csütörtök, 17 október 2019 19:46

Plébániánk hirdetései - október 13.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Rózsafüzér: naponta 17:20-tól

Vasárnap (október 13.)

  9:00   elsőáldozás (orgonás)

10:00   Lurkó klub

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   Rózsaf. Társulat

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás csak a szentmisék alatt

Hétfő (október 14.)

  6:30   Laudes

  7:00   igeliturgia (olvasott)

17:00   felsős hittan (plébánia)

Kedd (október 15.)

18:00   szentmise (olvasott)

18:45   Előd atya 2. előadása (plébánia)

Szerda (október 16.)

18:00   igeliturgia (olvasott)

Csütörtök (október 17.)

16:30   elsőáldozottak hittana

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   néptánc

19:00   keresztelési megbeszélés (plébánia)

Péntek (október 18.)

13:00   altemplomi temetés (orgonás)

14:00   altemplomi temetés (orgonás)

15:30   altemplomi temetés (orgonás)

17:00   gyóntatás

17:20   gyerekek rózsafüzére

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás, szentségimádás

Szombat (október 19.)

16:00   esküvő (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

18:00   III. Keresztény Szüreti Bál a Kösziben. Jegyek: 5000 Ft.

Vasárnap (október 20.)

  9:00   szentmise (orgonás)

10:00   elsőáldozók agapéja (plébánia); süteményfelajánlást szeretettel várunk

11:00   szentmise (énekkari)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt

19:00   ifjúsági hittan (plébánia)

Immár 10 éve küzdök, hogy az urnatemetőben rend legyen. A megállapodások ellenére ismét rengeteg virág és egyéb, rendet nélkülöző tárgy van. Személyes kérésemre október végéig nem lesz takarítás, hogy mindannyian lássuk mit okoz a rendetlenség. Az elhunytak iránti tiszteletüket nem erősíti a tudatosan létrehozott káosz és rendetlenség!

Attila atya

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Október

21. hétfő 19:00 felnőtt katekézis

24. csütörtök 9:00 Baba-mama klub

29. kedd 18:45 Előd atya 3. előadása

31. csüt 18:00 szentmise az itt kereszteltekért:

1869. okt. 31-én történt az első ke-resztelési bejegyzés anyakönyvünkben. Ennek emlékére meghívjuk az azóta itt keresztelteket szentmisére, agapéra.

Okt. 31 és nov. 3 között a templom és az urnatemető 8:00-19:00 között lesz nyitva.

November

1. péntek Mindenszentek.

Szentmisék: 9, 11 és 18 órakor.

2. szombat: Halottak napja.

Szentmisék: 9 és 18 órakor. Betegek kenetének kiszolgáltatása.

Betegek kenete:

60 év felett egészségi állapottól füg-getlenül felvehető az előtte gyónt és áldozottaknak.

 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: I. Szt Kalliszt pápa és vértanú. Rabszolgából Zephyrinus pápa alatt diakonus és a keresztény temető (San Callisto-katakomba) őre lett. Később a pápa utóda a trónon és a vértanúságban is. + 222-ben.

Kedd: Nagy Szt Teréz szűz. A kármelita rend nagy reformátora Spanyolországban. A legnagyobb misztikus szentek egyike. + 1582-ben.

Szerda: Alacoque Szt Mária Margit szűz. A Szent Szív tiszteletének kiválasztott hirdetője, mert az Úr neki nyilatkoztatta ki teljesen szeretetének csodálatos titkát. + 1690-ben.

Szintén szerda: Szt Hedvig özvegy. A bajor királyi család sarja. A mi Szt Erzsébetünknek is anyai nagynénje. Férje halála után cisztercita apáca lett. +1243-ban.

Csütörtök: Szent Ignác püspök és vértanú. Szt János apostol tanítványa volt. Traján császár Antiochiából Rómában hurcoltatta és ott kiéheztetett oroszlánok elé dobatta keresztény hite miatt (+107). Meg-ható az a levél, amit Rómából írt: az ősegyház szellemének örök tanúja.

Péntek: Szt Lukács evangélista. A régi kelet egyik legkulturáltabb városában, Antiochiában született. Ebben a városban nevezték először Krisztus tanítványait keresztényeknek és úgy látszik, Lukács maga is hamarosan keresztény lett. Később Szt Pálhoz csatlakozott és mindvégig hűséges követője lett. Ő írta Szt Pál tanítása alapján a harmadik evangéliumot és nagyrészt személyes tapasztalatai alapján az Apostolok Cselekedeteit. Orvos volt s a hagyomány szerint néhány Szűz Mária képet is festett. Vsz. Görögországban halt meg 84 éves korában vértanúhalállal.

Szombat: De Brébeuf Szt János és Jogues Szt Izsák áldozópap és társaik vértanúk. A nyolc francia jezsuitát kegyetlen kínzások között irokéz, mohak és huron indiánok ölték meg.

Szintén szombat: Keresztes Szt Pál hitvalló. Rendalapító volt. A szent keresztet tisztelte buzgón és rendjét is az Úr szenvedéséről passzionistáknak neve-zik; +1775-ben, Róma.

Read 2310 times
Joomla Templates: by JoomlaShack