kedd, 28 szeptember 2021 10:12

Plébániánk hirdetései - szept. 26.

Rate this item
(0 votes)

E HETI RENDÜNK

szeptember 26, Vasárnap

  9:15   elsőáldozási hittan

10:00   szentmise (orgonás)

11:00   Hernády Barbara Genezis c. festmény kiállításának meg-nyitója (plébánia)

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   bérmálkozási felk. (pléb.)

 

szeptember 27, Hétfő

  9:00   szentmise (orgonás)

 

szeptember 28, Kedd

nincs szentmise

17:00   Pongrácz úton igeliturgia

áldoztatással

19:00   néptánc (plébánia)

 

szeptember 29, Szerda

nincs szentmise

 

szeptember 30, Csütörtök

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

18:30   szentségimádás, gyóntatás

19:15   felnőtt katekézis (templ)

 

október 1, Elsőpéntek

de. betegek áldoztatása

13:30   altemplomi temetés (org.)

17:00   gyóntatás

17:20   rózsafüzér

18:00   szentmise (orgonás)

 

október 2, Szombat

10:00   Rózsafüzért imádkozók orsz találkozója a Thököly úti templomban

16:00   esküvő (orgonás)

17:20   Rózsafüzér Társ.

17:30   gyóntatás

18:00   szentmise (orgonás)

 

október 3, Vasárnap

8:00     Pongrácz úton szentmise

10:00   szentmise, felnőtt kereszte-lés és elsőáldozás (orgonás)

csendes szentségimádás estig

18:00   szentmise (orgonás)

19:00   ifjúsági hittan (pléb.)

TOVÁBBI ESEMÉNYEINK

Október

6, szerda Nyugdíjas Klub 10 órától

7, csüt Baba-mama Klub 9 órától

8, péntek 18:45 Zenés áhítat:

Attila atya és a Bajza Hangkör,

vezényel: Háray Ferencné.

9, szo 18ó Keresztény Szüreti Bál.

10, vas 9:15 elsőáldozási. hittan

10:00 hálaadás Attila atya papszen-telésének 25. évf. alkalmából

17, vas10ó gyermekek elsőáldozása

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

A héten a következő szentekről emlékezik meg az Anyaszentegyház

Hétfő: Páli Szent Vince hitvalló. A lazaristák (misszióspapok) és irgalmas nővérek rendjének alapítója, a keresztényi szeretet társulatainak pártfogója. Neve annyit je-lent, mint győztes – és valóban szeretetével legyőzte a világot. Bár tel-jesen szegény volt, 50 millió frankot tudott életében adni a szegényeknek. Az emberiség egyik leg-nagyobb jótevője, kinek alapításai ma is áldást és enyhülést terjesztenek. + 1660, 86 éves korában.

Kedd: Szent Vencel herceg és vértanú. Cseh herceg volt és a pogány csehek közt terjesztette Krisztus hitét, ezért a templomban ölték meg őt, 935-ben.

Kedd: Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk. A XVII. sz. első felé-ben Japánban tizenhat vértanú ontotta vérét Krisztusért. Ez a vértanúcsoport domonkos rendiekből és a hozzájuk csatlakozókból állott.

Szerda: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe.

Csüt: Szent Jeromos áldozópap, hitvalló és egyháztanító. Dalmát szülők gyermeke. Tanulmányait Rómában kezdte és kicsapongó élet után megtért és megkeresztelkedett, Keletre utazott, ahol pap lett. Végül Betlehemben telepedett le és ott remete, majd kolostor alapító lett. Itt fordította le a Szentírást. Fordí-tását Vulgatanak, azaz „Elterjedt” -nek nevezik. + 420-+ban.

Péntek: Kis Szent Teréz szűz. +1897-ben és már 1925-ben szentté avatta az Egyház. Korunk gőgös embereit tanítja az Isten-gyermek-ség kisded ösvényére.

Szombat: Szent Őrzőangyalok, Az őrzőangyal ünnepe a hálás hó-dolat liturgiája Istennel szemben, aki maga küldi le szent angyalát hozzánk szolgálatunkra és védel-münkre. Az ünnep Spanyolország-ban keletkezett a XVI. sz-ban s onnan terjedt el.

Mindenkor és mindenütt tisztelettel gondoljunk szent őrzőangyalunk je-lenlétére és semmiféle vétekkel meg ne szomorítsuk őt. Bizalommal hívjuk fel szószólásra Istennél és ajánljuk magunkat védelmébe. Ben-ső intéseit és figyelmeztetéseit min-dig készséggel kövessük.

Read 1287 times
Joomla Template: from JoomlaShack