szombat, 10 július 2021 11:33

Plébániánk hirdetései - júl. 11.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

július 11, Vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

Kezdődik a nyári

hittanos tábor Ugodon.

15:00   esküvő (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

 

július 12, Hétfő

Nincs szentmise.

július 13, Kedd

Nincs szentmise.

július 14, Szerda

Nincs szentmise.

 

július 15, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   sztmise, sztségimádás (org)

 

július 16, Péntek

15:30   altemplomi temetés (énekes)

16:30   altemplomi temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:45   zenés áhítat élőben,

Riesz Domonkos atya vezeti,

dr. Maróti Gábor atya, Győri Egyházmegyei Zeneigazgató orgonál.

Walter Galpin Alcock anglikán ze-eszerző és karnagy és Maróti Gábor művek.

 

július 17, Szombat

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

július 18, Vasárnap

  8:00   szentmise (Pongrácz út)

10:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kántor úr 2015-ös CD-je új kiadásban 1000 Ft-ért megvásárol-ható.

Megjelent Katona István püspök atya könyve az 1938-as Euch. Kongresszusról, mely napról napra bemutatja az eseményeket. 60 korabeli fénykép is. Az 1580 forintos könyv 1000 forint-ért megvásárolható a sekrestyében és a plébánián.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Reménység Katolikus Óvoda várja a jelentkezéseket.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Július

Vasárnaponként 8 órától szentmise a Pongrácz úti templomban.

19 és 21: hétfőn és szerdán nem lesz szentmise

Augusztus

7, szo: egész napos szentségimádás

18-22: családos tábor (honlapon)

23-27: nyári napközi (honlapon)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Kedd: Szent Henrik császár, hitvalló. Német császár volt. Súlyos betegségéből Szt Benedek közben-járására csodával gyógyult meg. Ezután belépett a rendbe, de azt a parancsot kapta, hogy menjen vissza trónjára. Így lett a bencés Oblá-tusoknak, Szt Benedek világban élő gyermekeinek a pártfogója. +1024.

Szerda: Lellisi Szent Kamill hitvalló. A „jó halál atyái” rend ala-pítója. Negyedik fogadalmuk, hogy a járványos betegeket ápolják. Ezt tette az alapító is, ezért a betegek pártfogója. +1641-ben, Rómában.

Csüt: Szent Bonaventura püs-pök, hitvalló és egyháztanító. Fe-rences szerzetes majd rendi generá-lis, végül kardinális lett. Aquinói Szent Tamás mellett a skolasztikus theológia legnagyobb tudósa. +1274.

Péntek: Kármelhegyi Boldog-asszony. A kármelita-rend a XII. sz-ban alakult Kármel hegyén, ahol Illés próféta is elvonulva élt. Jel-lemzője a Szűzanya iránti nagy tisz-telet. A skapuláré (a szent vállruha) felvétele mindenkit a Szent Szűz különös oltalma alá helyez. Ma ezt az anyai oltalmat köszönjük meg az ünnepi áldozattal.

Szombat: Szent András és Be-nedek remeték és vértanúk. Szent András Lengyelországban született s a Zoborhegyi kolostor lakója lett. Később Trencsén vidékén remetés-kedett. 1110 körül halt meg. Ked-velt tanítványával, Szent Benedek vértanúnak tetemeivel együtt Nyit-rán nyugszik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Főpásztori közlemény

A NEK kapcsán olyan ritka al-kalom adatik meg számunkra, hogy Főegyházmegyénk egész hívőkö-zösségével módunk lesz együtt ün-nepelni három sztmise keretében is:

- szept 5, vas 16 ó Hősök tere;

- 11, szombaton 17ó előesti sztmi-sén a Kossuth téren, amely a Hősök terére vonuló eucharisztikus, gyer-tyás menettel zárul;

- 12, vas 11ó 30 perckor a Hősök terén Szentatyánk, FERENC pápa által tartott Statio Orbis sztmi-sén.

Elrendelem, hogy a Kongresszus nyitó- és zárónapján, szept 5-én du. és 12-én de. a Főegyházmegyében ne tartsanak szentmiséket.

Azoknak, akik egészségi állapo-tuk, vagy állapotbeli kötelességük teljesítése miatt nem tudnak sem a Statio Orbis, sem a plébániai szent-misén részt venni, azok számára fel-mentést adok ezekre a napokra a mi-sén való részvétel kötelezettsége alól.

Read 1757 times
Joomla Template: by JoomlaShack