péntek, 10 július 2020 08:36

Plébániánk hirdetései - júl. 12.

Rate this item
(0 votes)

Szentmisékre szándékokat felveszünk.

*             *             *

Plébániánk számlaszáma:

10700581-71335584-51100005 Számlatulajdonos: Kőbányai Szent László Plébánia. Isten fizesse meg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E HETI RENDÜNK

július 12, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

 

július 13, hétfő

18:00   szentmise (orgonás)

július 14, kedd

nincs szentmise

 

július 15, szerda

18:00   szentmise (olvasott)

július 16, csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 17, péntek

13:45   temetői temetés (énekes)

14:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 18, Szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 19, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További eseményeink

Augusztus

Kb. 10 hely van még a zarándoklat-ra: aug 2, vas a 10ó sztmise után busszal felkeressük a legimpozánsabb magyarországi Krisztus szobrot Tarcalon:

Tervezett program:

imádság a szobornál

tájnézés a dombtetőről

séta a városban

fakultatív borkóstolás

vacsora a Tarcali Csárdában

Részvételi díj: 13 000 HUF/fő, mely magában foglalja az utazás és a vacsora költségeit. A borkóstolást nem.

5 000 HUF előleggel jelentkezni Andrásnál lehet.


8, szombat 19 ó Orgonák éjszakája:

Kissné Baranyai Éva és Benedek András hangversenye Buxtehude műveiből:

F-dúr tokkáta, D-dúr preludium

fisz-moll preludium

g-moll preludium, e-moll chiacona


16, vasárnap 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti

19-23 családos tábor

20, csütörtök 10 órai szentmisét a Kossuth Rádió közvetíti

24-27 között nyári napközi

Szeptember

6, vasárnap Bánóczky Előd atya aranymiséje 10 órakor

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Henrik császár, hit-valló. Német császár volt. Súlyos betegségéből Szent Benedek köz-benjárására csodával gyógyult meg. Ezután belépett a rendbe, de azt a parancsot kapta, hogy menjen visz-sza trónjára. Így lett a bencés Oblá-tusoknak, Szt Benedek világban élő gyermekeinek a pártfogója. + 1024.

Kedd: Lellisi Szent Kamill hit-valló. A „jó halál atyái” rend alapí-tója. Negyedik fogadalmuk, hogy a járványos betegeket ápolják. Ezt tette az alapító is, ezért a betegek pártfogója. +1641-ben, Rómában.

Szerda: Szt Bonaventura püspök, hitvalló és egyháztanító. Ferences szerzetes volt, majd rendi generális, végül kardinális lett. Aquino szentje mellett (Aquinói Szt Tamás) a sko-lasztikus theológia legnagyobb tudó-sa lett, a ’doctor seraphicus’ és ’min-den misztikus fejedelme’. +1274-ben, a második lyoni zsinat alatt.

Csütörtök: Kármelhegyi Boldog-asszony. A kármelita-rend a XII. sz-ban alakult Kármel hegyén, ahol Illés próféta is elvonulva élt. Jel-lemzője a Szűzanya iránti nagy tisz-telet. A skapuláré (a szent vállruha) felvétele mindenkit a Szent Szűz kü-lönös oltalma alá helyez. Ma tulaj-donképpen ezt az anyai oltalmat köszönjük meg az ünnepi áldozattal.

Péntek: Szt András és Benedek remeték és vértanúk. András Len-gyelországban született s a Zobor-hegyi kolostor lakója lett. Később Trencsén vidékén remetéskedett. 1110 körül halt meg. Kedvelt tanítványával, Benedek vértanúnak tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik.

Szombat: Szent Hedvig hitvalló. Magyar születésű lengyel királynő, ki 10 éves korától,1384-tól ült a trónon. A litvánok keresztény hitre térítésének pártfogója. A Dunaka-nyar védőszentje.

Két érdekesség: 1384-ben koro-názták meg. Az oklevelek királyként említik, mert a hivatalos nyelv, a la-tin, nem tett különbséget királynő és királyné közt, és nem lett volna egy-értelmű, hogy uralkodóról van szó.

Halálakor a közeli szentté avatás-ban annyira bíztak, hogy a székes-egyházban nem a királyi kriptában temették el, hanem az oltár alá. Szentté avatása sokat váratott ma-gára, az első lengyel pápa, Szent II. János Pál avatta 1997-ben.

Read 2042 times
Joomla Template: from JoomlaShack