2018. július 01., vasárnap 20:25

Plébániánk hirdetései - júl. 1.

Rate this item
(0 votes)

Köszönet mindazoknak, akik tevékenyen segítettek a búcsúi programokban!

Liturgikus rend és programok

Vasárnap  (júl. 1.)

Szentmisék után Péter-fillér gyűjtés

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

Estig szentségimádás.

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

Hétfő (júl. 2.)

Nincs szentmise.

Kedd (júl. 3.)

Nincs szentmise.

Szerda (júl. 4.)

Nincs szentmise.

Csütörtök  (júl. 5.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

19:00   gyermekkeresztelési megbe- szélés (hivatal)

Péntek  (júl. 6.)

Elsőpéntek, de betegek látogatása.

15:15   temetői temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:30   jegyesoktatás III. csoport

Szombat  (júl. 7.)

14:00   esküvő (orgonás)

15:00   esküvő (orgonás)

16:00   házasságrendezés (olv.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (júl. 8.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   Rózsaf. Társulat

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a szent-misék alatt.

 

STÓLADÍJAK 2018. JÚL. 1-TŐL

Szentmisék:

Csendes: 1 500,-

(Egyházadó fizetők részére díjtalan)

Orgonás: 3 300,-

Esküvő:

Orgonás: 30 000,-

(Egyházadó fizetők részére 23 000,-)

Házasságrendezés:

Csendes: 6 000,-

Temetés:

Szertartás díja: 27 500,-

Templomi ravatalozás: 23 500,-

(Egyházadó fizetők részére 17 500,-)

Urnakezelési díj: 8 000,-

(Egyházadó fizetők részére díjtalan)

Egyéb szolgáltatások:

Ave Maria: 8 000,-

Nagyterem bérleti díja: 25 000,-

(Egyházadó fizetők részére díjtalan.)

 

A stóladíj nem „vételár”, hanem meghagyással kísért adomány.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július

Július elejétől augusztus végéig a nyári miserend lép érvénybe:

* vasárnap: 9, 11 és 19.

* hétfőtől szerdáig nincs szentmise

* csüt, pént, szo 18 órakor.

15-20 Őrimagyarósd hittanos tá-bor. Részletek a honlapon.

Augusztus

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

15, szo toronylátogatás: 10-14 és 19-20 óra között.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hangversenye

 

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Kedd: Szent Tamás apostol ün-nepe. Hitetlenkedve fogadta Jézus feltámadásának hírét. Ez a hitetlen-ség a feltámadt Krisztus előtt sem-mivé vált, és így vallotta meg az Egyház húsvéti hitét: „Én Uram, én Istenem!”

A hagyomány szerint India né-peinek hirdette az evangéliumot. Edesszában a VI. századtól kezdve július 3-án emlékeznek meg holttes-tének átviteléről.

Szerda: Portugáliai Szent Erzsé-bet tetszés szerinti emléknapja. Árpádházi Szent Erzsébet unoka-húga. Az aragóniai királyi családból született 1271-ben.

Gyermeklányként feleségül adták Portugália királyához. Két gyerme-ket szült. Férje halála után szétosz-totta javait a szegények között, és felvette Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. 1336. július 4-én halt meg.

Csütörtök: Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap tetszés szerinti emléknapja. A lombardiai Cremoná-ban született 1502-ben.

Páduában orvosi tanulmányokat folytatott, majd pappá szentelték, ő alapította a Szent Pálról elnevezett vagy más néven Barnabiták társu-latát. + 1539. július 5. Cremona.

Péntek: Goretti Szent Mária szűz és vértanú tetszés szerinti emlék-napja. 1890-ben született szegény családból. Szent életet élt, és állha-tatos volt az imádságban.

1902. július 6-án szüzessége vé-delmében tőrdöfések oltották ki éle-tét, mivel inkább meghalni akart, mint vétkezni.

Read 246 times
Joomla Templates: by JoomlaShack