2018. május 27., vasárnap 04:55

Plébániánk hirdetései - máj. 27.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Hétfő (máj. 28.)

7.00     Szentmise - kápolna (olv)

17.00   Felsősök hittana (pléb)

19.00   Felnőtt szentségfelk. (pléb)

Kedd (máj. 29.)

18:00   szentmise, litánia kápolna (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (máj. 30.)

9:30 Baba-mama klub (Műv. Ház könyvtára és játszótér)

18:00   igeliturgia áldoztatással, litánia - kápolna (olv)

Csütörtök  (máj. 31.)

16:30   elsőáldozók és ministránsok

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia-templ (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (jún. 1.)

Elsőpéntek. De. betegek látogatása.

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

18:45   szentségimádás - gyóntatás

 

 

Szombat (Június 2.)

17.00 szentségimádás  regisztráció:

18.00 szentmise (másnapi szentség-felvevők megáldása)

19.00 utcakoncert a plébánia előtt

 

Június 3. vasárnap, Úrnapja

10.00 összevont ünnepi mise felnőtt kereszteléssel, elsőáldozással. Utána szentségimádás az esti szentmiséig.

Pongrácz úton nincs szentmise!

18.00 szentmise

 

 

Június 24. vasárnap, templombúcsú

 

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

7. csüt 18 óra: Dr. Szele György könyvbemutatója: Kőb. Könyvtár.

8. péntek 19:00: Tanévzáró tábortűz, szalonnasütés felnőtteknek, ifjúságnak, ministránsoknak, templombúcsúval kapcsolatos megbeszélés!

9. szombat 10:30 Papszentelés- Esztergom.

10. vasárnap: 

                    - 9-es szentmise: Te Deum, utána családi délelőtt. Szülői megbeszélés a táborral kapcsolatban és az elsőáldozás előtt állóknak.

                    -17:00 Rózsafüzér Társulat

                     -18:00 Jó Pásztor lelkészségen (Kálvária tér 22.) Sulok Tibor atya ezüst-miséje.

16. szombat 9:00-től templomtakarítás

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Szerda: Szent István király ereklyéinek átvitele, tetszés szerinti emléknap. Az 1038. aug. 15-én meg-halt királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett székesegyházban temették el. 1083. aug. 20-án „testét ünnepélyesen felemelték”. A szent jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került, aki azt a Berettyó mellett álló családi monostorában rejtette el. E hely lett a szent jobb középkori őrzőhelye. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba került, egy másik karereklyét a bécsi Szent István-dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponyaereklyével együtt Raguzába (ma Dubrovnik) került. Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. jún. 21-én Budára vi-tette, a királyi vár kápolnájába; a koponyaereklye egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. ápr. 2-án Székesfehérvárra hozatta. A Szent Jobbot a II. világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. aug. 19-én ismét haza került, a Szent István-bazilikába.

Péntek: Szent Jusztínusz vértanú emléknapja. Jusztínusz a II. század elején pogány családból született a szamariai Szichemben (ma Nablus). A pogány bölcseleti iskolákban nem találta meg Istent. Megtérve sokat írt a vallás védelmében. Rómában iskolát nyitott, és nyilvános vitákat tartott. Társaival együtt vértanúságot szenvedett Rómában Marcus Aurelius idején, 165 körül.

Szombat: Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk tetszés szerinti emléknapja. A Diocletianus-féle üldözéskor (304) Rómában szenvedett vértanúságukról Szent Damazusz pápa tanúskodik, aki az ügyről magától a hóhértól hallott. Egy berekben lefejezték őket, de testüket átvitték a Via Labicanán levő két babérfához, a temetőbe, ahol sírjuk fölé bazilikát emeltek, amikor az Egyház már békében élt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tűz az urnatemetőben

 

 Pünkösdvasárnap tűz volt az altemplomban, melynek következtében a felújítás előtt álló terem előtt lévő fekete függöny leégett. Bízunk benne, hogy nem szándékos gyújtogatás történt.

Ismételten kérjük, hogy ne gyújtsanak tüzet, csak a kijelölt helyeken!

Read 243 times
Joomla Templates: by JoomlaShack