szombat, 18 július 2020 22:28

Plébániánk hirdetései - júl. 19.

Rate this item
(0 votes)

Szentmisékre szándékokat felveszünk.

*             *             *

Plébániánk számlaszáma:

10700581-71335584-51100005 Számlatulajdonos: Kőbányai Szent László Plébánia. Isten fizesse meg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E HETI RENDÜNK

július 19, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

 

július 20, hétfő

nincs szentmise

július 21, kedd

nincs szentmise

július 22, szerda

nincs szentmise

 

július 23, csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 24, péntek

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 25, szombat

15:00   esküvő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Mészáros Zsolt Máté és Kővá-ri Eszter Sára hangversenye.

 

július 26, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

További eseményeink

Augusztus

A tarcali zarándoklat díja lecsökkent. Kérjük, akik már a teljes ösz-szeget befizették, keressék Andrást, a visszajáró pénz miatt.

7, péntek: egész napos szentségimádás

8, szombat 19 ó Orgonák éjszakája:

Kissné Baranyai Éva és Benedek András hangversenye Buxtehude műveiből:

F-dúr tokkáta, D-dúr preludium

fisz-moll preludium

g-moll preludium, e-moll chiacona

16, vasárnap 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti

19-23 családos tábor

20, csütörtök 10 órai szentmisét a Kossuth Rádió közvetíti

24-27 között nyári napközi

Szeptember

6, vasárnap Bánóczky Előd atya aranymiséje 10 órakor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

A szentekről szóló rövid ismerte-téseket 2016. július 18-ától közöljük. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük példaképeink életét, hogy belőlük erőt merítve igyekezzünk mi is szentebb életet élni.  Benedek András

Hétfő: Szent Apollináris püspök és vértanú. Apollináris Szent Péter-rel együtt jött Rómába és innen küldte az apostol püspökként Ra-vennába, ahol vértanú lett 75 körül.

Kedd: Brindisi Szent Lőrinc ál-dozópap és egyháztanító. 1559-ben született Brindisiben. Kapucinus vándorprédikátorként 1601-ben Ma-gyarországra is eljutott, ahol Szé-kesfehérvár és Csókakő ostrománál győzelemre lelkesítette a magyaro-kat a törökök ellen. Számos művet írt, amelyekben a hitet mutatta be. +1619. július 22-én, Lisszabonban.

Szerda: Bűnbánó Szent Mária Magdolna. A Szentírásban úgy lát-szik, három különböző asszonyról van szó: a ’bűnbánóról’, aki meg-mosta könnyeivel az Úr lábát; betá-niai Máriáról, Lázár és Márta test-véréről; és magdalai Máriáról, aki az Úr halálánál (Ján. 19, 25) és a feltámadásnál lép elő. A liturgia azonban ezt a hármat egy személy-nek veszi.

Csüt: Szent Brigitta özvegy. Svéd királyi család sarja; rendalapító; sok misztikus kegyelemmel tüntette ki az Úr: látomásokban kapott kinyi-latkoztatásai mélyértelműek. Nagy szerepe volt, hogy V. Orbán pápa Avignonból visszatért Rómába. Itt halt meg Brigitta is, 1373-ban.

Péntek: Szent Kunigunda szűz. Lengyelország királynője, IV. Béla magyar király leánya.

Szombat: Szent Jakab apostol. Az idősebb, Zebedeus és Salome fia. Szent János testvére volt. Ő is látta Jézus megdicsőülését és halálgyöt-relmét, a másik két kiválasztottal együtt. Az apostolok közül legelő-ször ürítette ki a szenvedés kelyhét, mert Heródes Agrippa 42-ben lefe-jeztette.

Az ünnep valószínűleg a szent ma-radványainak feltalálását, ereklyéinek átvitelét, vagy a Santiago de Com-postella-bazilika felszentelését ünnepli.

A szent csontjait ugyanis – bizo-nyára még az iszlám elterjedése e-lőtt – Spanyolországba vitték és ott elrejtették. Csodálatos fényjel kö-vetkeztében, a IX. század elején fe-dezték fel. II. Alfonz király a szent sírja fölé templomot és kolostort építtetett (829) és ebből fejlődött ki a jelenlegi Santiago de Compos-tella. Ma az ereklyék az 1122-ben befejezett hathajós bazilikában nyu-gosznak. 1883-ban a Rítus-kongre-gáció valódiságukra nézve meg-vizsgálta és XIII. Leó pápa 1884. november 1-én ünnepélyes bullával megerősítette.

Read 2258 times
Joomla Template: from JoomlaShack