2018. május 15., kedd 17:15

Plébániánk hirdetései - máj. 13.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (máj. 13.)

15:00   Bérmálkozási hittan

17:00   Rózsafüzér Társulat

19:00   Ifjúsági hittan

Hétfő (máj. 14.)

7:00     Szentmise

14:00   temetői temetés (énekes)

17.00   Felsősök hittanja

19.00   Felnőtt szentségfelk. hittan

Kedd (máj. 15.)

18:00   szentmise, litánia (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (máj. 16.)

9:30     Baba-mama klub (játszótér)

17:00   Pünkösdváró (Havasi Gy.)-pléb

18:00   szentmise, litánia (olv)

Csütörtök  (máj. 17.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (máj. 18.)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

18:40   szentségimádás - gyóntatás

Szombat  (máj. 19.)

17:20   rózsafüzér

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

Pünkösdvasárnap  (máj. 20.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Pongrác úton szentmise

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szent József édesapák imaköre: ha-vonként egy találkozás és egy napi imádság. Feliratkozás: sekrestyében.

*          *          *

Az iskolás szülőket kérjük, hogy a sok különóra mellett ne felejtsék el gyermekeik lelki fejlődését is segí-teni azzal, hogy beíratják a Római Katolikus Hit és erkölcstan órára.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

21. Pünkösdhétfő, Boldogs. Szűz Má-ria, az Egyház anyja új kötelező emléknapja, Karizmák napja. Máriaremetén, ministránstalálkozó. Nálunk nem lesz szentmise.

25-27. p-v: Márianosztrai Zarándoklat. http://marianosztra.zarandoklat.hu

26.szo: Élő Rózsafüz. elorozsafuzer.hu

Június

2. szombat:

 17 óra: Világméretű szentségimádás

 19 óra: Utcakoncert a plébánia előtt

3. vas: Úrnapja: délelőtt csak 10 óra-kor lesz szentmise!

7. csütörtök 18 óra: Dr. Szele György könyvbemutatója: Kőb. Könyvtár.

9. szombat: 10:30 Papszentelés Esz-tergomban.

10. vas: 9-es szentmise: Te Deum, utána családi délelőtt., szülői meg-beszélés a táborral kapcsolatban

24, templombúcsú: szentmisék 9, 17ó.

A 9 órait a Duna Tv közvetíti.

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Szerda: Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú tetszés szerin-ti emléknapja. 1330 táján született Nepomukban (Cseho.). Pappá szen-telése (1372) után több egyházi tisztséget töltött be, majd a prágai érsek általános helynöke lett. Az Egyház jogait erélyesen védelmezte IV. Vencel királlyal szemben, aki elfogatta, és kegyetlenül megkínoz-tatta, hogy a gyónási titoktartás megszegésére kényszerítse. A fel-dühödött király 1393. márc. 20-ának estéjén a Moldva folyóba do-batta. Halála után 30 évvel a szentté avatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 1729-ben avatták szentté.

Csütörtök: Boldog Scheffler Já-nos püspök és vértanú emléknapja. Tízgyermekes családban született 1887. október 29-én, Kálmándon (Szatmár vármegye). A Szatmárné-meti Katolikus Gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegyete-men, majd Rómában, a Gregorianán tanult. A Szentszék 1942. március 26-án kinevezte a szatmári egyház-megye püspökévé, március 28-án pedig nagyváradi apostoli kormány-zóvá. Május 17-én a szatmári szé-kesegyházban szentelték püspökké. 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elsza-kítani akaró kommunista törekvé-sekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtöné-ben halt meg 1952. december 6-án. Boldoggá avatása 2011. július 3-án, Szatmárnémetiben volt.

Péntek: Szent I. János pápa és vértanú tetszés szerinti emléknapja. Toscanában született, a római egy-ház püspöke lett 523-ban. Jusztinosz császárhoz Konstantinápolyba mint Theodorik király követe ment el. Innen hazatérve a király elfogatta, mivel sikertelen követjárása miatt megneheztelt rá. Ravennában bör-tönbe vetette, ahol 526. május 18-án meghalt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Read 358 times
Joomla Template: from JoomlaShack