2018. július 07., szombat 20:09

Plébániánk hirdetései - júl. 8.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap  (júl. 8.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   Rózsaf. Társulat

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás most csak a misék alatt.

Hétfő (júl. 9.)

Nincs szentmise.

Kedd (júl. 10.)

Nincs szentmise.

Szerda (júl. 11.)

Nincs szentmise.

11:45   temetői temetés (énekes)

Csütörtök  (júl. 12.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

19:00   keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek  (júl. 13.)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:50   altempl. beszentelés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:30   jegyesoktatás III. csoport

Szombat  (júl. 14.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (júl. 15.)

  9:00   tábornyitó szentmise (org):   utána indul az őrségi tábor

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

A Duna TV-s szentmise visszanézhető

 https://www.mediaklikk.hu/video/mise-istentisztelet-romai-katolikus-szentmise-5/

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július

Augusztus végéig nyári miserend:

* vasárnap: 9, 11 és 19.

* hétfőtől szerdáig nincs szentmise

* csüt, pént, szo 18 órakor.

15-20 Őrimagyarósd hittanos tá-bor. Részletek a honlapon.

Augusztus

7, kedd: egész napos szentségimá-dás. A 18 órási szentmisén aki sze-retne a Schola Liturgica-ban énekel-ni, keresse kántor urat.

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

2, vas: 9-es szentmise után buszos zarándoklat. Részletek később.

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

15, szombati program:

 toronylátogatás: 10-14, 19-20 óra.

 orgonahangverseny 20 órától.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hang-versenye

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk tetszés szerinti emléknapja. 1746-ban született Kínában. A császári hadse-regben szolgált, majd a szent vértanúk állhatatosságát látva a keresztény hit-re tért. 1815-ben vértanú lett. Isten Egyháza vele együtt számos további vértanújára is emlékezik, akik mint püspökök, áldozópapok, szerzetesek és szerzetesnők, valamint világi hí-vők: különböző korú férfiak és nők, fiúk és leányok és kisgyerekek, nagy szenvedések között tettek tanúságot Krisztusról.

Szerda: Szent Benedek apát, Euró-pa fővédőszentje, ünnep. 480 körül született. Remeteéletet kezdett, össze-gyűjtötte tanítványait, majd Monte Cassinóra ment. Itt híres kolostort ala-pított, és Regulát állított össze, amely mindenfelé elterjedt: a nyugati szerze-tesség atyjának is szokták őt nevezni. 547. márc. 21-én halt meg, de már a VIII. század végétől sokfelé júl. 11-én emlékeztek meg róla. VI. Pál pápa 1964. okt. 24-én Európa fővédőszent-jévé nyilvánította.

Péntek: Szent Henrik tetszés sze-rinti emléknapja. 973-ban született Bajorországban. Atyja örökébe lépett a hercegség kormányzásában, majd később császárrá választották. Több püspökséget alapított, és számos mo-nostort gazdagított. 1024. júl. 13-án halt meg. III. Jenő pápa 1146-ban iktatta a szentek sorába.

Szombat: Lellisi Szent Kamill áldo-zópap tetszés szerinti emléknapja. 1550-ben született. Megtérve a bete-gek gondozására kötelezte el életét. 1582-ben megalapította a Jó halál atyái társaságot, amely a hajléktala-nokat befogadta, és a betegeket szol-gálta. Rómában + 1614. júl. 14-én.

Read 301 times
Joomla Template: from JoomlaShack