2018. április 22., vasárnap 05:29

Plébániánk hirdetései - ápr. 22.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (ápr. 22.)

15:00   Családi du.-bérmálkozók-felnőttek-gyerekek

19:00   ifjúsági filmklub: Némaság

Hétfő (ápr. 23.)

  7:00   szentmise-kápolna (olv)

17:00   Felsősök hittanórája

19:00   felnőtt sztségfelk (templom!)

Kedd (ápr. 24.)

18:00   szentmise-kápolna (olv)

18:00   Néptánc (pléb)

Szerda (ápr. 25.)

Belvárosi Boldogasszony templom,  idegenvezetéssl. 700 Ft/fő. Találko-zás 9 órakor a 9-es busz Szt. László téri megállójában. Idegenvezetés dí-ját a plébánia fizeti.

18:00   szentmise-kápolna (olv)

Csütörtök  (ápr. 26.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise-templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (ápr. 27.)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás

Szombat  (ápr. 28.)

17:00   esküvő (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap  (ápr. 29.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szent József édesapák imaköre: havonként egy találkozás és egy napi imádság. Feliratkozás: sekrestyében.

*          *          *

Az iskolás szülőket kérjük, hogy a sok különóra mellett ne felejtsék el gyermekeik lelki fejlődését is segíteni azzal, hogy beíratják a Római Katolikus Hit és erkölcstan órára.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

1. kedd Brenner János boldoggá avatása Szombathelyen. Regisztrálás: www.brennerjanos.hu.

2. szerda: 15:00 Nyugdíjasklub.

7. hétfő: Szentségimádási nap.

12. szombat: Nagymarosi Ifj. Találk. http://nagymaros.katolikus.hu

10:00 gyermekkeresztelési próba

19:00 Házasklub.

13. vas. 9:00 ált.isk. Gyermekkeresztelés; 17:00 Rózsafüzér Társulat.

21. Pünkösdhétfő, Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Máriaremetén, ministránstalálkozó.

25-27. p-v: Márianosztrai Zarándoklat. http://marianosztra.zarandoklat.hu

Június

3. vas: Úrnapja: de. csak 10 órakor lesz szentmise!

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Hétfő: Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú, az Esztergomi Főegyházmegye védőszentje, főünnep. 956-ban született cseh hercegi családból. Eredeti neve Vojtech, az Adalbert nevet a bérmáláskor kapta. 983-ban Prága városának második püspöke lett. Magyarországon is járt vándormisszionáriusként (992-994), Esztergomban ő bérmálta meg első szent királyunkat, Istvánt. A pogány poroszok közt térítve szenvedett vértanúságot 997. ápr. 23-án. 999-ben avatták szentté. Ereklyéit Prágában, Esztergomban és a római Szent Bertalan-templomban őrzik. Esztergomban az első székesegyházat tiszteletére építtette Szent István király 1010-ben.

Kedd: Szent György vértanú tetszés szerinti emléknapja. Már a IV. sz-ban tisztelték a palesztinai Dioszpoliszban, ahol a tiszteletére templom is épült. Tisztelete Keleten és Nyugaton gyorsan elterjedt.

Szintén kedd: Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Német-országban született 1578-ban. Kapucinus lett, kemény életet élt virrasztásban és imádságban. Fáradhatatlan volt az igehirdetésben. A kálvinisták halálra keresték, Svájcban szenvedett vértanúságot 1622. ápr. 24-én.

Szerda: Szent Márk evangélista, ünnep. Barnabás unokatestvére. Pál apostolt elkísérte első útján, és követte Rómába is. Péter tanítványa volt, akinek tanítását evangéliumában tolmácsolta. Neki tulajdonítják az alexandriai egyház megalapítását.

Szombat: Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú, tetszés szerinti emléknap. Franciaországban született 1803-ban. Papi szolgálatba lépett, néhány éven keresztül lelki-pásztori munkát végzett. Mária Tár-saságába belépve, Óceániába indult az evangéliumot hirdetni. Bár sok nehézséggel küszködött, néhány bennszülöttet mégis a hitre térített. Ezért Futuna szigetén orgyilkosok a hit iránti gyűlöletből megölték 1841. április 28-án.

Szintén szombat: Montforti Grignion Szent Lajos Mária tet-szés szerinti emléknapja. Grignion Lajos Montfortban született 1673. január 31-én. Bérmálásakor kapta a Mária nevet. Miután XI. Kelemen pápa apostoli misszionáriusnak ne-vezte ki, Franciaország nyugati vidékén az örök Bölcsesség misz-tériumát, a megtestesült és keresztre feszített Krisztust hirdette. Tanította, hogy az életszentség útja Mária által vezet Jézushoz. + 1716. április 28-án. Sok írást hagyott hátra, melyek különösen máriás lelkiséggel foglalkoznak.

Read 263 times
Joomla Template: from JoomlaShack