szombat, 08 május 2021 14:59

Plébániánk hirdetései - máj. 09.

Rate this item
(0 votes)

május 9, Húsvét 6. vasárnapja

  9:15   elsőáldozók (plébánia)

10:00   szentmise (orgonás)

Varsányi István karnagy halálának 2. évf.

11:15   kerületi tűzoltóság megáldása

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

gyónt. 17:30-tól és a sztmisék alatt

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

 

május 10, Hétfő

  9:00   szentmise (olvasott)

 

május 11, Kedd

május 12, Szerda

  9:00   szentmise (olvasott)

18:45   jegyesoktatás a jelentkezet-teknek (templom)

 

május 13, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

19:00   felnőtt katekézis (templom)

 

május 14, Péntek

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   temetői temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

 

május 15, Szombat

élő rózsafüzér Budapest körül

17:00   esküvő (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

 

május 16, Urunk mennybemenetele

  9:15   elsőáldozók (plébánia)

10:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

gyónt. csak a sztmisék alatt

19:00  ifjúsági hittan (plébánia)

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

Van lehetőség szentmiseszándékok felvételére a megszokott módon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

21. péntek 18 órakor katolizálás

22, szo: szentmise után Öröm útja

23, Pünkösd vas: A mai napon teljes búcsú nyerhet, aki templomban áhítattal részt vesz a Veni Creator ünnepélyes eléneklésében. Éppen ezért mindkét szentmisén eléne-keljük, hogy aki szeretné, búcsút nyerhet. Gyónás, áldozás is szük-séges mellé, ill. az éneklés.

10 órakor felnőtt bérmálás és első-áldozás a pénteki áttértnek

Június

19, szo: Esztergomban papszentelés

20, vas 10 óra Kiss Géza újmiséje

27, vas 10 óra Riesz Domonkos újmiséje templombúcsúval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Géza és Domonkos szentelése alkalmából lelki csokrot szeretnénk nekik ajándékozni. Ehhez a segítséget a szentmisék után osztjuk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A karmelita nővérek egyházmegyénkért és papjainkért elsővasár-naponként 17 órakor szentségimádásban imádkoznak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító. +1569.

Kedd: Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú. +1944.

Szerda: Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk. +304.

Szerda Szent Pongrác vértanú. Szintén +304.

Csütörtök: A Fatimai Boldog-ságos Szűz Mária megjelenése.

A Szent Szűz 1917-es portugáliai három pásztorgyermek előtti első megjelenésének napja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kérjük, idén se feledkezzenek meg adójuk kétszer 1%-ának felajánlá-sáról. Ez további adófizetéssel nem jár, a befizetett adó 1-1%-áról történik csupán a rendelkezés.

A Katolikus Egyház száma: 0011

Plébániánk alapítványának adószá-ma: 19659664-1-43

neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházközség Alapítvány.

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a Kőbányait a NAV rendszere rövid ö-vel használja!

Az alapítvány székhelye: 1202 Bp. Nagyszalonta utca 19.

A NAV táblázatában a 6047 sor-szám alatt található.

Read 1274 times
Joomla Template: by JoomlaShack