2018. június 10., vasárnap 11:45

Plébániánk hirdetései - június 10.

Rate this item
(0 votes)

 

Liturgikus rend és programok

 

Vasárnap (jún. 10.)

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

9-es szentmisén Te Deum, majd családi délelőtt. Szülői megbeszélés a táborral kapcsolatban és az elsőáldozás előtt állóknak.

17:00   Rózsafüzér Társulat

 

18:00     Jó Pásztor lelkészségen Sulok Tibor atya ezüstmiséje.

Hétfő (jún. 11.)

7:00     szentmise, kápolna (olv)

Kedd (jún. 12.)

18:00   szentmise, kápolna (olv)

18:00   néptánc (pléb)

Szerda (jún. 13.)

9:30     Baba-mama klub

18:00   szentmise: Szt. Antal oltár (olv)

Csütörtök  (jún. 14.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési (hivatal)

Péntek  (jún. 15.)

12:35   altemplomi temetés (énekes)

13:45   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

Szombat  (jún. 16.)

9:00     templomtakarítás. Takarító-eszközöket hozzunk magunkkal! Szerény ebédről a plébánia gondoskodik.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (jún. 17.)

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

9-es után Szent József Imakörrel találkozás a templomban. Bármikor lehet még jelentkezni!

17:00   házasságrendezés (olv)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Június

Június 24. vas, templombúcsú.

Szentmisék 9 és 17 órakor.

A 9 órai szentmisét a Duna Tv közvetíti. Kérjük, 8:45-re érkezzenek meg!

 

Július

Július elejétől augusztus végéig a nyári miserend lép érvénybe:

* vasárnap: 9, 11 és 19.

* hétfőtől szerdáig nincs szentmise

* csüt, péntek szombat: 18 órakor

15-20 Őrimagyarósd hittanos tábor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hangv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent Barnabás apostol, emléknap. Ciprus szigetén született. A legelső jeruzsálemi hívők egyike. Antiochiában hirdette az evangéliumot, majd Pál apostolhoz csatlakozott, és elkísérte első útján. Részt vett a jeruzsálemi zsinaton. Szülő-földjére hazatérve az evangéliumot terjesztette. Ott is halt meg.

Szerda: Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító emléknapja. Lisszabonban született a XII. sz. vége felé. Előbb az Ágoston-rendi kanonokok közé lépett be, majd pappá szentelése után a ferencesekhez ment át, hogy Afrika népei között hirdesse az evangéliumot. Franciaországban és Itáliában vándorprédikátorként gyümölcsözően tevékenykedett, sok eretneket meg-térített, és rendjében elsőként tanította hittudományra a testvéreket. Páduában + 1231. jún. 13-án.

Péntek: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapja. IV. Béla és Laszkarisz Mária leánya, Szent Kinga, Boldog Konstancia és Szent Margit testvére. 1238 körül szüle-tett. Szüleivel együtt végigszenved-te a tatárok elöli menekülést. Szülei alig 5 éves korában nővérének, Boldog Kingának, Szemérmes Boleszláv lengyel király feleségének gond-jaira bízzák. 1256-ban lett Jámbor Boleszláv fejedelem felesége, három leánya született. A ferences eszmény hatására két kolostort alapított a klarisszáknak. Férje halála után (1279) belépett a klarisszák sandeczi kolostorába, ahol nővére, Szent Kin-ga már várt reá. Majd a férjétől alapított gnieznói kolostor főnöknője lett, ahol egyik leánya szintén klarissza szerzetes volt. 1298. jún. 11-én halt meg, sírja zarándokhely lett. XII. Leó pápa 1827-ben avatta boldoggá.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szent László napok programjai

Péntek

18:00 szentmise

Szombat

10:00-16:00: A felújított Plébánia megtekintése, vetítéssel. Kőbánya az én aranybányám c. könyv megvásárlása.

14:00–17:00: templom megtekintése.

10:00-16:00: Toronyjárás.

10:00-14:00: Harangok titkai – elő-adás félóránként (kórusterem).

16:00-17.00:Orgonabemutató (karzat)

18:00: Szentmise.

Vasárnap

9:00-10:00:Szentmise (Duna Tv közv.)

10:00-14:00: Toronyjárás.

10:00–14:00: templom megtekintése.

17:00-19:00: Ünnepi szentmise, melyet Palya János vácszentlászlói plébános celebrál. Schubert: G-dúr mise, zenekarral. Vezényel: Varsányi István kar-nagy. Közreműködik: Szarka Emília (szoprán), Bardócz Erzsébet (alt), Viszló István (tenor), Lettner Zsolt (basszus).

 

A műsorváltozás jogát fenntartják.

 

 

Read 212 times
Joomla Template: by JoomlaShack