vasárnap, 27 október 2019 09:30

Plébániánk hirdetései - okt. 27.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Rózsafüzér: októberben 17:20-tól

Vasárnap (okt. 27.)

  3:00   óraátállítás 2 órára ?

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt

18:45   Schola Lit. próba

Hétfő (okt. 28.)

Urnatemető takarítása: a szerző-ésben foglaltak alapján kérjük, az altemploma nem való dolgokat vigyék el, nem vállalunk értük felelősséget

  6:30   Laudes

  7:00   igeliturgia (olvasott)

Kedd (okt. 29.)

18:00   szentmise (olvasott)

18:45   Előd atya 3. előadása

Szerda (okt. 30.)

18:00   szentmise (olvasott)

Csütörtök (okt. 31.) nyitva 8-19

16:00   agapé előkészítés: kenyérre valókat és süteményeket várunk

18:00   sztmise itt kereszteltek(Sch.Lit.)

19:00   agapé (plébánia)

Elsőpéntek (nov. 1.) nyitva 8-19

Mindenszentek parancsolt ünnepe

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

17:00   gyóntatás (orgonás)

18:00   sztmise, halotti ájtatosság (org)

Szombat (nov. 2.) nyitva 8-19

A sztmiséken betegek kenete kiszolgáltatása: 60 év felettiek egészségi állapottól függetlenül felvehetik. Feltétel: sztgyónás és sztáldozás.

  9:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (Fauré: Requiem)

Vasárnap (nov. 3.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt

Nov 1-8 minden nap teljes búcsút nyerhet, aki temetőt látogat meg és imádkozik az elhunytakért. Feltételek: gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára.

Akik Halottak napján meglátogatnak egy templomot, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. Ilyen-kor egy Miatyánkot és egy Hiszeke-gyet kell imádkozni. Elnyerhető a megelőző vagy azt követő vas, valamint Mindenszentek ünnepén is.

Részlet a Kat. Egyház Katekizmusából:

2271 Az Egyház az első századtól kezdve hangsúlyozta minden szándékos abortusz erkölcsi rosszaságát. Ez a tanítás nem változott és változatlan marad. A közvetlen, azaz akár cél-ként, akár eszközként szándékolt abortusz súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel: "Ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után." "Isten ugyanis, az élet Ura, az élet megőrzésének magasztos szolgálatát az emberekre bízta, és ezt emberhez méltó módon kell teljesíteni. Az életet tehát a fogantatástól kezd-ve a legnagyobb gonddal oltalmazni kell: az abortusz és a csecsemőgyilkosság szégyenletes gaztett."

2272 A formális együttműködés az abortuszban súlyos bűn. Az Egyház ezt az emberi élet ellen elkövetett bűn-tényt egyházjogi büntetésként kiközösítéssel sújtja. "Aki abortuszt végez, ha valóban megtörténik, latae sententiae, önmagától beálló kiközösítésbe esik" "magának a büntetendő cselekmény elkövetésének tényénél fogva", a jogban meghatározott föltételek mellett. Az Egyház ezzel nem beszűkíteni akar-ja az irgalmasság terét, hanem kifejezésre juttatja az elkövetett bűn súlyosságát, a megölt csecsemőnek, szüleinek és az egész társadalomnak okozott jóvátehetetlen kárt.

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent Simon és Júdás apos-tolok. Júdás a harmadik az Úr rokonságából, az úgynevezett ”Úr testvérei” közül. Hogy az áruló Júdástól megkülönböztessék, Tádénak nevezték. A hét katholikus levél egyikét is ő írta és amint hiszik, a kánai menyegző vőlegénye is ő volt. Egyesek felfogása szerint Palesztinában az evangéliumot hirdette és Beirutban vértanúhalált halt. Másik szerint Simonnal prédikált Perzsiában és ott szenvedett vele együtt vértanúságot Suanir városában.

Csüt: Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú. Kárpátaljai görögkatolikus püspök. Elutasította, hogy Kárpátalja népét Szovjet-Ukrajnához csatolják, és nem tagadta meg a Szentszékkel való egységet. A lókai templom felszentelése után közlekedési balesetet színlelve teherautóval elgázolták, majd a kórház-ban az államrendőrség ügynöke meg-mérgezte. +1947-ben. 8 görögkatolikus vértanútársával iktatták 2001-ben a boldogok sorába.

Péntek: Mindenszentek ünnepe. Az Egyház nem akar az Isten látására jutott lelkek közül egyet sem figyelmen kívül hagyni. Ezért szentel egy ünnepet Mindenszentek tiszteletének, tehát azoknak is, akiknek nevét egyedül Isten ismeri. Ez a legfelsőbb foka az Egyház életének. Mindenszentek ünnepe a küzdő és győzedelmes egyházat egy nagy családi ünnep keretében akarja egyesíteni, ami-kor minden állás-, kor, nemzet és idők megkoronázottai győzelmi pálmáikkal integetnek felénk és biztatnak, hogy törekedjünk e dicsőséges diadaljel után, Istennek örök, boldog meglátására.

Szombat: Halottak napja. Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, ma a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. A Mindenszentek és Halottak-napi szertartás lelkünk halha-tatlan életére emlékeztet és elvezet a másvilág szemléletére.

Read 2348 times Last modified on vasárnap, 27 október 2019 09:33
Joomla Templates: from JoomlaShack