szombat, 01 augusztus 2020 20:41

Plébániánk hirdetései - aug. 2.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

augusztus 2, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

egyéni szentségimádás estig

11:00   Tarcali zarándoklat - indulás

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 3, hétfő

nincs szentmise

augusztus 4, kedd

nincs szentmise

augusztus 5, szerda

nincs szentmise

 

augusztus 6, csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 7, elsőpéntek

de. betegek látogatása

templomunkban egész napos szent-ségimádás.

A templom nyitva 9:00-18:45.

  9:00   szentségkitétel

17:00   szentóra

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 8, szombat

15:00   esküvő (orgonás)

16:00   esküvő (orgonás)

17:00   esküvő keresztelővel (olv.)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   Orgonák éjszakája:

Kissné Baranyai Éva és Benedek András hangversenye Buxtehude műveiből:

F-dúr tokkáta, D-dúr preludium

fisz-moll preludium

g-moll preludium, e-moll chiacona

 

augusztus 9, vasárnap

  8:00   Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise (orgonás)

18:30   gyóntatás

19:00   szentmise (orgonás)

További eseményeink

Augusztus

16, vasárnap: 10 órai szentmisét a Katolikus Rádió közvetíti

19-23: családos tábor Felsőtárkány

20, csütörtök: 10 órai szentmisét a Kossuth Rádió közvetíti

20-21: nincs hivatali félfogadás!

23, vas és 30 vas: Pongrácz úton nincs szentmise

24-27: között nyári napközi

31, hétfő 10:30 Esztergomban krizmaszentelési szentmise (Nagycsütörtökön elmaradt)

Szeptember

6, vasárnap Bánóczky Előd atya aranymiséje 10 órakor

13, vasárnap 10 óra elsőáldozás

Újmisések dispozíciói:

Garaczi Gergely a Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébániára;

Gyurász Kristián (sic!) a Zuglói Páduai Szent Antal Plébániára;

Harangi Tibor a Terézvárosi Szent Teréz Plébániára;

Lőw Gergely a Szent István Király Bazilika Plébániára;

Máté János Kristóf a Városmajori Jézus Szíve Plébániára kapta első kápláni kinevezését.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Vianney Szt János Mária hitvalló. Ars híres szent plébánosa, szigorú önmegtagadó életet folyta-tott, de egész lénye szelídség és egyszerűség volt. Nagyra értékelték őt, mint gyóntatót. + 1859-ben.

Szerda: Havas Boldogasszony. A régebbi Mária-templom – Santa Maria Maggiore – szentelésének ünnepe. Liberius pápa építette 366-ban azon a helyen, amelyet a legenda szerint ezen a napon csodálatosan hó borí-tott. Innen a név is: Havas Boldog-asszony.

Csüt: Urunk Jézus Krisztus szí-neváltozása. Ez az ünnep Jézus éle-tének arra a csodás esetére emlé-keztet, amikor Péter, Jakab és János apostolok előtt (kik később az Olaj-fák hegyén halálfélelmének tanúi voltak,) egésze alakját a bennerejlő isteni erő sugározta át. Eme titok liturgikus megdicsőítésének nyomai a VII. sz-ba nyúlnak vissza. Már akkor olvasták ezt az evangéliumot a második böjti vasárnap vigíliai miséjén, de ez maradt az evangéli-um akkor is, amikor a vigíliai ün-neplést az előtte lévő szombat reg-gelre tették. A megdicsőülés ünne-pét aug. 6-án III. Kalixtus pápa (1455-58) rendelte el hálaünnepül, annak emlékére, hogy Hunyadi Já-nos a török fölött Nándorfehérvárnál az 1457. évben győzelmet aratott. (Ennek emlékét hirdeti még a déli harangszó is az egész világon.)

A megdicsőülés helye régi hagyo-mányok szerint a Tábor hegye. Ez egy 662 méteres, 10 km-re Názá-rettől keletre. A hegyen már Ilona császárnő három hajlékot építtetett: a Megváltó templomát és két ora-tóriumot, vagyis kápolnát.

Péntek: II. Szent Sixtus pápa. Két kedves diakónusával együtt 258-ban lefejezték Rómában.

Szintén péntek: Szt Kajetán hit-valló. Grófi családból származott. Először jogtudós volt s csak azután lett pap. Luther kortársa, de igazi és helyes módon reformátor. Ő alapí-totta a teotinus-kongregációt; +1547.

Szombat: Szt Domonkos hitvalló. Spanyol nemes volt. Mint kanonok is sokat buzgólkodott Dél-Francia-országban az eretnekek megtérítésén. Ezért alapította meg 1216-ban a ’prédikáló testvérek rendé’-t (do-monkosok), +1221-ben, Bologná-ban. Ereklyéi is ott pihennek.

Read 1950 times
Joomla Template: by JoomlaShack