hétfő, 11 november 2019 11:46

Plébániánk hirdetései - nov. 10.

Rate this item
(0 votes)

LITURGIKUS REND ÉS PROGRAMOK

Vasárnap (nov. 10.)

  9:00 szentmise (orgonás)

11:00 szentmise (orgonás)

17:00 Rózsaf. Társ.

18:00 szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt

Hétfő (nov. 11.)

  6:30 Laudes

  7:00 szentmise (olvasott)

17:00 felsősök hittana

Kedd (nov. 12.)

18:00 szentmise (olvasott)

18:45 Előd atya 4. előadása

Szerda (nov. 13.)

18:00 szentmise (olvasott)

Csütörtök (nov. 14.)

16:30 elsőáldozási hittan

16:30 elsőáldozottak, ministránsok

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise (orgonás)

18:30 néptánc (pléb)

19:00 keresztelési megbesz. (pléb)

Péntek (nov. 15.)

15:30 altemplomi temetés (énekes)

16:30 altemplomi temetés (énekes)

17:00 gyóntatás (orgonás)

18:00 szentmise (orgonás)

18:30 szentségimádás, gyóntatás

Szombat (nov. 16.)

16:00 esküvő (orgonás)

17:30 gyóntatás (orgonás)

18:00 szentmise (orgonás)

Vasárnap (nov. 17.)

  9:00 szentmise (orgonás)

11:00 szentmise (orgonás)

18:00 szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a sztmisék alatt

18:45 Schola Liturgica próba

19:00 Ifjúsági hittan

Szentségimádás iskolája Kőbányán 12 alkalommal kerül megrendezésre:

Szent György templom:

nov 30, dec 14, jan.11 jan 18, febr 8 és febr 22.

Szent László templom:

márc 7, 21, ápr 4, 18 máj 2, 16.

Minden alkalom 19:15-kor kezdődik.

Dec. 20-ig az urnatemetőben a régi kialakítású falakon kedvezmények:

1 szem 68000 (10év), 122400 (25év)

2 szem 92000 (10év), 164000 (25év)

3 szem 115200 (10év), 208000 (25év)

4 szem 89000 (10év), 160000 (25év)

* * *

A jövő évi Eucharisztikus Kongr. tervezett programjai:

2020. szeptember 10-12: Teológiai Szimpózium, Esztergom

Szept. 13., vasárnap

 15:00–16:00 Nyitóprogram

 16:00–18:00 Nyitó szentmise első-áldozással a Puskás Stadionban

 18:00–22:00 Kult. és lelki programok

Szept. 14-18 Konferenciák, tanúság-tételek, kulturális és lelki programok

Szept. 19., szombat

 17:00–19:00 Sztmise a Kossuth téren

 19:00–20:30 Eucharisztikus gyer-tyás körmenet a Hősök teréig

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

NOVEMBER

18, hétfő 19:00 felnőtt katekézis

23, szo 17:00 szentségim. (NEK)

23-24 Karitászgyűjtés

29-dec 1: Ifjúsági lelkigyakorlat

DECEMBER

2, hétfő 6:00 első roráte

7, szo du: látogatás az Agnus Dei kiállításra (Bp), 400 HUF. Jelentkezni az összeggel lehet.

15, vas 9-es szentmise után látogatás vonattal a pozsonyi adventi vásárra.

8 800 HUF, jelentkezés Andrásnál.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

A HÉTEN A KÖVETKEZŐ SZENTEKRŐL EMLÉKEZIK MEG AZ ANYASZENTEGYHÁZ:

Hétfő: Szent Márton püspök és hitvalló. Sabariában – a mai Pannon-halma táján – született. Tizenötéves korában háború tört ki és ő Fran-ciaországba került. Itt 20 éves korá-ban szerzetes és később Tours püs-pöke lett. A legelső nem vértanú szent, akit az egész kereszténység tisztelni kezdett, mert az imádság, áldozatos munka és alázatosság szentje volt; + 400 körül.

Kedd: Szent Jozafát püspök és vértanú. Volhyniában (Ukrajna) született; szerzetes, majd érsek lett. Sokat dolgozott a szakadárság meg-szüntetésén, ezért ölték meg a szkiz-matikusok 1623-ban.

Szerda: Magyar szentek és bol-dogok. Mindazokra a szentekre is emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.

Péntek: Nagy Szent Albert püs-pök, hitvalló és egyháztanító. Domonkosrendi szerzetes és tudós. Aquinói Szent Tamásnak is mestere volt. XI. Pius pápa 1932-ben szentté avatta és egyháztanítónak jelentette ki, amint régen ”doctor universalis”-jelzővel tüntették ki.

Szombat: Skóciai Szent Margit hitvalló. Szent István királyunk unokája. Magyarországon született 1046 körül. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Edinburgban halt meg 1093. november 16-án.

 

Read 2467 times
Joomla Templates: from JoomlaShack