2018. május 06., vasárnap 07:00

Plébániánk hirdetései - május 6.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (máj. 6.)

9-es szentmise után imádság az édesanyákért! 11-es szentmise után szentségimádás!

Hétfő (máj. 7.)Szentségimádási nap

Templom, urnatemető: 9-19.

9:00     Szentségkitétel

17:45   szentségi áldás

18:00   szentmise a templomban

17:00 Felsősök hittanja

19:00 Felnőtt haladó hittan

Kedd (máj. 8.)

Nem lesz szentmise.

Szerda (máj. 9.)

9:25     Kőbányai nyugdíjasok vetélkedője (pléb)

9:45     temetői temetés (énekes)

Szentmise nincs!

Csütörtök  (máj. 10.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise: templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 11.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

19:30   jegyesoktatás

Szombat  (máj. 12.)

14:00   esküvő (orgonás)

15:00   esküvő (orgonás)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Házasok klubja

Vasárnap  (máj. 13.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

15:00   bérmálkozási hittan

17:00   Rózsafüzér Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Ifjúsági hittan

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

Szent József édesapák imaköre: havonként egy találkozás és egy napi imádság. Feliratkozás: sekrestyében.

*          *          *

Az iskolás szülőket kérjük, hogy a sok különóra mellett ne felejtsék el gyermekeik lelki fejlődését is segíteni azzal, hogy beíratják a Római Katolikus Hit és erkölcstan órára.

*          *          *

Holnap kezdődik plébániánk Lourdesi Zarándoklata.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

14. hétfő 19:00 felnőtt szentségfelk.

16. szerda 9.30 Baba-mama klub.

21. Pünkösdhétfő, Boldogs. Szűz Mária, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Máriaremetén, ministránstalálkozó. Nálunk nem lesz szentmise.

25-27. p-v: Márianosztrai Zarándoklat. http://marianosztra.zarandoklat.hu

26.szo:Élő Rózsafüz. elorozsafuzer.hu

Június

2. szombat

17 óra: Világméretű szentségimádás. 19 óra: Utcakoncert a plébánia előtt.

3. vas: Úrnapja: délelőtt csak 10 órakor lesz szentmise!

9. szombat: 10:30 Papszentelés Esztergomban.

10. vasárnap: 9-es szentmise: Te Deum, utána családi délelőtt.

24, templombúcsú: szentmisék 9, 17ó.

A 9 órait a Duna Tv közvetíti.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Kedd: Boldog Gizella királyné tetszés szerinti emléknapja. 980 körül született a bajor hercegi családból. Testvérét, II. Henrik császárt is a szentek között tiszteljük. Szent Wolfgang püspök nevelte, majd a gandersheimi kolostorban tanult, és apácának készült. Amikor Géza fejedelem 996-ban fia, István számára feleségül kérte, igent mondott, és vállalkozott Istvánnal együtt a magyarság megtérítésének szolgálatára. Veszprémben apácakolostort alapított. A hagyomány neki tulajdonítja az arannyal hímzett koronázási palástot és a pápának ajándékozott miseruhát. Udvarhölgyeivel együtt ő látta el egyházi ruhákkal az első magyar templomokat. Élete – hazánk sorsával együtt – István király halálával válságosra fordult. Birtokai egy részét elkobozták, őt magát a veszprémi kolostorban felügyelet alatt tartották. Végül is 1045-ben III. Henrik hadseregének segítségével elhagyta az országot. Passauban előbb egyszerű bencés szerzetesnő, majd apátnő volt. Halála (1060 körül) után rövidesen szentként kezdték tisztelni. Szentté avatási eljárása csak 1911-ben kezdődött.

Péntek: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú tetszés szerinti emléknapja. 1899. máj. 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. világháború idején. 1944. dec. 27-én elhurcolták és menekültjeivel együtt a Dunába lőtték.

Szombat: Szent Néreusz és Szt Achilleusz vértanúk tetszés szerinti emléknapja. Hadbírák voltak. Meg-térésükkor elhagyták a katonai pályát, ezért halálra ítélték őket, valószínűleg 304-ben, Diocletianus ide-jén. Domitilla temetőjében, a Via Ardeatinán temették el őket. Tiszteletükre bazilika is épült.

Szintén szombat: Szent Pongrác vértanú tetszés szerinti emléknapja. Rómában szenvedett vértanúságot, valószínűleg a Diocletianus-féle üldözéskor, 304 körül. Sírja a Via Aurelián található, föléje Szimmachusz pápa templomot építtetett.

Read 322 times
Joomla Template: by JoomlaShack