szombat, 20 július 2019 11:18

Plébániánk hirdetései - július 21.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (július 21.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás csak a szentmisék alatt

 

 

Csütörtök (július 25.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   keresztelési megbeszélés (plébánia)

Péntek (július 26.)

  9:45   temetői temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

Szombat (július 27.)

15:00   esküvő (orgonás)

16:00   esküvő (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

Vasárnap (július 28.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás csak a szentmisék alatt

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július - augusztus

Nyári miserend:

csütörtök, péntek: 18 óra. szombat 18 óra,

vasárnap 9, 11 és 19 óra.

Augusztus

7. szerda: egész napos szentségimádás

9. péntek: szentségimádás és szentmise a Pongrác úton, nálunk nem lesz.

14. szerda 18:00 Nagyboldogasszony vigília szentmise

15. csütörtök Nagyboldogasszony: szent-misék 9 és 19 órakor

20. kedd, Szent István király, szentmise 9 órakor

Szeptember

14-22: Szakrális Művészetek hete

Nyári táboraink:

*Plébániai családos tábor: augusztus 16-20. Ráróspuszta

*Szent László Hittanos Napközi augusztus 16-ig

*Plébániai napközi augusztus 26-30.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Bűnbánó Szent Mária Magdolna. A Szentírásban úgy látszik, három különböző asszonyról van szó: a ’bűnbánóról’, aki megmosta könnyeivel az Úr lábát; betániai Máriáról, Lázár és Márta testvéréről; és magdalai Máriáról, aki az Úr halálánál (Ján. 19, 25) és a feltámadásnál lép elő. A liturgia azonban ezt a hármat egy személynek veszi.

Kedd: Szent Brigitta özvegy. Svéd királyi család sarja; rendalapító; sok misztikus kegyelemmel tüntette ki az Úr: látomásokat kapott kinyilatkoztatásai mélyértelműek. Nagy szerepe volt, hogy V. Orbán pápa Avignonból visszatért Rómába. Itt halt meg Brigitta is, 1373-ban.

Szerda: Szent Kunigunda szűz. Lengyelország királynője, IV. Béla magyar király leánya.

Csütörtök: Szent Jakab apostol. Az idősebb, Zebedeus és Salome fia. Szent János testvére volt. Ő is látta Jézus megdicsőülését és halálgyötrelmét, a másik két kiválasztottal együtt. Az apostolok közül legelőször ürítette ki a szenvedés kelyhét, mert Heródes Agrippa 42-ben le-fejeztette.

Az ünnep valószínűleg a szent maradványainak feltalálását, ereklyéinek átvitelét, vagy a Santiago de Compostella-bazilika felszentelését ünnepli. A szent csontjait ugyanis – bizonyára még az iszlám elterjedése előtt – Spanyolországba vitték és ott elrejtették. Csodálatos fényjel következtében, a IX. század elején fedezték fel. II. Alfonz király a szent sírja fölé templomot és kolostort építtetett (829) és ebből fejlődött ki a jelenlegi Santiago de Compostella. Ma az ereklyék az 1122-ben befejezett hathajós bazilikában nyugosznak. 1883-ban a Rítus-kongregáció valódiságukra nézve megvizsgálta és XIII. Leó pápa 1884. november 1-én ünnepélyes bullával megerősítette.

Péntek: Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja. Szent Anna nevét a II. századból való ’Jakab protoevangélium’ tartotta fenn. A Szent Szűz iránt való nagy szeretet vitte az Egyházat arra, hogy a Szent Szűz anyját is tisztelettel vegye körül. Az ünnep eredete 500 körül kereshető, mikor Jusztinián császár Konstantinápolyban templomot állított neki, de általánossá XIII. Gergely pápa tette 1584-ben. Szűz Mária apja, Szent Joakim. Tisztelete az újkorban fejlődött ki.

Szombat: Szent Charbel Makhlouf remete, áldozópap hitvalló. Libanoni maronita szerzetes, Remeteként aszkézisben, állandó böjtölésben élt. Pár órát aludt, kemény kőfekhelyen, alig evett és ivott, több órát térden imádkozott kövön. + 1898. 

Read 2020 times
Joomla Templates: from JoomlaShack