vasárnap, 16 május 2021 06:24

Plébániánk hirdetései - Urunk mennybemenetele

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

május 16, Urunk mennybemenetele

  9:15   elsőáldozók (plébánia)

10:00   szentmise (orgonás)

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan (plébánia)

gyónt. csak a sztmisék alatt

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

 

május 17, Hétfő

  9:00   igeliturgia (olvasott)

 

május 18, Kedd

május 19, Szerda

  9:00   igeliturgia (olvasott)

10:00   Nyugdíjas Klub összejövetele

18:45   jegyesokt. a jelentkezőknek

 

május 20, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise, litánia (orgonás)

19:15   felnőtt katekézis (plébánia)

 

május 21, Péntek

14:30   altemplomi temetés (énekes)

15:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   sztmise, lit, katolizálás (org)

 

május 22, Szombat

15:00   altemplomi temetés (énekes)

17:00   esküvő (orgonás)

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org.) búcsúnye-rési lehetőséggel, Öröm útja

 

május 23, Pünkösd

A mai napon teljes búcsú nyerhet, aki templomban áhítattal részt vesz a Veni Creator ünnepélyes elének-lésében. Ezért 10 órakor és szom-bat este elénekeljük, hogy aki sze-retné, búcsút nyerhet. Gyónás, ál-dozás is szükséges az éneklés mellé.

10:00   szentmise (orgonás), felnőtt bérmálás és elsőáldozás a pénteki áttértnek

18:00   szentmise (orgonás)

gyónt. csak a sztmisék alatt

PONGRÁC ÚTON NEM LESZ!

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Május

24, Pünkösdhétfő: Karizmák ünne-pe Máriaremetén. Plakáton részletek.

Június

5, szombat 17 ó: szentségimádás

6, vas Úrnapja

19, szombat 10:30: Esztergomban papszentelés. Különbuszt indítunk a templom elől 7:45-kor. Jelentkezni 2000 Ft befizetésével lehet.

20, vas 10 óra Kiss Géza újmiséje

27, vas 10 óra Riesz Domonkos újmiséje templombúcsúval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reményeink szerint szeptember 1-től katolikus óvoda indul Kőbányán a Mádi utca 4-6 alatt Reménység Katolikus Óvoda néven. Kérjük a szülőket, hogy szándéknyilatkozaton jelezzék, hogy igénybe kívánják-e venni az egyházi fenntartású intézményt. Papír a sekrestyében, irodában és a plébánia honlapján érhető el.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Géza és Domonkos szentelése alkalmából lelki csokrot szeretnénk nekik ajándékozni. Ehhez a segítséget a szentmisék után osztjuk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Boldog Scheffler János Szatmári püspök és vértanú. Bör-tönben halt meg, mert kiállt a pápai hűség mellett a Román állammal szemben.

Kedd: Szent I. János pápa és vértanu. Az ariánus Nagy Teodorik császár Ravennában fogságba vetette őt és ott halt meg 526-ban.

Csüt: Szienai Szt Bernardin hit-valló. Ferences szerzetes és Ka-pisztrán Szent János mestere. Híres népszónok és Jézus Szent Neve iránt való ájtatosság terjesztője. Az ő szellemét valósítják meg a Credo-egyesületek. + 1444, Aquiliában.

Péntek: Magellán Szent Kristóf és társai, vértanúk. 1927-ben Mexikóban 24 pap és 3 világi hívő Krisztus Királyt megvallva szenve-dett vértanúságot.

Szombat: Szent Rita özvegy, szerzetesnő. Szülei akarata szerinti durva férjét imádsággal átformálta. Férje és gyermekei halála után kolostorba lépett. Hosszas, fájdal-mas betegség után hunyt el. Nagy közkedveltségnek örvend, nehéz ügyekben sokszor tapasztalt köz-benjárása miatt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kérjük, idén se feledkezzenek meg adójuk kétszer 1%-ának felajánlá-sáról. Ez további adófizetéssel nem jár, a befizetett adó 1-1%-áról történik csupán a rendelkezés.

A Katolikus Egyház száma: 0011

Plébániánk alapítványának adószá-ma: 19659664-1-43

neve: Budapest X Köbányai Szent Lászlo Egyházközség Alapítvány.

Székhely: 1202 Bp. Nagyszalonta u 19.

A NAV táblázatában a 6047 sor-szám alatt található.

Read 1487 times
Joomla Template: by JoomlaShack