szombat, 20 február 2021 22:03

Plébániánk hirdetései - febr. 21.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

február 21, Nagyböjt 1. vasárnapja

hamvazás a szentmiséken

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók

10:00   szentmise (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 22, hétfő

  9:00   szentmise (orgonás)

14:15   temetői temetés (énekes)

 

február 23, kedd

február 24, Szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

 

február 25, csütörtök

17:30   gyóntatás a sztmiséig

18:00   szentmise (orgonás)

szentségimádás, gyóntatás 19 óráig

 

február 26, péntek

Templomunkban nem lesz szent-mise. Helyette a Szt György templomban lesz 17:15-től keresztút és 18-tól szentmise.

 

február 27, szombat

16:00   házasságrendezés (olv)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

február 28, Nagyböjt 2. vasárnapja

Gyűjtés a katolikus iskolák javára

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

  9:30   elsőáldozók

10:00   szentmise (orgonás)

10:45   felnőtt szentségfelkészítő

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A nyári hittanos tábor támogatására ajándéktárgyak vásárolhatóak most és a következő hétvégén a szent-misék után.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Március

25, csüt: Gyümölcsoltó Boldogasz-szony főünnepe.

28, Virágvasárnap

Nagyböjti keresztutak

17:15 keresztút

18:00 szentmise

utána gyóntatás 19 óráig

márc. 5.      Szent László

márc. 12.    Szent György

márc. 19.    Szent László

márc. 26.    Szent László

Április

1, Nagycsütörtök

2, Nagypéntek

3, Nagyszombat

4, Húsvétvasárnap

Nyári táborok

Aug. 18-22családos táb. Ráróspusztán.

Augusztus 23-27: nyári napközi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szent Péter antióchiai székfoglalása.

Kedd: Szt Polikárp, az apostolok tanítványa; püspök és vértanú +159.

Szerda: Szent Mátyás, a Júdás helyébe választott apostol ünnepe.

*          *          *

Szombat:

A fájdalmas

Szűzről nevezett Szent Gábor

(1838-1862) hitvalló.

Assisiből szár-mazó

passzionista szerzetes,

ki különös tisz-telettel volt a Hétfájdalmú Szűz szenvedése iránt.

Egy gazdag, 13 gyermekes család 11. gyermeke volt, eredeti neve Francesco Possineti. Feladta a vilá-gi életet és belépett a Passzionista Rendbe.

Apja ezt ellenezte: számos rokont arra buzdított, hogy beszéljék le fiát erről a tervéről. Próbálkozásaikat nem koronázta siker, és hamarosan az édesapa rájött, hogy Francesco szándékai őszinték és nem pedig hóbortosak.

Tuberkulózis miatt vesztette életét még pappá szentelése előtt, 24 éve-sen. A közösség jelenlétében hunyt el: magához közel tartotta a fáj-dalmas Szűzanya képét, közben mosolygott. Akik jelen voltak Gá-borral halálakor, azt jelentették, hogy felült az á-gyá-ban, arca ragyogóvá vált, ahogy egy máskülönben nem látott alak felé nyúlt, aki belépett a szobába. Lelki atyja véleménye szerint, Szent Gábor Szűz Máriát látta halála pillanatában.

XV. Benedek pápa avatta szentté 1920-ban.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saját gondolataim az Evangélium-ról és a szentbeszédről:

Read 2295 times
Joomla Templates: from JoomlaShack