóló nyilatkozatot újabb nyilatkozat beadásáig, vagy visszavonásáig a következő években is figyelembe veszi a NAV.

Ne felejtsen el rendelkezni az online felületen adója 1 %-áról.

Az SZJA 1+1%-áról a 17EGYSZA nevű nyomtatvány kitöltésével, ill. az eszja.nav.gov.hu oldalon rendelkezhet.

Az adóbevallás beadása mellett ne fe-lejtsen el nyilatkozni adója 1%-áról!

A Rendelkező nyilatkozathoz az aláb-bi információkra van szükség:

0011 Magyar Katolikus Egyház

Plébániánk alapítványának neve: Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány

Adószáma: 19659664-1- 43

E támogatással közvetlenül tudja támogatni plébániánkat! Köszönjük!

*          *          *

Az elszakított országrészeken élő ma-gyarok nemzetiségi jogait segíti egy aláírásgyűjtés, amelyet püspökeink is támogatnak. A kezdeményezést a www.jogaink.hu oldalon tudják on-line aláírni, vagy az ívet letölteni.

*          *          *

A kijáratnál osztjuk Pio atya kilencedét, amit Magyar Hazánkért is fel lehet ajánlani.

Read 505 times Last modified on 2018. március 24., szombat 21:41
Joomla Template: from JoomlaShack