vasárnap, 14 július 2019 18:32

Plébániánk hirdetései - július 14.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (július 14.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   Rózsafüzér Társulat

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 18:30-tól és a szentmisék alatt

 

 

Csütörtök (július 18.)

13:00   temetői temetés (énekes)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   keresztelési megbeszélés (plébánia)

Péntek (július 19.)

  9:45   temetői temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

Szombat (július 20.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Orgonák éjszakája –

Kissné Baranyai Éva és Benedek András hangversenye és rekordkísérlet, melyen kizárólag magyar XX-XXI. századi szerzők művei hangzanak el:

Áment Lukács (1960-):

     Győzhetetlen én kőszálom – BA

Kovács Szilárd (1976-):

     Intrada – manualiter változat –KBÉ

Kodály Zoltán (1982-1967):

     II. Epigramma – BA

Gárdonyi Zoltán (1906-1986):

     Szelíd szemed, Úr Jézus – KBÉ

Maros Rudolf (1917-1982):

     Bagatell – KBÉ

Kovács Szilárd:

     Intrada – pedálos változat – BA

Kodály Zoltán:

     Organo edia –KBÉ

Maróti Gábor (1978-):

     première nuit – BA

     deuxième nuit – BA

Wolf Péter (1947-):

     Ave Maria – KBE éa BA.

Vasárnap (július 21.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás csak a szentmisék alatt

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július - augusztus

Nyári miserend:

csütörtök, péntek: 18 óra. szombat 18 óra,

vasárnap 9, 11 és 19 óra.

Augusztus

7. szerda: egész napos szentségimádás

9. péntek: szentségimádás és szentmise a Pongrác úton, nálunk nem lesz.

14. szerda 18:00 Nagyboldogasszony vigília szentmise

15. csütörtök Nagyboldogasszony: szent-misék 9 és 19 órakor

20. kedd, Szent István király, szent-mise 9 órakor

Szeptember

14-22. Szakrális Művészetek hete

Nyári táboraink:

*Plébániai hittanos tábor: július 21-26. Bükkösd.

*Plébániai családos tábor: augusztus 16-20. Ráróspuszta

*Szent László Hittanos Napközi augusztus 16-ig

*Plébániai napközi augusztus 26-30.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szt Bonaventura püspök, hitvalló és egyháztanító. Ferences szerzetes volt, majd rendi generális, végül kardinális lett. Aquino szentje mellett (Aquinói Szent Tamás) a skolasztikus theológia legnagyobb tudósa lett, a ’doctor seraphicus’ és ’minden misztikus fejedelme’. +1274-ben, a második lyoni zsinat alatt.

Kedd: Kármelhegyi Boldogasszony. A kármelita-rend a XII. sz-ban alakult Kármel hegyén, ahol Illés próféta is elvonulva élt. Jellemzője a Szűzanya iránti nagy tisztelet. A skapuláré (a szent vállruha) felvétele mindenkit a Szent Szűz különös oltalma alá helyez. Ma tulajdonképpen ezt az anyai oltalmat köszönjük meg az ünnepi áldozattal.

Szerda: Szent András és Benedek remeték és vértanúk. Szent András Lengyelországban született s a Zoborhegyi kolostor lakója lett. Később Trencsén vidékén remetéskedett. 1110 körül halt meg. Kedvelt tanítványával, Szent Benedek vértanúnak tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik.

Csütörtök: Szent Hedvig hitvalló. Magyar születésű lengyel királynő, ki 10 éves korától, 1384-tól ült a trónon. A litvánok keresztény hitre térítésének pártfogója. A Dunakanyar védőszentje.

Két érdekesség: 1384-ben koronázták meg, és az oklevelek királyként említik, mert a hivatalos nyelv, a latin, nem tett különbséget királynő és királyné közt, és nem lett volna egyértelmű, hogy uralkodóról van szó.

Halálakor szentté avatásban annyira bíztak, hogy a székesegyházban nem a királyi kriptában temették el, ha-nem az oltár alá. Azonban csak az első lengyel pápa, Szent II. János Pál avatta szentté 1997-ben.

Szombat: Szent Apollináris püspök és vértanú. Apollináris Szent Péterrel együtt jött Rómába és innen küldte az apostol püspökként Ravennába, ahol vértanú lett 75 körül.

Read 1813 times
Joomla Template: by JoomlaShack