vasárnap, 28 április 2019 05:31

Plébániánk hirdetései - április 28.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Fehérvasárnap (ápr. 28.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   Szent György templom búcsú

10:00   szentmise (Pongrác út)

11:00   szentmise (orgonás)

16:00   Illéssyné Naszádos Ilona Hölgyek dicsérete c. kiállításának megnyitója (plébánia)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól, szentmisék alatt.

Hétfő (ápr. 29.)

  7:00   szentmise (olvasott)

19:00   felnőtt szentségfelkészítő (plébánia)

Kedd (ápr. 30.)

14:00   temetői temetés (énekes)

18:00   szentmise (olvasott)

Szerda (máj. 1.)

10:00   templomszentelési évf. a Szent György templomban

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

Csütörtök (máj. 2.)

16:30   elsőáldozási hittan

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

18:30   néptánc (plébánia)

19:00   keresztelési megbeszélés (plébánia)

Elsőpéntek (máj. 3.)

de. betegek látogatása

11:15   temetői temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

18:30   gyóntatás, szentségimádás

Szombat (máj. 4.)

16:30   Áchim Erzsébet orgonaművész és a Váci Székesegyház Kórusának hangversenye. Vezényel: Varga László kanonok, karnagy

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

Litániák az esti szentmisék után

5. vasárnap: szentségimádás nem lesz. 15 és 20 ó Önkormányzati rendezvény a templomban.

7. kedd egész napos szentségimádás

9:00     szentségkitétel

17:00   szentóra litániával

18:00   szentmise

19:00   Új és és új föld - filmvetítés a Jelenések könyvéről a plébánián

8. szerda

15:00   Nyugdíjas Klub

19:00   jegyesoktatás

9. 9:00 Baba-mama klub

10-12. Hivatások hétvégéje, vendég: Rónaszéki János 3. éves papnövendék az esztergomi szemináriumból; valamint Márianosztrai Ifjúsági Zarándoklat

11. szombat

  10:00 próba az általános iskolás keresztelésre

  18:00 Házas klub

12. vasárnap 9-es szentmisén általános iskolás gyerekek keresztelése

   10:00 elsőáldozási szülőknek megbeszélés

   17:00 Rózsafüzér Társulat

13. hétfő 19:00 felnőtt szentségfelkészítő hittan

15. szerda 9:30 esperesi korona

19. vasárnap 10:00 bükkösdi tábor megbeszélés

25. szombat hittanos kirándulás

Június

2. vas 10:00 napközis tábor megbeszélés Lurkó Klub.

23. vas. Úrnapja, szentmisék 10 és 18 ó.

27. Szent László napi szentmise 17 ó.

30. vas szentmisék 9 és 17 órakor.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A 2018. évi nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy visszavonásáig figyelembe veszi. Kérjük nulla forintnál is tegyék meg felajánlásukat. Lehetőség van a kétszer 1% felajánlására.

* Magyar Katolikus Egyház 0011

* Plébánia alapítványa 19659664-1-43

Nyári táboraink:

*Egyházmegyei 5-7. oszt. július 8-10, Verőce.

*Egyházmegyei Ifj. 8-12 oszt. július 10-13.

*Plébánai hittanos: július 21-26. Bükkösd.

*Plébániai családos: augusztus 16-20. Ráróspuszta.

*Plébániai napközis tábor: augusztus 26-30.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Sziénai Szent Katalin szűz. A nagy misztikus szent. Tíz évi kemény megpróbáltatás után domonkos-apáca lett és önmegtagadó életet folytatott. Az 1374-es évi pestis-járvány alkalmával mutatott áldozatos szeretete, csodái, látnoki tehetsége, ereje, mellyel a legnagyobb bűnösöket is meg tudta téríteni: egész Európában híressé tették. + 1380-ban, Rómában.

Kedd: Szent V. Piusz pápa és hitvalló. Tizennégy éves korában domonkos, majd pápa lett, de mint pápa is életében jámbor szerzetes maradt. Emellett erélyesen végrehajtotta a tridenti zsinat határozatait, kiadta a misekönyvet (II. Vatikáni Zsinatig ezt használták). Küzdött a török ellen. Meghalt 1572-ben.

Szerda: Szent József oltalma. Mivel márc. 19. nagyböjtre esik és ez megakadályozza, hogy teljes fényével meg-ünnepelhesse a liturgia az egész Egy-ház pártfogóját, azért van Húsvét után még egy ünnepe Szent Józsefnek.

Csütörtök: Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanító. 45 éven át Alexandria püspöke volt és ezalatt az igaz hit rendíthetetlen védelmezője volt Áriussal szemben. A császár ezért ötször küldte száműzetésbe.+373-ban,Alexandriában.

Péntek: Szt Fülöp és Jakab apostolok. Ez tulajdonképpen a templomuk búcsúnapja Rómában, amelyet I. Pelagius pápa épített (556-61) és amelyben az ereklyéket is őrzik. Fülöpöt, mint 87 éves aggastyánt keresztre feszítették. Jakabot, mint 96 éves aggastyánt a templom erkélyéről ledobták és agyonütötték.

Szombat: Szent Flórián vértanú. Római százados, ki 40 keresztény katona védelmére kelt. Kínzása után malomkövet kötvén a nyakába az Enns folyóba dobták 304-ben.

Read 1962 times
Joomla Templates: by JoomlaShack