szombat, 03 július 2021 16:40

Plébániánk hirdetései - júl. 04.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

július 4, Vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

 

július 5, Hétfő

Nincs szentmise.

július 6, Kedd

Nincs szentmise.

 

július 7, Szerda

  9:00   szentmise (orgonás)

 

július 8, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   sztmise, sztségimádás (org)

 

július 9, Péntek

10:00   temetői temetés (énekes)

13:30   altemplomi temetés (énekes)

14:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 10, Szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 11, Vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

15:00   esküvő (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Júl-aug: a Szt László Templomban vas. este 19 órakor kezdődik a szentmise.

Július

Vasárnaponként 8 órától szentmise a Pongrácz úti templomban.

12 és 14: hétfőn és szerdán nem lesz szentmise

11-16 nyári hittanos tábor Ugodon

16, péntek 18:45: zenés áhítat élő-ben a templomban. Riesz Domon-kos atya vezeti, dr. Maróti Gábor, Győri Egyházmegyei Zeneigazgató orgonál.

Augusztus

7, szo: egész napos szentség-imádás

18-22: családos tábor (honlapon)

23-27: nyári napközi (honlapon)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Zaccaria Szent Antal Mária hitvalló. Cremonában szüle-tett és ott is halt meg, 1539-ben. Először orvos, majd pap volt. Ő a-lapította a barnabiták rendjét a fér-fiak és az angelikák (a veszélyez-tetett leányok őrangyalainak) rend-jét a nők számára. A negyvenórás szentségimádás is az ő kezdemé-nyezésére keletkezett.

Kedd: Goretti Szent Mária szűz és vértanú. 1890-ben született szegény családból. Szent életet élt, és állhatatos volt az imádságban. 1902. júl. 6-án szüzessége védelmé-ben tőrdöfések oltották ki életét, mivel inkább meghalni akart, mint vétkezni.

Péntek: Zhao Rong Szt Ágoston áldozópap és társai, vértanúk. A kínai egyház számos vértanújára emlékezünk, kik püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, vala-mint világi hívők: különböző korú férfiak és nők, fiúk és leányok és kisgyerekek, nagy szenvedések kö-zött tettek tanúságot Krisztusról.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Főpásztori közlemény

A NEK kapcsán olyan ritka alkalom adatik meg számunkra, hogy Főegyházmegyénk egész hívőközösségével módunk lesz együtt ünnepelni három sztmise keretében is:

- szept 5, vas 16 ó Hősök tere;

- 11, szombaton 17ó előesti sztmi-sén a Kossuth téren, amely a Hősök terére vonuló eucharisztikus, gyertyás menettel zárul;

- 12, vas 11 óra 30 perckor a Hősök terén Szentatyánk, FERENC pápa által tartott Statio Orbis sztmisén.

Elrendelem, hogy a Kongresszus nyitó- és zárónapján, szept 5-én du. és 12-én de. a Főegyházmegyében ne tartsanak szentmiséket.

Azoknak, akik egészségi állapotuk, vagy állapotbeli kötelességük teljesítése miatt nem tudnak sem a Statio Orbis, sem a plébániai szent-misén részt venni, azok számára felmentést adok ezekre a napokra a misén való részvétel kötelezettsége alól.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MKPK KÖZLEMÉNY

2021. július 4-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

1. Mostantól nem kötelező zárt térben sem a maszk viselése, figyelemmel kell lenni azonban az esetlegesen még életben lévő jár-ványügyi korlátozásokra.

2. Nem kötelező érvényűek azok a liturgikus korlátozások sem, amelyek kizárólag a járvány miatt léptek életbe, hacsak a területileg illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik.

3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve az aktuális járványügyi elő-írásokat, különös tekintettel a fer-tőtlenítőszerek használatára. Áldoz-tatáskor a kézfertőtlenítést továbbra is ajánljuk.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire ér-vényes.

Szeretnénk újfent köszönetet mondani mindenkinek a helytáll-ásért ebben a rendkívüli helyzet-ben. Imádságos lelkülettel figyel-jünk továbbra is egymásra.

Read 1813 times
Joomla Templates: from JoomlaShack