kedd, 30 március 2021 20:04

Plébániánk hirdetései - márc. 28. Virágvasárnap

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

március 28, Virágvasárnap

templom nyitva: 11:30-17:00

10:00   sztmise közvetítése élőben, Passió-éneklés; plébániánk

YouTube csatornáján

11:30   gyóntatás

12-12:30 szentáldozási lehetőség

 

március 29, Nagyhétfő

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

17:00-17:30    gyóntatás, áldoztatás


 

március 30, Nagykedd

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

17:00-17:30    gyóntatás, áldoztatás

 

március 31, Nagyszerda

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

14:00   altemplomi temetés (énekes)

15:00   altemplomi temetés (énekes)

16:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00-17:30    gyóntatás, áldoztatás

 

április 1, Nagycsütörtök

templom nyitva: 9-12, 14:30-17:45

18:00   szentmise az Utolsó vacsora emlékére; online közvetítés

YouTube csatornánkon

 

április 2, Nagypéntek (elsőpéntek)

templom nyitva: 9-14, irodai zárva!

10-10:30 gyóntatás, áldoztatás

15:00   keresztút és nagypénteki szertartás online: YouTube

 

április 3, Nagyszombat

templom nyitva: 9-14

15:00   feltámadási szertartás online

YouTube csatornánkon

 

április 4, Húsvétvasárnap

templom nyitva: 12:00-17:00

10:00   sztmise közvetítése élőben

plébániánk YouTube csatornáján

12-12:30 szentáldozási lehetőség

 

Ne feledkezzünk meg templomunkról, plébániánkról és munkatársainkról. Számlaszámunk:

10700581-71335584-51100005

Csekk az újságos asztalról vihető! Isten fizesse meg!

A Nagyhét miatt egy szentről sem emlékezik meg az Anyaszentegyház

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Virágvasárnapi szentmise énekei

Az Úr bevonul Jeruzsálembe, s mi ünnepélyesen elkísérjük őt az úton, a szenvedés útján.

Kezdőének:

El ne távoztasd segítségedet tőlem, az én védelmemre tekintsél, Uram! Szabadíts meg engem az oroszlán szájából, s a vadállatok szarvától engem, megalázottat!

Könyörgés

Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatos-ságra, amikor szent akaratodból em-beri testet öltött és vállalta a kereszt-halált. Segíts jóságosan, hogy kín-szenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában.

Graduale

Te tartottad az én jobbomat, és a te akaratod szerint vezetsz engem, * és a te dicsőségedbe befogadsz engem.

Passió Szent Márk szerint

Offertorium

Refr:

Eledelül nekem epét adtak,

és szomjamban ecettel itattak.

Ima a lelki áldozáshoz:

Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni éle-temben és halálom után is. Ámen.

Áldozás

Atyám, ha el nem múlhat e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod!

Záróének

Vexilla regis prodeunt. VI. századi him-nusz. Szövegét Venantius Fortunatus írta, amikor Türingiai Szent Radegundis király-nő II. Jusztinosz császártól szent ke-reszt-ereklyét kapott.

Király zászlói lengenek,

villog titkával a kereszt,

rá testben fölfeszíttetett,

ki minden testet alkotott.

Szögekkel verve tagjai,

kinyújtva lába és keze:

itt függ a véres áldozat,

ki a megváltás ára volt.

A lándzsa szörnyű vashegye

itten sebezte oldalát,

vérrel és vízzel áradott,

lemosni bűneink sarát.

Betellett Dávid jóslata,

amelyet egykor énekelt,

hirdetvén minden nép között:

“Fáján országol Istenünk!”

Ó fényességes, drága Fa,

király vérével bíboros,

te méltó törzsről származol,

hogy érintsd szentelt tagjait.

Te áldott, kinek ága közt

váltságunk díja lebegett,

te lettél teste mérlege,

s a poklot megrabolta fád.

Szent kérged ont jó illatot,

ízed a nektárt győzi le!

Ezer gyümölccsel boldogan

tapsolnak győztes karjaid!

Üdvözlégy oltár, szent kereszt,

melyen Ő dicsőn szenvedett,

rajtad az Élet halt halált,

s holtával szerzett életet.

(Meghajolva a Szent Kereszt felé:)

Ó szent Kereszt, te egy remény,

a szenvedés szent idején

növeld a jókban javaid,

s töröld a bűnös vétkeit!

Háromságos nagy Istenünk,

dicsérnek téged mindenek,

kiket megvált a szent Kereszt:

vezérelj minket szüntelen. Amen.

Read 2455 times
Joomla Templates: from JoomlaShack