2018. április 29., vasárnap 05:15

Plébániánk hirdetései - ápr. 29.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Hétfő (ápr. 30.)

Szentmise és iroda nem lesz.

Templom, urnatemető: 9-12, 14:30-19.

Május: esti szentmisék után litánia

Kedd (máj. 1.)

Szombathely: Brenner János boldoggá avatása.                         Iroda nem lesz.

Templom, urnatemető: 9-12, 14:30-19.

18:00   szentmise: templom (olv)

Szerda (máj. 2.)

9:30     Baba-mama klub.

10.00   Tanárok látogatása (templ, pléb)

15:00   Nyugdíjasklub.

18:00   szentmise: kápolna (olv)

Csütörtök  (máj. 3.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise: templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 4.)

Elsőpéntek. De. betegek látogatása.

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

19:30   jegyesoktatás

Szombat  (máj. 5.)

10:00   Tábori vezetőképző

10:30   Esztergom: Mindszenty mise

16:00   esküvő (orgonás)

17:00   Társasjáték-klub (pléb)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap  (máj. 6.)

  9:00   szentmise (orgonás)

utána anyák napi megemlékezés

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   bérmálkozási hittan

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szent József édesapák imaköre: havonként egy találkozás és egy napi imádság. Feliratkozás: sekrestyében.

*          *          *

Az iskolás szülőket kérjük, hogy a sok különóra mellett ne felejtsék el gyermekeik lelki fejlődését is segíteni azzal, hogy beíratják a Római Katolikus Hit és erkölcstan órára.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

7. hétfő: Szentségimádási nap. 9-kor szentségkitétel, 17.45 szentségi áldás 18.00 mise, 19 felnőtt haladó hittan.

8. kedd: nem lesz szentmise.

9. szerda: 9-kor Kőbányai nyugdíjas közösségek vetélkedője (pléb). Nem lesz szentmise.

12. szombat: Nagymarosi Ifj. Találk. http://nagymaros.katolikus.hu

10:00 gyermekkeresztelési próba

19:00 Házasklub.

13. vas. 9:00 ált. iskolás Gyermekkeresztelés; 15.00 Bérmálkozási hittan, 17:00 Rózsafüzér Társulat. 19.00 Ifjúsági hittan.

16. szerda 9.30 Baba-mama klub.

21. Pünkösdhétfő, Boldogs. Szűz Mária, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Máriaremetén, ministránstalálkozó. Nálunk nem lesz szentmise.

25-27. p-v: Márianosztrai Zarándoklat. http://marianosztra.zarandoklat.hu

Június

2. szombat 19 óra: Utcakoncert a plébánia előtt.

3, vas: Úrnapja: de. csak 10 órakor lesz szentmise!

24, templombúcsú: szentmisék 9, 17ó.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Hétfő: 30: Szent V. Piusz pápa tetszés szerinti emléknapja. Itáliában született 1504-ben. Domonkos szerzetes lett, teológiát tanított. Püspök és bíboros, majd 1566-ban Péter székére emelték. Az Egyház megújulását, amelyet a trienti zsinat megkezdett, előmozdította, a hit terjesztését elősegítette, és megújította az istentiszteletet. +1572. máj. 1-én.

Kedd: Munkás Szent József, tetszés szerinti emléknap. Az emléknapot XII. Pius pápa vezette be 1955-ben. József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja kétkezi munkás volt, ezért tekintünk rá úgy, mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa.

Szerda: Szent Atanáz püspök és egyháztanító emléknapja. Alexandriában született 295-ben. Sándor püspökkel együtt vett részt a niceai zsinaton, majd utóda lett. Az ariánusok ellen hevesen küzdött, emiatt sokat szenvedett, és többször kellett számkivetésbe mennie. Kiváló műveket írt, amelyekben az igaz hitet kifejtette és védelmezte. Meghalt 373. május 2-án.

Csütörtök: Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe. Fülöp Betszaidában született, előbb Keresztelő Szent János tanítványa volt, majd Krisztust követte. Jakab, az Úr unokatestvére, Alfeus fia, a jeruzsálemi egyházat kormányozta. Ő írta az egyik újszövetségi levelet. Kemény életet élt, sok zsidót a hitre térített. 62-ben vértanúságot szenvedett.

Péntek: Szent Flórián vértanú tetszés szerinti emléknapja. 240 körül született Alsó-Ausztriában. Mint a római hadsereg századosa a Diocletianus-féle üldözés alkalmával 40 keresztény katona védelmére kelt. Aquilinus noricumi helytartó elfogatta, majd Lauriacum (Lorch) mellett megkínozták, és malom-követ kötve a nyakába, az Enns folyóba dobták 304-ben. Hazánkban is népszerű szent, különösen a tűzvész és az árvíz ellen kérik segítségét.

Read 304 times Last modified on 2018. április 29., vasárnap 05:22
Joomla Template: from JoomlaShack