vasárnap, 01 augusztus 2021 00:26

Plébániánk hirdetései - aug. 01.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

augusztus 1, Vasárnap

10:00   szentmise (orgonás)

csendes szentségimádás estig

19:00   szentmise (orgonás)

gyóntatás csak a szentmisék alatt

 

augusztus 2, Hétfő

Nincs szentmise.

augusztus 3, Kedd

Nincs szentmise.

augusztus 4, Szerda

17:45   kínai nyelvű szentmise

 

augusztus 5, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (org)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

 

augusztus 6, elsőpéntek

de. betegek gyóntatása

10:30   temetői temetés (énekes)

17:00   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 7, Szombat

16:30   Pongrácz úton Igeliturgia

áldoztatással

Szent László Templomban egész napos szentségimádás:

  9:00   szentségkitétel

17:00   Rózsaf. Társulat, gyóntatás

17:45   szentségeltétel

18:00   szentmise (orgonás)

 

augusztus 8, Vasárnap

10:00   szentmise (orgonás)

19:00   szentmise (orgonás)

gyóntatás csak a szentmisék alatt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A Reménység Katolikus Óvoda várja a jelentkezéseket.

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Augusztus

9-11 (hétfő-szerda) nincs szentmise

13, péntek 18:45 Zenés áhítat

14, szo Nagyboldogasszony vigília

* Pongrácz úton 16:30 szentmise

* Szent László Templomban:

17:30 gyóntatás

18:00 szentmise

18:45 Schola Lit. próba

15, vasárnap Nagyboldogasszony parancsolt ünnep. Szentmise 10 és 19 órakor

18-22: családos tábor (honlapon)

20, péntek 10ó szentmise

23-27: nyári napközi (honlapon)

23-27: szentmisék 8 órakor

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Szt Özséb hitvalló. Ró-mai pap volt és az ariánus Konstantin császár őt a saját házában bebörtönözte. Ott halt meg a IV. században.

Hétfő: Eymard Szt Julián Péter áldozópap. Francia pap. Az Oltári-szentség tiszteletére férfi és női társulatot alapított. +1868-ban.

Szerda: Vianney Szent János Mária hitvalló. Ars híres szent plébánosa, szigorú önmegtagadó életet folytatott, de egész lénye szelídség és egyszerűség volt. + 1859-ben.

Csüt: Havas Boldogasszony. A régebbi Mária-templom – Santa Maria Maggiore – szentelésének ünnepe. Liberius pápa építette 366-ban azon a helyen, amelyet a legen-da szerint ezen a napon csodálatosan hó borított. Innen a név is: Havas Boldogasszony.

Péntek: Urunk Jézus Krisztus színeváltozása. Ez az ünnep Jézus életének arra a csodás esetére emlékeztet, amikor Péter, Jakab és Já-nos apostolok előtt (akik később az Olajfák hegyén halálfélelmének tanúi voltak,) egésze alakját a benne-rejlő isteni erő sugározta át. Eme titok liturgikus megdicsőítésének nyomai a VII. sz-ba nyúlnak vissza. A megdicsőülés ünnepét augusztus 6-án III. Kalixtus pápa (1455-58) rendelte el hálaünnepül, annak em-lékére, hogy Hunyadi János a török fölött Nándorfehérvárnál az 1457. évben győzelmet aratott. (Ennek emlékét hirdeti még ezenkívül a déli harangszó is az egész világon.)

A megdicsőülés helye régi hagyományok szerint a Tábor hegye. Ez egy 662 méter magas hegy, 10 km-re Názárettől keletre. A hegyen már Ilona császárnő három hajlékot építtetett: a Megváltó templomát és két oratóriumot, vagyis kápolnát.

Szombat: II. Szt Sixtus pápa. Két kedves diakónusával együtt 258-ban lefejezték Rómában.

Szombat: Szt Kajetán hitvalló. Grófi családból származott. Először jogtudós volt s csak azután lett pap. Luther kortársa, de igazi és helyes módon reformátor. Ő alapította a teotinus-kongregációt. +1547-ben, Nápolyban.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Főpásztori közlemény

A Kongresszus nyitó- és zárónapján, szept 5-én du. és 12-én de. a Főegyházmegyében ne tartsanak szentmiséket.

Azoknak, akik egészségi állapo-tuk, vagy állapotbeli kötelességük teljesítése miatt nem tudnak sem a Statio Orbis, sem a plébániai szent-misén részt venni, azok számára fel-mentést adok ezekre a napokra a mi-sén való részvétel kötelezettsége alól.

Read 1338 times
Joomla Template: from JoomlaShack