2018. július 28., szombat 17:18

Plébániánk hirdetései - júl. 29.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap  (júl. 29.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

Hétfő (30.), Kedd (31.) Szerda (1.)

Nincs szentmise.

Csütörtök  (aug. 2.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise - templom (org)

19:00   keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek  (aug. 3.)

10:45   temetői temetés (énekes)

12:45   temetői temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

Szombat  (aug. 4.)

15:00   esküvő (orgonás)

16:00   esküvő (orgonás)

17:00   esküvő (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, templom (org)

Vasárnap  (aug. 5.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a misék alatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Nemzetközi Római Ministránstalálkozó ezen a héten zajlik. Plébá-niánkat három ministráns képviseli. Aki szeretne imaszándékot kérni a zarándokoktól az írjon az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre! 

Tisztelt Hívek!

Horváth Csilla és Darvas Gábor a Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatói vagyunk és szolgála-tunkat a Gizella kórházban látjuk el.

Attila atya rendszeresen látogatja a gyónni és áldozni kívánó betegeket, húsvétkor és karácsonykor a föld-szinti tornateremben szentmisét tart.

A betegek helyzetét nehezíti az in-gerszegény környezet, ezért az osz-tály főnővére várja, akik vállalják:

* a betegeket a kertbe kísérni,

* bármilyen produkciót (ének, hangszeres előadás, szavalás, bűvészke-dés, stb.) előadnak,

* a betegekkel társasjátékoznak, kártyáznak.

Jelentkezni névvel, vállalás leí-rással a sekrestyében, a plébánián vagy e-mailben lehet.

Mindenki jelentkezését és áldoza-tos tevékenységét előre is köszönjük!

Tisztelettel:

Horváth Csilla és Darvas Gábor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

7, kedd: egész napos szentségimádás. A 18 órási szentmisén aki szeretne a Schola Liturgica-ban énekelni, ke-resse kántor urat. Próbák: júl. 29 és aug. 5: 9-es sztmise után a karzaton.

9, csüt: Pongrácz úton 15 órától szentségimádás majd szentmise. Ezen az estén templomunkban nincs mise!

15-19 Családos tábor Ráróspusztán. Részletek a honlapon.

Szeptember

2, vas: 9-es szentmise után buszos zarándoklat Kalocsára.

Megtekintjük a nemrég felújított székesegyházat, érseki kincstárat, könyvtárat és a kalocsai paprika múzeumot.

15-23 Ars Sacra Fesztivál.

15, szombati program:

 toronylátogatás: 10-14, 19-20 óra.

 hangverseny 20 órától: Kissné Baranyai Éva és Benedek András.

22, szo 18:45: Bajza Hangkör hangv.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Aranyszavú (Krizolo-gosz) Szent Péter püspök és egy-háztanító tetszés szerinti emléknap-ja. 380 körül született az emíliai Imolában, itt lett pap. 424-ben Ravenna püspökévé választották. Igen szeretett nyáját nagy hatású beszédeivel és írásaival tanította. 450 körül halt meg.

Kedd: Loyolai Szt. Ignác áldozó-pap emléknapja. Loyolában (Spanyolo.) született 1491-ben. A királyi udvar-ban élt és katonáskodott. 1521-ben megtért. Párizsban társakat vett ma-ga mellé, akikkel később Rómában megalapította a Jézus Társaságot. Rómában halt meg 1556. júl. 31-én.

Szerda: Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító em-léknapja. Nápoly közelében született 1696-ban. A római és a kánoni jog doktora. Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az ún. redemptoristákat. Az erkölcs-tudománynak igazi mestere. Püs-pökké nevezték ki, de e tisztétől ha-marosan megvált. Rendtársai között halt meg 1787. augusztus 1-jén.

Csütörtök: Vercelli Szent Özséb püspök tetszés szerinti emléknapja. Szárd születésű, akit 345-ben vá-lasztották Vercelli (Észak-Itália) el-ső püspökévé. Hithűségéért Cons-tantius császár száműzte, sokat kel-lett szenvednie. Hazájába visszatér-ve az ariánusokkal szemben az igaz hit visszaállításán fáradozott. Meg-halt Vercelliben 371. aug. 1-jén.

Szintén csütörtök: Eymard Szent Julián Péter áldozópap tetszés sze-rinti emléknapja. Franciaországban született 1811-ben. Az Eucharisztia misztériumának rendkívüli tisztelője volt. Sok és üdvös kezdeményezése volt, amelyekkel a Szent Eucharisz-tia szeretetét a társadalom különféle rétegeiben előmozdította. 1868. aug. 1-jén halt meg szülővárosában.

Péntek: Vianney Szent János Má-ria áldozópap emléknapja. Lyon mellett született 1786-ban. 1815-ös pappá szentelése után Ars falucská-ban lett plébános. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót, a hívek minden-felől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. 1859. aug. 4-én halt meg Arsban.

Read 21371 times
Joomla Templates: from JoomlaShack