szombat, 06 június 2020 20:44

Plébániánk hirdetései - jún. 06.

Rate this item
(0 votes)

Szentmisékre szándékokat felveszünk.

*             *             *

András atya egészségi állapota miatt egyelőre nem tud gyóntatni, imádkozzunk érte.

*             *             *

Ha módunk van, ne feledkezzünk meg templomunkról, plébániánkról és munkatársainkról: rendszeres átutalási megbízással vagy csekken történő befizetéssel támogassuk! Számlaszám:

10700581-71335584-51100005 Számlatulajdonos: Kőbányai Szent László Plébánia. Közlemény: ’Perselypénz’. Isten fizesse meg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E HETI RENDÜNK

6-11 (szo-csüt) a papszentelés előtti diaconusok lelkigyakorlata a plébánián.

június 7, Szentháromság vasárnap

templom és temető nyitva: 9-17

  8:00   Pongrác úton szentmise

10:00   szabadtéri szentmise

11:00   elsőáldozási hittan

19:00   ifjúsági hittan

22:00   online élő kompletórium

június 8, hétfő

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   felnőtt katekézis

Ekkor beszéljük meg a felnőttek szentségfelvételét! Kérem, lehetőség szerint jöjjünk erre el, márcsak azért is mert itt találkozhatunk a szentelendőkkel.

22:00   online élő kompletórium

június 9, kedd

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

18:00   szentmise (orgonás)

22:00   online élő kompletórium

június 10, szerda

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

18:00   szentmise (orgonás)

22:00   online élő kompletórium

június 11, csütörtök

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   keresztelési megbeszélés –

előzetes bejelentkezéssel

22:00   online élő kompletórium

június 12, péntek

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

13, 14, 15 ó: altemplomi temetés

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise

június 13, Szombat

templom és temető: 9-12, 14:30-18:45

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise

június 14, Úrnapja

templom és temető nyitva: 9-17

10:00   szabadtéri sztmise körmenettel

További eseményeink

Június

13-án pap-, 20-án diaconusszente-lés Esztergomban. Mindkettő érinti plébániánkat; az egyházmegye face-book oldalán és a Bonum tv-n köz-vetítik. Most a szentmisék után lel-kicsokor papírokat osztunk. Kérem, hogy vállaljuk a szentelendőkért imádságokat, böjtöket, jócselekede-teket: összegyűjtve lelkicsokrot aján-dékozunk a szentelendőknek: jún. 20-ig kérjük leadni a plébánián, a sek-restyében, vagy e-mail címünkön.

17, szerda 9ó szentmise, Nyugdíjas Klub összejövetele

21, vas: 8 ó szentmise (Pongrác út)

10 ó szabadtéri szentmise

22, hétfő 9ó szentmise

24, szerda 18 ó sztmise – Keresz-

telő Szent János születése

27, szo 18 ó sztmise – Szent László

prédikál: Máté János Kristóf újmisés

28, vas 10 óra Máté János Kristóf primíciája (templombúcsú)

29, hétfő 18 ó szentmise – Szent Péter és Pál

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Július 12-17 nyári tábor

Aug 19-23 családos tábor

Aug 24-27 között nyári napközi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről

emlékezik meg az Anyaszentegyház:

Hétfő: Prágai Szent Ágnes szűz. Apja cseh király. II. Frigyes császár házassági ajánlatát nem fogadta el, klarissza lett. +1282-ben.

Kedd: Szíriai Szent Efrém, diá-konus, hitvalló és egyháztanító. Po-gány pap fia volt s mint fiatal em-ber tért át a katholikus hitre. Nagy Szent Vazul diákonussá szentelte. A keleti egyházatyák sorában foglal helyet. Költeményeiért a szírek „a Szentlélek hárfájának” nevezték. +373-ban, Edessában.

Csütörtök: Szent Barnabás apos-tol. Valószínű az Úr 72 tanítványa közül való. Később Szent Pál apos-tol vette társul maga mellé, mint-hogy a Szentlélek maga jelölte ki kettőjüket apostolnak és együtt tet-ték meg az első missziós utat. Ezu-tán Cyprus szigetén hirdette az e-vangéliumot. +65-ben.

Szombat: Páduai Szent Antal hitvalló. Portugáliában született; még Szent Ferenc életében követői közé lépett. Marokkóba küldték té-ríteni, de onnan betegsége miatt visszajött és előljárói akarata sze-rint Olaszországban vándorprédi-kátor lett. Sok csodát művelt. +1231-ben, Páduában.

Read 2334 times
Joomla Templates: by JoomlaShack