szombat, 20 március 2021 11:06

Plébániánk hirdetései - márc. 21.

Rate this item
(0 votes)

 

Visszavonásig a nyilvános szentmisék szünetelnek. A templom és az urnatemető nyitvatartási rendje:

hétfőtől szombatig:9-12; 14:30-17:45

vasárnap: 11:30-17:00

Buzdítjuk a Kedves Híveket a nyitott templom látogatására, egyéni, személyes imádságra!

YouTube és Facebook csatornáinkon új tartalmakat osztunk meg.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ne feledkezzünk meg templomunkról, plébániánkról és munkatársainkról – ha módunkban áll – rendszeres átutalási megbízással vagy csekken történő befizetéssel támogassuk!

Számlaszámunk: 10700581-71335584-51100005 Számlatulajdonos neve:

Kőbányai Szent László Plébánia.  Csekk az újságos asztalról vihető! Isten fizesse meg minden adakozó nagylelkűségét!

 

E HETI RENDÜNK

március 21, Nagyböjt 5. vasárnapja

VASÁRNAPI RÁHANGOLÓ - gondolat morzsák

10:00   sztmise közvetítése élőben

Szentmise énekszövege és a lelki áldozás imádsága idekattintva tölthető le!

 

11.30 gyóntatás

12:00-12:30: szentáldozási lehetőség a templomban

március 22, hétfő

március 23, kedd

március 24, szerda

 

március 25, csütörtök

Gyümölcsoltó Boldogasszony

gyóntatás, áldoztatás 17:00-17:40

 

március 26, péntek

gyóntatás, áldoztatás 17:00-17:40

 

március 27, szombat

ÓRAÁTÁLLÍTÁS - KEZDŐIK A NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS: EGY ÓRÁVAL ELŐBBRE KELL ÉJJEL TEKERNÜNK AZ IDŐMÉRÓ SZERKEZETEINKET

március 28, Virágvasárnap

 

10:00   sztmise közvetítése élőben

Szentmise énekszövege és a lelki áldozás imádsága idekattintva tölthető le!

 

11.30 gyóntatás

12:00-12:30: szentáldozási lehetőség a templomban

Plébániánk logójával készült maszk 1000 Ft-ért megvásárolható a plébánián iroda időben.

---------------------------------------

 

A felvett szentmise szándékokat hívek jelenléte nélkül elvégezzük. Mivel nyilvános liturgián nem tudunk részt venni, éljünk a média adta lehetőségekkel.

A rendkívüli helyzet miatt Bíboros Főpásztorunk felmentést adott a vasárnapi misekötelezettség alól, de az Úr napját otthoni, egyéni és családi imádsággal szenteljük meg!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Mongrovejói Szt Turibiusz püspök, hitvalló. Spanyol, ki Amerikába ment a vallási életet előbbre vinni. +1606.

Csüt: Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony), főünnep. E napon dicsőíti az Egyház Mária életének legnagyobb csodáját és titkát. A szűzből anya lesz, anélkül, hogy megszünnék szűznek maradni. Ezen titok hirdetésére csen-dül fel tornyainkban naponként háromszor a harang, hogy a hívők az Úr angyalával együtt köszöntsék az Úr alázatos szolgáló leányát.

*          *          *

Szerda: Szent Gábor arkangyal ünnepe. Gyümölcsoltó B.A. előtt egy nappal van.

Gábor nevének jelentése: «Isten ereje». De joggal nevezik a szent angyalt a «megtestesülés angyalának» is. Ő jövendölte meg ugyanis Dávid prófétának a messiási időket és Jézus halálát. Ő hirdette ki Zakariásnak a templomban Jézus előhírnökének születését. Végül ő vitte hírül a leg-szentebb Szűz Máriának a Szent-lélek kegyelemmel teljes leszállását. Tehát Szent Gábor a Megváltó elő-hírnökének, megtestesülésének és halálának követe.

NB. 5. VAS. SZENTMISE ÉNEKEI

Introitus

Ítélj meg engem, Isten, válaszd el ügyemet a szentségtelen néptől! A hamis és álnok embertől ments meg engem!

Könyörgés

Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szere-tet vezessen, amellyel Krisztus sze-rette a világot, és halálra adta ér-tünk önmagát.

Graduale

Ragadj el engem, Uram, ellensé-geimtől, * taníts meg arra, hogy akaratodat teljesítsem!

Offertorium      refrain:

Teljes szívből dícsérlek, én Uram,

Tégy jót velem,

      hogy szavad megtartsam:

Cselekedjél szolgáddal kegyesen,

igéd szerint élesszél fel engem.

Communio

Előtted, Jézusom, leborulok,

Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.

Ó, kérlek, hogy nekem malasztot adj,

Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.

Szép piros véreddel öntözgettél,

Amikor elestem, fölemeltél.

Légy azért irgalmas, és meghallgass,

Mennyei erőddel, ó, támogass!

Esengő szavamat meghallgassad,

Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:

Hogy végső órámban kiálthassam,

Szt Neved, Jézusom, kimondhassam.

Záróének

Gyászba borult Isten csillagvára,

Függönyt vontak mennynek ablakára

Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány:

Vértől ázott szent kereszt oltárán.

Temetésre lejön a mennyország,

Könnytől áznak az angyali orcák,

Sír, zokog a fia-vesztett gerle:

Égig ér a Szűzanya keserve.

Élet Ura, meghaltál üdvünkre:

A Sátánnak országa most dőlt le.

Szűzanyádnak fájdalmát tekintsed,

Add meg nékünk a mennyei kincset.

Read 2167 times Last modified on szombat, 20 március 2021 11:16
Joomla Template: by JoomlaShack