vasárnap, 19 január 2020 06:36

Plébániánk hirdetései - január 19.

Rate this item
(0 votes)

Liturgikus rend és programok

Vasárnap (január 19.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

Hétfő (január 20.)

  7:00   szentmise (kápolna)

17:00   felsős hittan

18:00   Ökumenikus imaóra (Szent László templom)

Kedd (január 21.)

  7:00   szentmise (kápolna)

18:00   Ökumenikus imaóra (Evangélikus templom)

Szerda (január 22.)

  7:00   szentmise (kápolna)

18:00   Ökumenikus imaóra (Lengyel templom)

Csütörtök (január 23.)

  7:00   szentmise (kápolna)

16.30   Elsőáldozók és elsőáldozottak

18:00   Ökumenikus imaóra (Szent György templom)

18.30   Néptánc

Péntek (január 24.)

  7:00   szentmise (kápolna)

12:35   altemplomi temetés (énekes)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

18:00   Ökumenikus imaóra (Pongrác úti templom)

Szombat (január 25.)

16:00   Ökumenikus imaóra (Református templom)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:00   házasklub (plébánia)

Vasárnap (január 26.)

  9:00   szentmise (orgonás)

11:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

Gyóntatás 17:30-tól és a szentmisék alatt

19:00   ifjúsági hittan és farsangi megbeszélés

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Kórházlelkészség önkéntes beteg-látogatók új képzése febr. 15-én indul. Jelentkezés 1/224-8640 hétköznap 8-16 óra között febr. 7-ig.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Szentségimádás iskolája: Szent György templom: febr 8, 22. Autós ind ulás19-kor

Nálunk: márc 7,21, ápr 4,18 máj 2,16

Január

27. hétfő 19 ó felnőtt katekézis

Január 30. - február 4: Rónaszéki János IV. kispap gyakorlata plébániánkon

Február

5. szerda 17:30 kínai szentmise

9. vasárnap 8ó betegek kenete (Szent György templom)

15. szombat Farsangi mulatság (plébánia)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLTÁRISZENSTÉG CSODÁK 2.

Augsburg, Németország, 1194

1194-ben egy asszony szentáldozás után a Szentostyát kendőjébe rejtve magával vitte és viaszba csomagol-va a szekrényébe tette magánimádságra. (1264-ig, az Úrnapja ünnep bevezetéséig nem volt templomi szentségimádás.) Öt év múlva meggyónta bűnét, és átadta Szentostyát. Amikor a pap kinyitotta a viaszborítékot, látta, hogy a Szentostya vérző hússá vált. Az ostya két részre esett, és ezeket vérző rostok kötötték össze. Berthold atya a püspökhöz sietett, aki elrendelte, hogy a csodálatos Szentostyát a papság és a nép kíséretében vigyék át a katedrálisba, és tegyék ki a nyilvánosság elé szentségimádásra.

A Szentostya az emberek szeme láttára növekedett húsvéttól Keresztelő Szent János ünnepéig. A püspök a Szent Kereszt Kolostorba vitette a Szentostyát, és elrendelte az évenkénti megemlékezést.

A csodát, a helyiek Wunderbarlichen Gutes (csodálatos jóság) néven is-merik. Az augsburgi városi könyv-tárban számos dokumentum rögzíti. Az évszázadok során vizsgálatotokat végeztek és minden alkalommal megerősítették, hogy az emberi húst és vért tartalmaz. A kolostort ma domonkosok lakják. 

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Szent Fábián pápa és Sebestyén vértanúk. Rómának két nagy vértanú szentje. Az első, Szent Fábián, pápa, a Décius-üldözés alatt szenvedett vértanúhalált (250).

Szt Sebestyén a császár szolgálatában állt, mint katonatiszt és Dioclécianus hitéért először nyilakkal végeztette ki, de a holtnak hitt vértanú felgyógyult és ekkor agyonvesszőz-tette őt a császár (289 táján).

Hétfő: Boldog Özséb hitvalló. Esztergomi kanonok, 1245-től pilisi remete. IV. Orbán páparendje szegénysége miatt–nem adta meg Szent Ágoston Reguláját. Pál, veszprémi püspök adott nekik életszabályt, melyet Remete Szent Pál oltalmába ajánlott. +1270

Kedd: Szent Ágnes szűz és vértanú. Gazdag római leány volt. Alig 13 évesen szenvedett vértanúhalált (+304).

Egy külön ünnepe volt még a vértanúság nyolcadán (jan. 28.). Szent Ágnes angyalokkal körülvéve megjelent a sírnál imádkozó szülei előtt és így vigasztalta őket: “Szeretett szüleim, ne sirassatok engem, mint egy halottat; mert ezekkel a szüzekkel egyesülve élek én a mennyben, azzal együtt, akit a földön egész szívemből szerettem”. Ez emlék-napot a II. Vatikáni Zsinat eltörölte.

Szerda: Szent Vince vértanú. Spanyolországban szenvedett vértanúhalált Diocletianus alatt (304).

Szerda: Boldog Batthyány-Stratmann László családapa. Magánkórházat alapító magyar orvos, ki a szegényeket ingyen gyógyította, segítette.

Péntek: Szalézi Szt Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító. Grófi család sarja. Sokat fáradozott az eretnekek megtérítésén. XI. Pius pápa a katolikus írók pártfogójává tette meg. + 1622, Lyonban.

Szombat: Szt Pál apostol megtérése. A népek apostolának nemcsak a halálát ünnepli meg az Egyház, hanem a damaszkuszi úton való kegyelmes megtérését is.

Read 1919 times
Joomla Templates: by JoomlaShack