2018. június 01., péntek 19:13

Plébániánk hirdetései - június 3.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Hétfő (jún. 4.)

17:00   Nemzeti Összetartozás ünnepe a Pongrác úti templomban, megemlékezés majd szentmise.

Templomunkban nincs szentmise!

Kedd (jún. 5.)

18:00   szentmise, kápolna (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (jún. 6.)

15:00   Nyugdíjas Klub

18:00   igelit. áldoztatással-káp.(olv)

Csütörtök  (jún. 7.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

18:00   Dr. Szele György: Széchenyi György varázsa c. könyv bemutatója (Kőbányai Művelődési Ház Könyvtárában). Közreműködik: Marsall Ágnes újságíró és Sinkovits-Vitay András.

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (jún. 8.)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, Jézus Szíve litánia – Jézus Szíve oltárnál (org)

19:00   Tanévzáró tábortűz, szalon-nasütés felnőtteknek, ifjúságnak, ministránsoknak. Templombúcsúval kapcsolatos megbeszélés! (pléb)

Szombat  (jún. 9.)

10:30   Papszentelés (Esztergom)

17:30   gyóntatás

18:00   nászmise-templom (org)

Vasárnap  (jún. 10.)

9-es szentmisén Te Deum, utána családi délelőtt. Szülői megbesz. a táborral és az elsőáldozással kapcs.

17:00   Rózsaf. Társ. (templ)

18:00   Jó Pásztor lelkészségen (Kál-vária tér 22.) Sulok Tibor atya ezüst-miséje.

 

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

13. szerda 9:30 Baba-mama klub

16. szombat 9-től templomtakarítás. Takarítóeszközöket hozzunk magunkkal!

Június 24. vasárnap, templombúcsú.

Szentmisék 9 és 17 órakor.

 

A 9 órai szentmisét a Duna Tv közvetíti. Kérjük, 8:45-re érkezzenek!

Július

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház.

Hétfő: Szent Quirinus (Kerény) püspök és vértanú emléknapja. A dél-pannóniai Siscia (Sziszek, ma Horváto.) püspöke volt. Amikor Diocletianus császár rendeletet adott ki a kereszténység üldözésére, Quirinus elmenekült, de elfogták. Az agg püspök a helytartó minden fenyegetése ellenére is állhatatosan kitartott hite mellett. Pannónia Príma helytartójához vitték Sabariába (ma Szombathely). Állhatatosságát ő sem volt képes megtörni, ezért halálra ítélte. Malomkővel a nyakában a Sibaris (ma Gyöngyös) patakba vetették 309-ben. Szent testét a barbár betörések elől menekülő sabariai keresztények az V. sz elején Rómába mentették. Szombathelyi tiszteletét nemcsak a IV. sz-i bazilikája, hanem az 1938-ban felszen-telt plébániatemplom, a székesegyház egyik oltára és a hívek buzgósága is hirdeti.

Kedd: Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja. Angliában született 673 körül. Bencés szerzetes-ként élt az exeteri monostorban. 719-ben Németországba ment a hitet hirdetni. E tevékenysége gyümölcsöző volt. Püspökké szentelése után a mainzi egyházmegyét kormányozta, társakat gyűjtött maga mellé, akiknek segítségével számos egyházmegyét alapított vagy meg-újított Bajorországban, Türingiában és a frankok földjén. Zsinatokat is tartott, és törvényeket hozott. Ami-kor a frízeket térítette, a pogányok megölték társaival együtt 754. június 5-én. Testét az általa alapított fuldai monostorban helyezték el.

Szerda: Szent Norbert püspök tetszés szerinti emléknapja. 1080 körül született a Rajna vidékén. Már a xanteni templom kanonokja volt, amikor a világias élettől elfordulva, a szerzetesi életet választotta. 1115-ben pappá szentelték. Társakat gyűjtött maga köré, és megalapította a premontrei rendet. 1126-ban Magdeburg érseke lett. Meghalt 1134. június 6-án, Magdeburgban.

Péntek: Jézus Szent Szíve, főünnep. A középkorban már kimutat-ható bizonyos körökben a kifejezett Jézus Szíve-tisztelet. IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.

 

Szombat: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, emlék-nap. A teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Ünnepét Eudes Szent János kérte kongregációja számára 1646-ban. XII. Piusz pápa 1942-ben fölajánlotta az emberiséget Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, 1944-ben általánossá tette az ünnepet aug. 22-én. 1969-ban került át a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra.

 

Read 245 times
Joomla Template: by JoomlaShack